Chat with us, powered by LiveChat

Cała prawda o składkach emerytalnych (1/2)

Skomentuj artykuł
© ryanking999 - Fotolia.com

W dniu 1 maja 2011 roku Sejm podjął decyzję o obniżeniu składki trafiającej do OFE. Następstwem tego było wydzielenie w ZUS-ie specjalnego subkonta, na które miała trafiać pozostała część środków z II filaru.

Dwa konta w ZUS-ie

Ubezpieczony posiada dwa konta w ZUS-ie: konto z I filaru oraz subkonto z II filaru ubezpieczeń społecznych. I filar jest zbudowany na systemie repartycyjnym, co oznacza, że bieżące świadczenia dla emerytów wypłacane są ze składek osób pracujących. Kwota składek jest odnotowywana na koncie ubezpieczonego i to od niej zależy wielkość przyszłej emerytury z I filaru.

 

Po obniżeniu składki do OFE trzeba było coś zrobić z jej pozostałą częścią. Postanowiono nie wrzucać wszystkiego do jednego worka i wydzielono oddzielne subkonto jako część II filaru ubezpieczeń. Czy konta w ZUS-ie różnią się między sobą? Główne różnice wiążą się z dziedziczeniem środków oraz z waloryzacją składek. 

 

Środki w pierwszym filarze są waloryzowane na podstawie wskaźnika uwzględniającego zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne. W przypadku subkonta jest to średnia dynamika PKB liczona w cenach bieżących za okres ostatnich pięciu lat. Waloryzacja nie może być ujemna. Przez różny sposób waloryzacji subkonto może okazać się korzystniejsze niż konto podstawowe w ZUS-ie. Jak wylicza wyborcza.biz, jeśli subkonta istniałyby od 2000 roku to do 2012 roku oszczędności na koncie podstawowym ZUS wzrosłyby 2,25 razy, a na subkoncie 2,47 razy.

 

Poza tym środki zgromadzone na subkontach również są wykorzystywane do wypłacania bieżących emerytur, pomimo tego, że są częścią II filaru ubezpieczeń. Kwestię dziedziczenia poruszymy w kolejnym artykule.

Gdzie i ile mam pieniędzy

Przez ostatnie cztery miesiące Polacy wybierali czy chcą pozostać w OFE. Cała gra toczy się o 2,92% składki. Kwota ta mogła trafiać albo do OFE albo na subkonto w ZUS-ie. Można powiedzieć, że jest to spór o 15 zł, a prędzej czy później i tak wszyscy wylądujemy w ZUS-ie. Więcej na ten temat w felietonie.

 

Na decyzję o wyborze między OFE a ZUS zostały jeszcze tylko 3 dni, do 31 lipca 2014 roku. Jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani co wybrać zapraszamy do zapoznania się z argumentami za obydwoma rozwiązaniami, przedstawionymi przez analityków SII.

 

Stan naszych środków zarówno na koncie podstawowym w ZUS-ie jak i na subkoncie, możemy w każdej chwili sprawdzić na stronie internetowej pue.zus.pl. Poniżej na wykresie prezentujemy gdzie trafiać będzie nasza składka jeśli wybierzemy tylko ZUS bądź zdecydujemy się na OFE.

 

Podział składki

 

Źródło: rzu.gov.pl

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie