Chat with us, powered by LiveChat

Raport SII o spółkach z WIG30, które wypłacają dywidendę

Skomentuj artykuł
© Kurhan - Fotolia.com

Procentowy zysk z dywidendy zależy od ceny, po której zakupione zostały akcje. Oznacza to, że stopy dywidendy wielu inwestorów różnią się między sobą. Różnice mogą być tym większe, im dawniej akcje zostały zakupione. Przedstawiamy spółki, które kupione w odpowiednim momencie zwróciły się bądź są bliskie zwrócenia się inwestorom z samych dywidend.

Synthos zwraca się po 3 latach

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Synthos, który zwrócił się już po 3 latach. W 2009 roku ceny akcji spadły do 0,36 zł. Za 2012 rok spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,41 zł, co w całości pokryło inwestycję sprzed 3 lat, a do tego dochodzi jeszcze dywidenda za 2011 rok w wysokości 0,05 zł. Łączne zyski z dywidend za okres 2011-2014 wynoszą 1,48 zł, co daje zwrot z takiej dywidendy na poziomie 411% dla inwestorów, którzy kupili akcje w dołku i przetrzymali je do dzisiaj.

 

Drugie miejsce wędruje do KGHM-u, który jako jedyna spółka na przestrzeni lat zwróciła się dwa razy. Akcje kupione w dołku pod koniec 1998 roku, po cenie 9,75 zł, bądź w okresie od drugiej połowy 2002 roku do pierwszej połowy 2003, kiedy kurs akcji był mniejszy niż 14 zł, zwróciły się w 2007 roku. Skumulowana dywidenda do 2007 roku wyniosła 14,04 zł. W 2008 roku akcje spółki spadły do 21,40 zł, co ponownie pozwoliło na pokrycie inwestycji wpływami z dywidend. Cztery lata później, skumulowane dywidendy za okres 2009-2012 wyniosły 46,87 zł. Dla inwestorów, którzy zakupili akcje na debiucie spółki w 1991 roku po 23,50 zł, stopa zwrotu ze skumulowanych dywidend wynosi 323%. Ci, którym udało się kupić akcje w dołku pod koniec 1998 roku i trzymają je do dzisiaj, zwrot ze skumulowanych dywidend wynosi 777%.

 

Kolejne spółki odbiegają od liderów zestawienia. Za wpływy z dywidend, inwestycje w te spółki zwracały się po ponad 10 latach. Więcej danych w tabeli poniżej.

 

Spółka

Okres zwrotu

Data zakupu [rok] / cena [zł]

Rok / Skumulowane dywidendy do okresu zwrotu [zł]

Synthos

3 lata

2009 /

0,36

2012 /

0,46

KGHM

4 lata

1998 /

9,75

2008 /

21,40

2007 /

 14,04

2012 /

46,87

LPP

10 lat

2001 /

 47

2011 /

120,64

BZWBK

11 lat

2001 /

27,7

2012 /

31,08

ASSECOPOLAND

11 lat

2002 /

 8,55

2013 /

9,55

Pekao

13 lat

1998 /

31

2011 /

30,04

mBank

18 lat

1992 /

3,54

2010 /

29,31

Te spółki są już blisko

Bank Handlowy już prawie wypłacił dywidendy, które pokrywają jego cenę debiutu. Łączne skumulowane dywidendy wynoszą 35,17 zł, w porównaniu do ceny debiutu  37,9 zł z 1997 roku. W 2009 roku akcje banku dopadła przecena, spadły do 28 zł, a łączne dywidendy, wypłacane od tego okresu wyniosły 20,57 zł.

 

Akcje CCC spadły w 2005 roku do ceny 8,9 zł, gdy łączne wypłaty dywidend wyniosły 8,22 zł. Po wypłacie dywidendy za 2014 rok, suma dywidend wyniesie 9,82 zł, a spółka prawie pokryje wpływami z dywidend cenę z debiutu.

 

Eurocash na debiucie kosztował 3,26, i jeszcze w tym samym roku zanotował swoje minimum na poziomie 3,11. Łączne wypłacone dywidendy wynoszą 2,71 zł, a po wypłacie dywidendy za 2014 rok, spółka pokryje wpływami z dywidend cenę debiutu.

 

Pełne zestawienie w tabeli poniżej.

 

Spółka

Rok / najniższa cena [zł]

Suma dywidend od momentu zakupu [zł]

Bank Handlowy

2009 / 28

20,57

CCC

2005 / 8,9

8,22

Eurocash

2005 / 3,11

2,71

PKOBP

2009 /18,90

10,48

ORANGEPL

2004 / 14

7,83

 

Wszystkie podane przykłady są oczywiście odpowiednio dobrane na podstawie danych historycznych. Pokazują jedynie, że inwestując długoterminowo, inwestycja może się szybko zwrócić dzięki wpływom z dywidend. Jest to niezwykle istotne dla inwestorów, którzy inwestują podobnie jak Warren Buffett, kupując spółki "na zawsze", przywiązują się do kupowanych spółek i długo trzymają je w swoim portfelu. Nie odnoszą zatem bezpośrednich korzyści ze wzrostu kursu akcji, a dywidenda jest dla nich idealnym rozwiązaniem.

 

Źródło: gpw.pl, bossa.pl, stooq.pl

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie