Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki Grupy DUON za 2013 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy

© Art Photo Picture - Fotolia.com
Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki Grupy DUON za 2013 rok oraz

perspektywy rozwoju Grupy

12 marca 2014 r. (środa) 
g. 13:00

 logotyp Duon

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów będzie odpowiadał: Mariusz Caliński

 

Mariusz CalińskiFunkcję Prezesa Zarządu Grupy DUON S.A. pełni od 2011 roku. Z rynkiem gazu i z Grupą DUON związany jest już od 2008 roku, kiedy objął funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI (DUON Dystrybucja S.A.). Obecnie odpowiada za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem oraz komunikacją. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Finanse i Bankowość. Wcześniej pracował m.in. w Forte Sweden Sp. z o.o. oraz w Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o.

 

Zapis czata inwestorskiego

 

Moderator: Witam serdecznie na kolejnym już czacie. Zapraszam do zadawania pytań i zapoznania się z prezentacją zamieszczoną poniżej

 

Kuba: Jak wpłynie konflikt Rosji z Ukrainą na działalność spółki? Czy są jakieś perspektywy w przypadku zakręcona przez Rosję kurka z gazem?

 

Mariusz Caliński: Krótkoterminowe ograniczenie dostaw z Rosji przez Ukrainę nie powinno mieć istotnego przełożenia na polski rynek gazu, ponieważ mamy możliwość importu przez inne interkonektory: przez Białoruś oraz Europy zachodniej, są też zapasy gazu w magazynach. Przy tak ciepłej końcówce zimy jaką mamy w tym roku nie spodziewałbym się krótkoterminowo znaczących problemów z podażą gazu na rynku. Ceny gazu w naszych kontraktach są zabezpieczone, więc także od tej strony jesteśmy spokojni.

 

 

Janukowycz: Sytuacja Rosja/Ukraina/UE i sankcje ewentualne, czy mogą mieć wpływ na dostęp do gazu z Kaliningradu? czy w umowie macie zapis o ewentualnych karach dla Gazpromu za niewywiązanie sie z umowy?

 

Mariusz Caliński: Umowa na dostawy z Kaliningradu w pierwszym roku jej realizacji zakłada dużą elastyczność dla obydwóch stron kontraktu, tak więc nie mamy możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w przypadku niewywiązywania się z umowy w roku 2014. Zakładamy jednak, że konflikt Ukraina-Rosja nie będzie miał wpływu na dostawy z tego kierunku.

 

 

bB86: Witam, chciałbym spytać o źródła spadku dynamiki wzrostu przychodów kwartał do kwartału (q4 vs q4'12) w porównaniu do poprzednich dynamik kwartał do kwartału; jak również o spadek zysku w porównaniu do oczyszczonego zysku q4'12. Rok temu mówili Państwo, że ostra i długa zima miała wpływ marginalny, więc jakie są inne przyczyny osłabienia w tym roku? Czy powinniśmy się spodziewać zwolnienia tempa rozwoju grupy DUON?

 

Mariusz Caliński: Na efekt spadku dynamiki należy spojrzeć segmentowo. Na wyniki segmentu Infrastruktury w 4 kw. br. wpłynęły ograniczenia podaży LNG będące efektem przestojów w produkcji w fabrykach w Odolanowie i Kingiseppie. Ograniczenia te spowodowały konieczność ograniczenia dostaw do kilku odbiorców, co przełożyło się na wielkość sprzedaży i wygenerowane wyniki. Ryzyko ograniczeń dostaw LNG istniej i stale poszerzamy dostawy LNG o nowe kierunki, w tym roku o

Kaliningrad. Natomiast odnośnie wzrostu to w prognozie na 2014 założyliśmy dalszą 20% poprawę wyników, głównie dzięki zwiększaniu wolumenów sprzedaży segmencie obrotu

 

 

profesjonalny: Panie Prezesie, fajnie że publikujecie prognozy. Inne spółki raczej od tego uciekają, ale dlaczego prognoza jest tak niska? Co musi się stać, żeby została przekroczona?

 

Mariusz Caliński: Prognoza bazuje na już podpisanych kontraktach handlowych jest więc realistyczna. Szansą na jej przekroczenie jest tak jak w 2013 r. możliwości w handlu gazem na hurcie i TPA, ryzyka sa z kolei w obszarze LNG (ryzyko ograniczenia dostaw)

 

 

Janukowycz: jak duży wpływ miałaa cena gazu (która generalnie rośnie) na wyniki w IV kw. i I kw. 2014

 

Mariusz Caliński: Prowadzimy politykę zabezpieczania pozycji więc krótkoterminowe zmiany cen gazu nie powinny mieć wpływu na wyniki. Ceny SPOT gazu na rynkach europejskich w I kwartale 2014 są znacznie niższe niż na początku 2013r. tj. ok 23-24 EUR/MWh vs 27-28 EUR/MWh rok wcześniej.

 

 

siwek: Witam Panie Prezesie. Przygotowujecie się do przejęć. Rozumiem, że jest to jednoznaczne, że o dywidendzie w najbliższym czasie można zapomnieć?

 

Mariusz Caliński: Za 2013 r. nie planujemy wypłaty ale to nie oznacza że w kolejnych latach się ona nie pojawi. Zależeć to będzie od potrzeb kapitałowych na rozwój i dalszy wzrost skali działalności

 

 

Art_Rz: Z jakiego powodu decyduje się Pan na publikowanie prognoz finansowych?

 

Mariusz Caliński: Publikacja prognoz jest naszym zdaniem dobrą praktyką na rynku kapitałowym Chcemy umożliwić akcjonariuszom wgląd w jaki sposób widzimy przełożenie naszych planów rozwojowych na wyniki

 

 

Janukowycz: jaki wpływ na wyniki w I kw. może mieć bardzo ciepła zima (czy może to być znaczący procent mniej dla zysków?)

 

Mariusz Caliński: DUON nie ma bardzo silnej ekspozycji na klientów komunalnych tj. zużywających gaz na cele grzewcze. Tym niemniej bardzo ciepła zima (w szczególności luty) może wpłynąć negatywnie na wyniki segmentu infrastruktury. Z drugiej strony liczymy, że wyniki te będą częściowo zrównoważone dobrymi wynikami w segmencie obrotu gdzie ciepła zima raczej jest atutem niż problemem (tj. niskie ceny gazu na rynkach europejskich)

 

 

inwestorR: Nie planujecie skupu akcji własnych z rynku ?

 

Mariusz Caliński: Obecnie nie planujemy skupu akcji własnych.

 

 

inwestorR: Emisja akcji w 2014 nam chyba nie grozi?

 

Mariusz Caliński: Nie planujemy nowych emisji akcji w roku 2014.

 

 

gazowy: Czy i w jaki sposób spółka zabezpiecza się przed zmianą cen gazu? Czy istotny wzrost cen gazu może mieć niekorzystne przełożenie na wyniki spółki?

 

Mariusz Caliński: Zabezpieczamy się poprzez zakup kontraktów na giełdach gazu w Polsce i zagranica oraz umowy dwustronne - obecnie większa cześć wolumenu planowanego do sprzedaży w 2014 r. jest już zabezpieczona więc w krótkim terminie ewentualny wzrost cen gazu powinien mieć ograniczony wpływ na wyniki, zaś w długim terminie gdyby taki wzrost nastąpił bylibyśmy zapewne zmuszeni przełożyć go na klientów końcowych.

 

 

Benny: Witam, jakie inwestycje planujecie w 2014 roku?

 

Mariusz Caliński: CAPEX na poziomie ok 6-7 mln PLN.

 

 

Tomasz Stepie, Argus: Czy można prosić o komentarz w sprawie obecnych cen taryfowych gazu dla odbiorców przemysłowych? Czy umożliwiają one zyskowna sprzedaż gazu na zasadzie TPA do odbiorców przemysłowych. Kiedy - Państwa zdaniem - można realistycznie oczekiwać uwolnienia cen gazu dla odbiorców przemysłowych. Jeśli ceny zostaną uwolnione - jaki wpływ będzie to miało na działalność Duon?

 

Mariusz Caliński: Oczekujemy, że ceny gazu dla klientów biznesowych będą uwolnione jeszcze w tym roku i będzie to miało zdecydowanie pozytywny wpływ na naszą działalność i na rozwój rynku TPA w tym segmencie. Od 2013r. rozpoczęliśmy aktywną sprzedaż gazu do małych klientów biznesowych i robimy to wyłącznie z dodatnią marżą...:)

 

 

Janukowycz: Czy nie spodziewaliście sie trochę lepszych wyników za IV kw. 2013?

 

Mariusz Caliński: Na wyniki IV kw. 2013 negatywny wpływ miały ograniczenia w podaży LNG Z drugiej strony lepszy od założeń był wynik w segmencie obrotu, który zrównoważył ubytek marży w infrastrukturze.

 

 

analityk: Czy planujecie Państwo publiczną emisję obligacji ?

 

Mariusz Caliński: Rozważamy taki element finansowania ale decyzja odnośnie struktury finansowania długiem (obligacje vs. dług bankowy) zależeć będzie od potrzeb jakie będziemy mieli w zakresie wydatków.

 

 

 

Tomasz Stepie, Argus: Na ile oceniają Państwo swój udział w rynku detalicznym gazu w 2013? Jak ten udział może sie kształtować  w 2014?

 

Mariusz Caliński: Nasz udział w całym rynku gazu jest poniżej 1%, jednakże jeżeli popatrzymy wyłącznie na klientów zmieniających sprzedawcę na zasadzie TPA to możemy pochwalić się 48% udziałem a patrząc na dane publikowane przez URE za III i IV kwartał to nasz udział osiągnął ok. 90% (!). W 2014 planujemy utrzymać pozycję lidera w liczbie klientów przełączanych na DUON oraz zwiększyć udział w całym segmencie handlu detalicznego gazem o ok. 100%.

 

 

Miłosz Maroszek: Jednak czy konflikt Ukraina/Rosja nie wpłynie to negatywnie na pozyskiwanie nowych klientów? W ubiegłym tygodniu można było zauważyć dość drastyczny wzrost cen gazu na rynku

 

Mariusz Caliński: Ten dość drastyczny wzrost cen gazu na rynku miał charakter wyłącznie krótkotrwały i nie wpłynął/nie wpłynie na liczbę pozyskiwanych nowych klientów. Prawdą jest, że w przypadku długotrwałego wzrostu cen gazu, medium to może stać się mniej atrakcyjne w stosunku do innych substytutów.

 

 

łodyga: ciepła zima… to będzie duży cios dla wyników za I kw.? Może Pan ocenić jaki % mniejsze będą przez pogodę obroty/zyski ? Jak duży wpływ ma to dla Was?

 

Mariusz Caliński: Uwzględniliśmy efekt "ciepłej" zimy w opublikowanej prognozie. Generalnie jest tak że "ciepła" zima obniża wyniki segmentu infrastruktury gdyż część klientów w tym obszarze to kliencie komunalni i odbiorcy indywidualni. Z drugiej strony korzystamy jako grupa z niższych cen gazu na rynku hurtowym które obecnie z racji temperatur korzystnie przekładają się na wyniki obrotu. .

 

 

MP: Jakie strategie marketingowe zamierzają Państwo użyć w celu wypromowania firmy wśród klientów detalicznych. Co może być głównym źródłem kampanii marketingowej ?

 

Mariusz Caliński: W roku 2014 planujemy istotnie zwiększyć wydatki na promocję i rozpoznawalność marki. W kampaniach marketingowych planujemy korzystać ze wszystkich dostępnych kanałów promocyjnych.

 

 

analityk: Znaczącym elementem przychodów spółki jest gaz LNG jak ocenia Pan przyszłość spółki w kontekście kontraktu z Katarem na gaz LNG?

 

Mariusz Caliński: Z posiadanych przez nas informacji ceny w kontrakcie z Katarem są wysokie więc w chwili obecnej nie zakładamy że będzie to dla nas istotne źródło pozyskiwania LNG. Natomiast każde nowe źródło dostaw LNG w regionie jest korzystne gdyż zwiększa bezpieczeństwo dostaw.

 

 

kris: wiem, że Zarząd nie komentuje obecnego kursu na GPW,  ale czy w działalności spółki dzieje się coś złego, co uzasadniałoby ostatnie spadki cen akcji.

 

Mariusz Caliński: Nie mamy żadnych informacji na temat tego, żeby w spółce działo się coś złego. Wręcz przeciwnie, nasze obecne wyniki oraz opublikowana prognoza potwierdzają długoterminowy wzrost wartości spółki.

 

 

zxc: Czy ewentualne przejecie finansowane byłoby długiem czy raczej przewidujecie Państwo możliwość przeprowadzenia emisji akcji?

 

Mariusz Caliński: Obecnie poziom zadłużenia jest niski dlatego zakładamy finansowanie rozwoju w pierwszej kolejności długiem.

 

 

krzysiek: Co było przyczyną bardzo wysokiego zysku w IV kw. 2012 r. czy to była operacja jednorazowa ?

 

Mariusz Caliński: Jednorazowy charakter w IV kw. 2012 r. miało 1,5 mln PLN - efekt zysku na transakcji przejęcia spółki Energia Praszka (tzw. negative goodwill) pomniejszony o jednorazowe niegotówkowe rezerwy i odpisy dokonane w IV kw. 2012 r.

 

 

krzysiek: Kiedy spodziewane jest uruchomienie instalacji w Kaliningradzie i czy otwarcie instalacji w Świnoujściu pozwoli na obniżenie kosztów zakupu LNG przez Duon ?

 

Mariusz Caliński: Spodziewamy się już pod koniec marca zrealizować pierwsze dostawy z Kaliningradu - obecnie kończymy formalności logistyczne związane z dostawą. Wg naszej oceny gaz zakontraktowany w Świnoujściu (z Kataru) jest relatywnie drogi w stosunku do alternatywnych kierunków dostaw LNG

 

 

małpiszon: Czy DUON brał udział w aukcji pilotażowej na fizyczny rewers? Jeśli tak, to czy spółce przydzielono takowe moce?

 

Mariusz Caliński: Monitorujemy wszystkie aukcje odbywające się na interkonektorach i w zależności od warunków cenowych podejmujemy decyzję o naszym udziale.

 

 

Tom: Czy jest inne źródło gazu, które zdywersyfikuje ewentualny zator ze strony Rosji?

 

Mariusz Caliński: Na obecną chwilę jedynie terminal w Belgii a w przyszłości terminal w Świnoujściu oraz terminal w Kłajpedzie na Litwie.

 

 

bB86: Z jakim segmentem lub potencjalnymi rozwiązaniami w zakresie liberalizacji wiążą Państwo największe nadzieje w kontekście poprawy wyników w 2014-2016? Czy określone zmiany prawne mogą otworzyć furtkę do dalszej skokowej poprawy wyników?

 

Mariusz Caliński: Mamy nadzieję na wzrost w obu segmentach. W segmencie obrotu czynnikiem wzrostu powinna być zwłaszcza dalsza liberalizacja rynku gazu - konieczne zmiany prawne w tym obszarze to przede wszystkim uwolnienie taryf dla odbiorców biznesowych oraz zmiany organizacyjne - dopracowanie mechanizmów zakupów na rynku hurtowym gazu w Polsce . W segmencie infrastruktury motorem wzrostu powinien być LNG wraz z pojawieniem się nowych źródeł dostaw w regionie (Kaliningrad, Świnoujście etc.) - ten obszar w dużo mniejszym stopniu zależy od otoczenia regulacyjnego.

 

 

bB86: Czy dominujący w tej chwili dla wyniku EBITDA segment infrastruktury ma jeszcze przed sobą potencjał wzrostowy, czy też raczej należy spodziewać się tu stabilizacji? Czy inwestorzy okazji do wzrostu powinni upatrywać przede wszystkim w segmencie obrotu?

 

Mariusz Caliński: Duże wzrosty w segmencie infrastruktury to przede wszystkim rozwój LNG, który zależeć będzie od dostępności tego gazu z nowych źródeł. Tym niemniej przewidywana dynamika wzrostu w obszarze obrotu jest wyższa.

 

 

indywidual: czy spółka widzi możliwość wystąpienia ewentualnych zdarzeń jednorazowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik br.?

 

Mariusz Caliński: Na chwilę obecną nie widzimy takich istotnych zdarzeń

 

 

indywidual: Panie Prezesie, wracając jeszcze do prognozy, chciałbym zapytać czy prognoza na 2014 uwzględnia ewentualne zdarzenia jednorazowe?

 

Mariusz Caliński: Prognozowane wyniki zależą przede wszystkim na zakontraktowanej sprzedaży gazu i energii, wpływ zdarzeń o charakterze jednorazowym jest praktycznie nieistotny

 

 

Miłosz Maroszek: Jeżeli chodzi o rozpoznawalność marki DUON wśród dużych odbiorców gazowych jest dobrze, jednak w przypadku rynku energii nawet wśród dużych odbiorców (powyżej 5 GWh rocznie) DUON jest marką widmo - jak Państwo planujecie to zmienić?

 

Mariusz Caliński: Tak jak pisałem wcześniej jesteśmy w pełni świadomi tego, że musimy zakładać istotny wzrost wydatków marketingowych skierowanych na zwiększenie rozpoznawalność marki (skorelowany ze wzrostem portfela). Na marginesie dopowiem, że odbiorcy EE powyżej 5 GWh (tj. segment B) nie są naszym strategicznym celem. Koncentrujemy się na małych klientach biznesowych i gospodarstwach domowych.

 

 

John: Wszyscy pytają o gaz, a ja zapytam o prąd - jakie perspektywy na nowy rok dla Spółki są w tym obszarze?

 

Mariusz Caliński: Zakładamy dalszy wzrost sprzedaży do klientów końcowych TPA (ok. 30%) oraz chcemy kontynuować pozyskiwanie nowych klientów, żeby zapewnić wzrost sprzedaży w tym obszarze w kolejnych latach.

 

 

Nata_lka: W którym segmencie spółka ma najwyższe marże?

 

Mariusz Caliński: W segmencie infrastruktury ponieważ w marżach wliczony jest zwrot na aktywach trwałych.

 

 

małpiszon: Co z biznesem w Czechach? Jakie są jego perspektywy na 2014 r.? Czy spółka ujęła w prognozie pozytywny wkład tego biznesu do wyników Grupy?

 

Mariusz Caliński: Oddział w Czechach służy do realizacji transakcji hurtowych na rynku gazu i EE. Wpływ działalności Oddziału na tegoroczne wyniki zależeć będzie przede wszystkim od sytuacji rynkowej - jego kontrybucja jest ujęta w ogólnym wyniku na transakcjach hurtowych.

 

 

 

wallstreet: Czy Duon planuje wprowadzenie oferty sprzedaży gazu dla klientów detalicznych? Jeśli tak to kiedy?

 

Mariusz Caliński: Na razie nie planujemy wprowadzać do oferty sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych. Koncentrujemy się na pozyskiwaniu małych i średnich klientów biznesowych

 

 

Marta: najczęstsze pytanie brzmi jak wpływa zima na zysk firmy ? Może Pan powiedzieć kwotowo przy bardzo łagodnej zimie do bardzo mroźnej zimy jaka to kwota na ilość klientów Duona na dzisiaj?

 

Mariusz Caliński: Taka różnica w skrajnym przypadku może mieć wpływ na wyniki rzędu kilkaset tysięcy złotych w skali roku Sprzedaż zależna od warunków atmosferycznych, a więc do odbiorców zużywających gaz na cele grzewcze w miesiącach zimowych stanowi około 30% wolumenu sprzedaży w segmencie infrastruktury w tym okresie. Sezonowość wyników segmentu infrastruktury jest równoważona przez wyniki segmentu obrotu mniej podatne na wahania związane z temperaturą przy aktualnej strukturze sprzedaży oraz pojawiające sie tam możliwości dodatkowych zysków dzięki niskim cenom gazu na hurtowym rynku spotowym.

 

 

Marcin: Od pierwszego marca Duon jest operatorem OSD, czy nie obawiają sie Państwo przejęcia klientów przez PGNIG ? Czy zostało to uwzględnione w prognozach ?

 

Mariusz Caliński: To oznacza, że formalnie zostaliśmy wyznaczeni na podmiot odpowiedzialny za zarządzanie gazowym systemem dystrybucyjnym na obszarach pokrytych naszymi sieciami. Ryzyko utraty klientów w dłuższym terminie istnieje w zakresie sprzedaży gazu tj. obrotu, natomiast zdecydowana większość marży (powyżej 90%) pochodzi z działalności dystrybucyjnej, która zawsze realizowana będzie w tych miejscach przez DUON.

 

 

kato: ciekawi mnie jaką część gazu spółka importuje bezpośrednio ze wschodu?

 

Mariusz Caliński: bezpośrednio ze Wschodu importujemy wyłącznie gaz LNG i jest to ok. 8% całego portfela gazu sprzedawanego w segmencie infrastruktury

 

 

Marta: Jaki jest bilans za ostatni kwartał pozyskania nowych firm i w obszarze gazu i energii ? Czy zdarzają się firmy ,które rezygnują z Państwa usług ,ew. jaka to liczba za 4 kw. ?

 

Mariusz Caliński: Tak, w IV kw. umowy z częścią klientów w energii elektrycznej zakończyły sie dlatego nie widać wzrostu pomiędzy liczbą klientów którą prezentowaliśmy na koniec III kw. a ta która jest na koniec kwartału IV (ok 15 tys.) - dotyczyło to zwłaszcza mniej marżowych klientów pozyskanych w drodze publicznych przetargów. W najbliższym czasie zakładamy ze jednak nadal będziemy w znacznie szybszym tempie zwiększać liczbę klientów. W gazie TPA pozyskaliśmy w IV kw. kilkudziesięciu klientów i mamy nadzieję na dynamiczny rozwój w tym obszarze w kolejnych kwartałach

 

 

Johaub: Mówi się, że ograniczenie dostaw gazu z Rosji nie jest zagrożeniem, bo ten gaz można importować jeszcze z Europy Zachodniej? A czy czasami Europa Zachodnia również tego gazu nie bierze z Rosji? Czy są jeszcze jakieś alternatywy poza gazem z Kataru?

 

Mariusz Caliński: Europa bierze ok. 30% gazu z Rosji. Jest wiele alternatyw poza Katarem tj. np. Algieria, Norwegia oraz wszystkie kraje eksportujące LNG

 

 

kris: co spowodowało nieco słabsze wyniki w czwartym kwartale porównując do pierwszego czy czwartego 2012?

 

Mariusz Caliński: W pierwszym kwartale 2013 r. sprzyjały nam niskie temperatury które poprawiły marże na sprzedaży gazu przez własną infrastrukturę oraz możliwości generowania dodatkowych zysków na rynku hurtowym gazu; z kolei w IV kw. 2013 vs. IV kw. 2012 kluczowy wpływ miały ograniczenia w podaży LNG.

 

 

Mirek: w jakie obszary Duon będzie inwestował? Czy inwestycje będą dotyczyły jedynie obszaru infrastruktury elektroenergetycznej?

 

Mariusz Caliński: Nasz CAPEX koncentruje się na inwestycjach w infrastrukturę gazową. Planujemy oddać kolejną stację regazyfikacji LNG oraz przyłączać klientów do istniejących sieci gazowych.

 

 

mug: jak wygląda na ten moment zainteresowanie funduszy spółką?

 

Mariusz Caliński: Regularnie spotykamy sie z przedstawicielami funduszy obecnych na polskiej giełdzie. Fundusze z Wielkiej Brytanii, które są obecne w naszym akcjonariacie mają stały kontakt ze spółkę poprzez przedstawicieli w Radzie Nadzorczej

 

 

mazankiewicz: Czy spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym?

 

Mariusz Caliński: Kupując gaz na rynkach zagranicznych zawsze zabezpieczamy równolegle pozycję na rynku walutowym.

 

 

Filip: Jak wygląda obecnie struktura sprzedaży? Które pozycje powiększyły się, a które zmalały?

 

Mariusz Caliński: Taka analiza jest dostępna w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy za 2013 oraz w prezentacji wyników za 2013 dostępnych na stronie internetowej

 

 

Tomasz Stepie, Argus: Gaz ze Wschodu stanowi 8% portfela gazu. A czy można prosić o informacje o szacunkowej strukturze zakupu pozostałych 92% gazu?

 

Mariusz Caliński: Pozostała część to Europa Zachodnia i Polska.

 

 

staszek: Z czego wynika dług spółki?

 

Mariusz Caliński: Głównie z kredytów inwestycyjnych pozyskanych na finansowanie infrastruktury gazowej.

 

 

flower power: Jak odbywa się proces zwiększania marż? Jaki poziom to obniżanie kosztów, a jaki wzrost cen?

 

Mariusz Caliński: Zwiększenie marż w segmencie infrastruktury to efekt dochodzenia do dozwolonej przez regulatora stopy zwrotu z aktywów w ramach taryfy na dystrybucję gazu. W segmencie obroty marże kształtowane są rynkowo.

 

 

irzi: Na co został przeznaczony zysk netto wygenerowany w 2013 roku?

 

Mariusz Caliński: Zakładamy przeznaczenie na kapitał, który ma finansować dalszy rozwój grupy.

 

 

duonek: Czy Grupa Duon przygląda się rynkowi łupków? Jeśli tak to czy podejmuje jakieś działania?

 

Mariusz Caliński: Nie planujemy zaangażowania sie w działalność typu upstream.

 

 

fazi: Jaki duży wpływ na wyniki spółki mogą mieć wahania notowań złotówki względem USD?

 

Mariusz Caliński: Większość transakcji zakupu w walucie jest zabezpieczona instrumentami hedgingowymi w zakresie kontraktów walutowych.

 

 

duonek: Jaki % rynku macie obecnie? Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, ilość klientów itd.?

 

Mariusz Caliński: Wszystkie dane są w załączonej prezentacji dotyczącej wyników 2013 roku.

 

Moderator: Nasz czas dobiega końca. Dziękuję za udział w spotkaniu i ciekawe pytania. Odpowiedzi na pytania, których nie zdążyliśmy omówić opublikujemy w najbliższych dniach na stronie www.duon.pl

 

Jeszcze przez tydzień zadawaj pytania na naszym forum, a spółka na nie odpowie!

Link do tematu:

http://forum.sii.org.pl/topic/486-grupa-duon-sa-duon-duo/

Opis spółki:

Grupa Kapitałowa DUON zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Początki aktywności Grupy sięgają 2000 roku. Aktualnie DUON jest jednym z wiodących prywatnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce oraz liderem na rynku dystrybutorów i przewoźników skroplonego gazu ziemnego LNG. Od 2007 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

DUON prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu.

Segment infrastruktury

Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji.

Obecnie Grupa posiada ponad 420 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 21 instalacji opartych o LNG oraz instalacje LNG w fazie budowy i projektów. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ponad 4000 klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.
W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. Rozważa także realizację projektów opartych o kogenerację.

Segment obrotu

W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich. Grupa posiada zarezerwowane moce na interkonektorach, które pozwalają na import kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych gazu rocznie. Od czasu otwarcia polskiej giełdy gazu DUON jest jej aktywnym uczestnikiem, zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.


DUON wykorzystuje nowoczesne metody sprzedaży prądu, m.in. za pośrednictwem portali zakupów grupowych, portali aukcyjnych oraz kart prepaid dystrybuowanych w salonach prasowych Inmedio. Obecnie dostarcza energię do około 15 300 odbiorców.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie