Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza Mode

© maxoidos - Fotolia.com

Powstanie Mode S.A. jest efektem innowacyjnego pomysłu autorstwa Leszka Tadeusza Mazura, który wprowadził nowy trend w zakresie sposobu prezentacji oferty produktowej. Wysokie zainteresowanie produktami Emitenta przyczyniło się do rozwoju jego działalności oraz debiutu na rynku NewConnect, który odbył się 16 marca 2012r.

 

Oferta Spółki obejmuje trzy główne produkty: Photo Composer, Jumbo oraz Twister - zorientowane na zaspokojenie potrzeb fotografii produktowej i wizualizacji cyfrowej. Ponadto Emitent jest producentem urządzenia MagniArm mającego zastosowanie przy pracach wymagających dużej precyzji jak np. prace jubilerskie czy konserwacja zabytków. Dopełnieniem oferty produktowej jest specjalistyczne oprogramowanie współpracujące z aparatami marki Nikon oraz Canon, dzięki któremu możliwe jest stworzenie wizualizacji wybranego przedmiotu oraz jej kalibracja. Mode S.A. posiada własny dział badawczo-rozwojowy, dzięki któremu możliwe jest ciągłe udoskonalanie urządzeń oraz oprogramowania będącego przedmiotem oferty Spółki, jak i prowadzenie prac nad nowymi produktami. Emitent oferuje również usługę cloud computingu poprzez stronę internetową modeview.com będącą wirtualną maszyną do tworzenia i publikowania animacji produktu w trybie 360° i 3D, która następnie może zostać zamieszczona na własnej stronie internetowej.

 

Wszechstronna możliwość zastosowania urządzeń oferowanych przez Mode S.A. sprawia, że Spółka kieruje swoją ofertę do branż takich jak: sprzedaż i marketing, badania i rozwój, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, multimedia, e-commerce, serwisy online, kontrola jakości oraz działy prawne. Głównymi grupami docelowymi dla produktów Emitenta są sklepy oraz aukcje internetowe, firmy prowadzące procesy produkcyjne oraz marketingowe, kolekcjonerzy (np. numizmatycy, kolekcjonerzy antyków), studia fotograficzne oraz indywidualni fotograficy, agencje reklamowe, muzea oraz instytucje prowadzące procesy archiwizacji i digitalizacji posiadanych zasobów oraz indywidualni odbiorcy. Dystrybucja produktów Spółki odbywa się do 24 krajów na całym świecie poprzez stronę internetową, krajowych handlowców, globalną sieć dealerów oraz bezpośrednią sprzedaż na targach branżowych. Na koniec 2013 r. źródłem 75% przychodów ze sprzedaży byli klienci zagraniczni. 

 

Wyniki finansowe

 

1. Przychody ze sprzedaży Mode S.A. za lata 2011 - 2013 oraz I kw. 2014r.  

Przychody ze sprzedaży Mode S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

2. Wyniki finansowe Mode S.A. za lata 2011 - 2013 oraz 1 kw. 2014r.  

Wyniki finansowe Mode S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Emitent w 2013 roku wypracował rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 2,89 mln zł, co oznacza wzrost o 82% w stosunku do roku poprzedniego. W opinii Zarządu, wzrost przychodów jest efektem zintensyfikowania działań sprzedażowych, przede wszystkich poprzez uczestnictwo w wielu międzynarodowych imprezach wystawienniczych i branżowych oraz wzrostem zainteresowania klientów produktami Spółki dzięki intensyfikacji jej działalności badawczo - rozwojowej. Wartość przychodów ze sprzedaży, przełożyła się na osiągnięcie równie wysokich dochodów przez Emitenta. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 316% do poziomu 498 tys. zł, a wynik netto o 501% do poziomu 387 tys. zł. Tak wysoki procentowy wzrost wyników jest jednak efektem niskiej bazy z roku poprzedniego. Rekordowe wyniki finansowe przyczyniły się do poprawy wskaźników rentowności Spółki na każdym poziome jej działalności. Wskaźnik rentowności operacyjnej wyniósł 17,2% (wzrost o 9,7 p.p.), wskaźnik ROE wyniósł 44% (wzrost o 32,1 p.p.), a wskaźnik ROS osiągnął wartość 13,4% (wzrost o 9,4 p.p.).

 

W I kwartale 2014 roku Spółka wypracowała 805 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co okazało się wynikiem lepszym o 34% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na osiągnięte przychody Emitenta, w opinii Zarządu, wpłynęła realizowana polityka marketingowa skierowana przede wszystkich w grupę docelową, jaką jest branża e-commerce oraz muzealnictwo. Ponadto wysokie obroty wygenerowane zostały na rynku azjatyckim w branży jubilerskiej. Wynik z działalności operacyjnej okazał się być niższy r/r o 31% osiągając poziom 136 tys. zł. Spadek odnotowano również na poziomie wyniku netto, który spadł o 26% r/r do poziomu 146 tys. zł. Niższy poziom dochodów Emitenta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zgodnie z opinią Zarządu zawartą w raporcie okresowym za I kw. 2014r., jest skutkiem poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na działalność badawczo-rozwojową oraz usług doradczych związanych z pozyskaniem kapitału z dotacji. Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto Spółka od marca 2014 roku realizuje nową politykę controlingu, która ma przyczynić się do poprawy efektywności sprzedaży oraz redukcji kosztów stałych.

 

Analiza SWOT    

 

Mocną stroną działalności Mode S.A. jest posiadanie zdywersyfikowanej grupy odbiorców, co jest efektem szerokiej możliwości zastosowania oferowanych przez Emitenta produktów w wielu branżach. Dzięki temu, Spółka może intensyfikować działania sprzedażowe i marketingowe w tych segmentach oraz na tych rynkach, w których występuje największy popyt na jej produkty, co może w pozytywny sposób przełożyć się na zwiększenie wolumenu sprzedaży.

 

Szanse rozwoju działalności Spółki związane są z posiadanym przez nią działem badawczo – rozwojowym, który prowadzi działania polegające na ulepszaniu dotychczasowych produktów i aplikacji oraz opracowywaniu nowych rozwiązań. Rozwój istniejących produktów oraz tworzenie nowych rozwiązań, może w istotnym stopniu przełożyć się na poprawę wielkości sprzedaży.Obecnie, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie okresowym za I kwartał 2014 r., Emitent rozpoczął prace nad nowym urządzeniem, z którym Zarząd Spółki wiążę duże nadzieje. Produkt ten może przyczynić się do rozszerzenia grupy odbiorców oraz poprawy wyników finansowych. Szczegóły na temat funkcjonalności nowego urządzenia objęte są jednak tajemnicą handlową.

 

Do słabych stron Emitenta należy zaliczyć to, iż około 75% sprzedaży Spółki rozliczana jest w walutach obcych (głównie USD i EUR), a zdecydowana większość kosztów prowadzonej działalności ponoszona jest w PLN. Ponadto Emitent nie stosuje instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed zmianą kursów walutowych. Powyższe powoduje, że znaczna wielkość przychodów generowanych przez Spółkę uwarunkowana jest poziomem kursów walutowych, co w przypadku ich niekorzystnych zmian może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz osiąganą rentowność.

 

Pomimo tego, iż produkty oferowane przez Mode S.A. nie posiadają bezpośredniej konkurencji, to w obszarze działalności Spółki, występują przedsiębiorstwa (na polskim rynku działają głównie dealerzy marek zagranicznych m.in. Packshot Creator, TopScan 3D, Flexline oraz jeden producent własnych urządzeń firma Orbitvu) oferujące podobne produkty, których funkcjonalności oparte są na innych rozwiązaniach technologicznych. Konkurencja ta stanowi zagrożenie dla prowadzonej działalności oraz rozwoju Mode S.A. Ponadto dodatkowym ryzykiem dla procesu rozwoju sieci dystrybucji Emitenta w innych krajach jest możliwy do wystąpienia rozwój technologiczny konkurentów. Jego efektem może być pojawienie się na rynku nowych produktów o podobnej/ bardziej rozwiniętej funkcjonalności lub niższej cenie w stosunku do urządzeń Mode S.A., co ostatecznie może przełożyć się na obniżenie generowanych przez Emitenta wyników finansowych.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

Aleksander Miszkiewicz

Prometeia Capital