Chat with us, powered by LiveChat

Dywidendy spółek z WIG20. Zobacz, ile wypłacą w tym roku

Skomentuj artykuł
George Dolgikh - fotolia.com

Spośród spółek notowanych w indeksie WIG20, 13 blue chipów w tym roku może wypłacić dywidendę. Biorąc pod uwagę notowania akcji z wtorkowego zamknięcia tj. 25 czerwca, najwyższą stopą dywidendy może się pochwalić PZU. 

Alior Bank

Spółka w tym roku nie planuje wypłacić dywidendy. Takie informacje płyną z projektów uchwał, jakie będą głosowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Alior Banku w dniu 28 czerwca. Z kolei w raporcie rocznym bank podał, że wypłata dywidendy jest możliwa w przyszłym roku i według przewidywań mogłaby ona sięgnąć 25 procent wypracowanego w 2019 roku zysku. W 2018 roku spółka osiągnęła 713,373 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 471,194 mln zł zysku w 2017 roku.

CCC

Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,48 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 0,3 procent. Łącznie z tego tytułu CCC przekaże akcjonariuszom 19,761 mln zł, a kwota ta jest częścią kapitału zapasowego spółki. Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podjęło już walne zgromadzenie akcjonariuszy CCC podczas posiedzenia z dnia 18 czerwca 2019 roku. Dzień dywidendy ustalono na 17 września, natomiast dzień jej wypłaty to 1 października 2019 roku.

CD Projekt

Podobnie jak w przypadku CCC, również akcjonariusze CD Projektu podjęli już decyzję dotyczącą wypłaty części ubiegłorocznego zysku. Łącznie spółka przeznaczyła na dywidendę 100,926 mln zł, co daje kwotę 1,05 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Zatem biorąc pod uwagę kurs akcji z zakończenia wtorkowej sesji, stopa dywidendy sięga poziomu 0,52 procent. Dniem dywidendy był 31 maja, natomiast dzień jej wypłaty przypadł na 13 czerwca. Adam Kiciński, prezes CD Projektu podczas tegorocznej konferencji WallStreet w Karpaczu powiedział, że spółka chciałby się rozwijać w tym tempie co dotychczas. Podkreślił również, że każda decyzja dotycząca dywidendy ma charakter jednorazowy.

Cyfrowy Polsat

Spółka zamierza przeznaczyć na dywidendę kwotę 594,778 mln zł. Składa się na nią ubiegłoroczny zysk wypracowany przez spółkę oraz kapitał zapasowy w kwocie 106,258 mln zł. W sumie posiadacz pojedynczej akcji otrzyma 0,93 zł dywidendy na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 3,08 procent.  Dywidenda ma być wypłacona w dwóch transzach: 0,45 zł na akcję w dniu 3 lipca, natomiast pozostałe 0,48 zł na akcję w dniu 1 października. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca. Decyzję w sprawie podziału zysku walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło 25 czerwca.

Dino Polska

Jak wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka nie wypłaci dywidendy z zysku wypracowanego w 2018 roku. Zysk netto w kwocie 208,558 mln zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Dino Polska.

JSW

Spółka zamierza wypłacić 1,71 zł dywidendy na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 3,9 procent. Decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy JSW w dniu 26 czerwca 2019 roku. Do akcjonariuszy ma trafić łącznie 200,774 mln zł. Proponowany dzień dywidendy to 27 sierpnia, a dzień jej wypłaty ustalono na 10 września.

KGHM

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, KGHM w tym roku nie wypłaci dywidendy. Kwota 2,025 mld zł zasiliła tym samym kapitał zapasowy. Również rok wcześniej spółka nie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami. W 2018 roku KGHM wypracował w sumie 1,657 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 1,568 mld zł zysku w 2017 roku.

LPP

Akcjonariusze odzieżowej spółki uchwalili już wypłatę dywidendy na poziomie 60 zł na akcję. Stopa dywidendy w przypadku LPP wynosi zatem 0,81 procent. W sumie do akcjonariuszy trafi 110,065 mln zł, a pozostałą część zysku postanowiono wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy spółki. Dzień dywidendy przypadł na 18 czerwca, a dzień wypłaty będzie miał miejsce 27 czerwca.

Lotos

Zarząd zarekomendował w tym roku wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję, co daje łącznie kwotę 554,620 mln zł. Lotos pracuje obecnie nad polityką dywidendową, dlatego prezes spółki pod koniec kwietnia informował, że tej rekomendacji nie należy traktować jako wyznacznika polityki dywidendowej. Przy takim poziomie dywidendy na akcję, stopa dywidendy wynosi 3,61 procent. Proponowany dzień dywidendy to 12 września, a dzień jej wypłaty 27 września 2019 roku.

mBank

Jak poinformowała spółka pod koniec marca, akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok. Kwota 248,158 mln zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, a 1,069 mld zł została niepodzielona. 

Orange Polska

Podobnie, jak w przypadku m.in. mBanku i KGHM, Orange Polska nie wypłaci w tym roku dywidendy. Decyzję w tej sprawie podjęli już akcjonariusze spółki. Kwota 1,004 mln zł wypracowanego zysku trafiła na kapitał rezerwowy, zgodnie z decyzją podjętą przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

Pekao

Zgodnie z rekomendacją zarządu, Pekao zamierza wypłacić 6,6 zł dywidendy na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 5,92 procent. Łącznie do akcjonariuszy ma trafić 1,73 mld zł. Pozostała część wypracowanego w 2018 roku w wysokości 578,3 mln zł zasili kapitał rezerwowy. Ostateczna decyzja pozostaje w rękach walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku Pekao. Proponowany dzień dywidendy to 10 lipca, a dzień wypłaty ustalono na 30 lipca 2019 roku.

PGE

Według propozycji zarządu, spółka w tym roku nie wypłaci dywidendy. Jak podał pod koniec maja wiceprezes PGE, od 2020 roku spółka prawdopodobnie będzie wypłacać dywidendę, której wysokość ma wynieść od 40 do 50 procent skonsolidowanego zysku netto.

PGNiG

 Gazowa spółka chce wypłacić w tym roku 0,18 zł dywidendy na akcję, co łącznie daje kwotę przeznaczoną dla akcjonariuszy na poziomie 1,04 mld zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi 3,42 procent. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że spółka pod koniec ubiegłego roku wypłaciła posiadaczom akcji zaliczkę na poczet tegorocznej dywidendy w wysokości 0,07 zł. Oznacza to, że do wypłaty pozostała jeszcze jedynie kwota 0,11 zł na akcję. Decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze w dniu 27 czerwca 2019 roku.

PKN Orlen

Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na wypłatę dywidendy trafi w tym roku w sumie 1,497 mld zł ubiegłorocznego zysku spółki. W przeliczeniu na jedną akcję daje to kwotę 3,5 zł, a stopa dywidendy wynosi zatem 3,89 procent. Dzień dywidendy ustalono na 22 lipca, a dzień jej wypłaty to 5 sierpnia 2019 roku.

PKO BP

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,33 zł na akcję, co łącznie daje kwotę 1,663 mld zł. Stopa dywidendy wynosi 3,15 procent. Dzień dywidendy przypada na 31 lipca, a dzień wypłaty dywidendy nastąpi 14 sierpnia 2019 roku. Zysk netto PKO BP w 2018 roku wyniósł 3,335 mld zł, na kapitał rezerwowy trafiło 5,151 mln zł, a pozostała kwota 1,668 mld zł została niepodzielona.

Play Communications

Spółka wypłaciła już 1,45 zł dywidendy na akcję. Decyzją akcjonariuszy dzień dywidendy przypadł na 2 maja, a wypłata nastąpiła 10 maja 2019 roku. W stosunku do kursu Play z wtorkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 4,44 procent.

PZU

Wypłata dywidendy została już uchwalona przez akcjonariuszy PZU. Posiadacz każdej akcji otrzyma 2,8 zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 6,35 procent. Dniem dywidendy został 14 sierpnia, natomiast wypłata nastąpi 5 września. Łącznie posiadaczom akcji spółki zostanie przekazane 2,42 mld zł.

Santander Bank Polska  

Bank wypłacił 19,72 zł dywidendy na akcję. Taką decyzję podjęło w połowie maja walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Dywidenda składa się z zysku niepodzielonego za lata 2016 i 2017, a także z 25 procent wartości ubiegłorocznego zysku netto spółki. Stopa dywidendy wynosi 5,32 procent. Kwotę 19,72 zł na akcję otrzymali posiadacze akcji Santander Bank Polska, z wyjątkiem posiadaczy akcji serii M. Właściciele tych walorów otrzymali 14,68 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy był 30 maja, natomiast wypłaty dokonano 14 czerwca. 

Tauron Polska Energia

Spółka w tym roku nie wypłaci dywidendy. Na ten temat mówił Marek Wadowski,  wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia, podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. 

 

- Na dzisiaj podtrzymujemy naszą politykę dywidendową zawartą w strategii opublikowanej we wrześniu 2016 roku. Zakłada ona wypłatę dywidendy w 2020 roku z zysku osiągniętego w 2019 roku Należy jednak podkreślić, że wypłata dywidendy uzależniona będzie od sytuacji finansowej grupy - mówił wiceprezes spółki podczas czatu inwestorskiego. 

 

W 2018 roku Tauron wypracował 204,880 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

Dywidendy spółek notowanych w indeksie WIG20 za 2018 rok 

Spółka Dywidenda na akcję Stopa dywidendy
CCC 0,48 zł 0,30%
CD Projekt 1,05 zł 0,52%
Cyfrowy Polsat 0,93 zł 3,08%
JSW 1,71 zł 3,90%
Lotos 3,00 zł 3,61%
LPP 60 zł 0,81%
Pekao 6,60 zł 5,92%
PGNiG 0,18 zł 3,42%
PKN Orlen 3,50 zł 3,89%
PKO BP 1,33 zł 3,15%
Play Communications 1,45 zł 4,44%
PZU 2,80 zł 6,35%
Santander Bank Polska 19,72 zł* 5,32%*

*nie dotyczy posiadaczy akcji serii M
Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie