Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SYGNITY S.A. wyniki finansowe za rok obrotowy 2013

© Mihai Simonia Fotolia.com

SYGNITY S.A. Z SUKCESEM REALIZUJE ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE I PREZENTUJE POZYTYWNE WYNIKI FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013


Minął rok, odkąd Zarząd Spółki Sygnity S.A., jednego z kluczowych dostawców rozwiązań IT
na polskim rynku, przedstawił strategię rozwoju na lata 2013-2015, w której założył m.in.:

  • osiągnięcie rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników już w roku obrotowym 2013,
  • wypracowanie przewidywalnej struktury przychodów,
  • oraz wypracowanie struktury kosztów porównywalnych z najlepszymi krajowymi i regionalnymi; europejskimi spółkami z branży IT.

 

Strategiczne cele finansowe zaprezentowane w grudniu 2012:

 

  Średnia w latach 2010-2012 Cel: Średnia w latach 2013-2015
Przychody 534 mln PLN  550 mln PLN
Marża brutto na sprzedaży 16,6% 21,1%
Marża EBIT -2,5% 6,2%
Marża netto -3,4% 4,8%

 

Rok obrotowy 2013 (trwający od października 2012 do września 2013) potwierdził, że Spółka w pełni realizuje te założenia. Grupa Sygnity osiągnęła dodatnie wyniki w każdym z czterech kwartałów roku obrotowego, na każdym poziomie rachunku zysków i strat, nawet w „trudnych sezonowo” kwartałach.


Wielkość sprzedaży uzyskana w całym roku obrotowym 2013 wyniosła 481 mln PLN
i była o ok. 8% niższa od sprzedaży w roku obrotowym 2012. Jednak warto podkreślić w tym miejscu fakt, że struktura przychodów minionego roku charakteryzuje się znacząco lepszą marżowością, z jednoczesnym odwróceniem w IV kwartale roku obrotowego, spadkowego trendu przychodów.

Przychody (mln PLN)


Pozytywna tendencja dotycząca sprzedaży ma swoje odzwierciedlenie również w wielkości backlogu. Portfel umów zawartych przez Spółki Grupy na rok obrotowy 2014 - rozumiany jako już podpisane kontrakty - z przychodami planowanymi na okres
październik 2013 - wrzesień 2014, wynosi ponad 321 mln PLN i w ujęciu rok do roku jest wyższy o 50 mln PLN.

BACKLOG

Osiągnięcie pozytywnego wyniku w każdym z poszczególnych kwartałów roku obrotowego jest efektem konsekwentnej realizacji założeń strategii. Poprawa, zarówno wyników kwartalnych jak i rocznych, nastąpiła dzięki koncentracji działań na poprawie marżowości, wynikającej m.in.: z właściwego budżetowania i nadzoru nad jej realizacją, rentownością poszczególnych kontraktów, konsekwentnie prowadzoną kontrolą kosztów ogólnych oraz poprawą struktury sprzedaży, koncentrującą się na trzech kluczowych kategoriach produktowych: „licencje i oprogramowanie”, „usługi wdrożeniowe” i „usługi serwisowe”.

 

W roku obrotowym 2013 zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 94 mln PLN i wzrósł o 4,5% r/r. Marża brutto ze sprzedaży w całym roku obrotowym 2013 wyniosła 19,6%.

 

MARŻA BRUTTO NA SPRZEDAŻY (%)

 

Dzięki konsekwentnemu ograniczaniu kosztów operacyjnych, w całym roku obrotowym 2013 zysk EBITDA Grupy Sygnity wyniósł prawie 36 mln PLN, zysk operacyjny
18,3 mln PLN, a zysk netto 10,3 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła więc 7,5%, marża EBIT 3,8% a marża netto 2,1%.

 

MARŻA NETTO

 


Kolejnym widocznym efektem finansowym realizacji strategii była istotna redukcja kosztów ogólnego zarządu. W całym roku obrotowym 2013 udało się obniżyć koszty ogólnego zarządu o 15 mln PLN rok do roku (do 51,1 mln PLN z 66,1 mln PLN), a ich udział w przychodach spadł do poziomu 10,6% w porównaniu do 12,6% w analogicznym okresie rok wcześniej.

 

SYSTEMATYCZNY SPADEK KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU (mln PLN)  oraz  vs. PRZYCHODY (%)

Na koniec raportowanego okresu zadłużenie netto Grupy bez zobowiązań leasingowych wynosi niecałe 16 mln PLN.

 

Niewątpliwym sukcesem rynkowym roku obrotowego 2013 była wygrana kontraktu na realizację programu e-Podatki dla Ministerstwa Finansów. To największy i najdłuższy kontrakt w dotychczasowej historii firmy. Jego realizację rozpoczęliśmy w II kwartale roku obrotowego 2013, a projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

W ciągu ostatniego roku w funkcjonowaniu całej Grupy zaszły daleko idące zmiany jakościowe, które przyniosły wymierne efekty finansowe. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować realizację strategii, tak aby na koniec roku obrotowego 2015 osiągnąć wyznaczone cele strategiczne.


Z poważaniem,

Janusz R. Guy
Prezes Zarządu Sygnity S.A.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją wyników finansowych Sygnity S.A. za rok obrotowy 2013: http://www.sygnity.pl/upload/4885/SYGNITY%20prezentacja%20wynikow%20FY2013.pdf


Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@sygnity.pl