Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapis czata inwestorskiego - KRUK S.A. publiczna oferta obligacji

http://pl.kruk.eu/

Temat: Publiczna oferta obligacji KRUK S.A.

Termin: 27 listopada 2013 r., godzina: 15:00

Prowadzący: Michał Zasępa – członek zarządu ds. finansów KRUK S.A.

 

Michał ZasępaMichał Zasępa rozpoczął karierę zawodową w A.T. Kearney Sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie, w latach 2003-2004 pracował w Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors Sp. z o.o. Od 2010 r. jest członkiem zarządu KRUK S.A. W 2000 r. ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1996-1997 studiował na University of Wisconsin w ramach Stypendium Fundacji Batorego, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics.

 

 • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii T1 o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 400 punktów bazowych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału.
 • Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 100 obligacji (10 000 zł).
 • Terminy przyjmowania zapisów od 26 listopada do 3 grudnia 2013 roku.
 • Termin przydziału obligacji 6 grudnia 2013 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM znajduje się na stronie internetowej www.bdm.pl/poki

 

Zastrzeżenie prawne


Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 13.11.2013 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1, które zostały opublikowane w dniu 19.11.2013 r. i są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl

Opis spółki

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 15 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą. Z roku na rok następuje znaczny wzrost wyników finansowych, które są potwierdzeniem doświadczenia i stabilności Grupy KRUK.


Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso – odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Połączenie tych dwóch segmentów daje Grupie KRUK wyjątkową pozycję na rynku - obniża ryzyko działalności inwestycyjnej, zapewnia kompleksowość oferowanych usług i pozwala optymalizować działania operacyjne.


Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji. W planach Grupy jest dalsza ekspansja zagraniczna.


Dotychczas w ramach emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł i wykupiła obligacje o wartości nominalnej niespełna 300 mln zł. Tylko w okresie styczeń – październik 2013 roku nominalna wartość wyemitowanych obligacji dla instytucji wyniosła 225 mln zł.


Przez pierwsze 9 miesięcy 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji ponad 285 mln zł w 46 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł.


Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu do końca października 2013 roku wzrósł o ponad 107%.


KRUK stosuje swoją unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi. Firma każdorazowo dostosowuje proponowane rozwiązania rozłożenia długu na raty do indywidualnych możliwości klientów. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia i wyjścia na finansową prostą.

Strategia rozwoju

Główne cele strategicznego rozwoju Grupy KRUK na lata 2013–2015 obejmują:

 

 • Rozwój biznesu inkaso, zakupów portfeli wierzytelności konsumenckich oraz korporacyjnych.
 • Ekspansja zagraniczna. Celem są rynki z bardzo dobrze rozwiniętym segmentem bankowości detalicznej, szczególnie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów bankowych.
 • Rozwój nowych produktów finansowych, w tym RD ERIF BIG oraz Novum Finance.

 

Skonsolidowane dane za pierwsze półrocze 2013 r.

 


 Zapis czata inwestorskiego

 

Moderator: Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Michałem Zasępą - członkiem zarządu KRUK S.A.. Czat będzie dotyczył emisji publicznej oferty obligacji. Termin: 27 listopada, godzina 15:00.


Moderator: Dzień dobry, dołączył już do nas Michał Zasępa, Członek Zarządu ds. Finansów spółki KRUK S.A. Serdecznie witamy wszystkich uczestników i zachęcamy do zadawania pytań.

 

 

dobradobra: jakie jest zainteresowanie obligacjami?

 

Michał Zasępa: Przygotowując się do emisji zauważyliśmy duże zainteresowanie inwestorów, więc sądzimy, że ta emisja zakończy się sukcesem. Za wcześnie jest jeszcze, żeby wyrokować, jak bardzo popyt przekroczy podaż obligacji.

 

 

dobradobra: Czy będzie kolejna emisja publiczna obligacji KRUKa?

 

Michał Zasępa: Tak, uruchomiliśmy program obligacji na 150 mln zł i planujemy dalsze emisje w przyszłości. Termin kolejnej emisji będzie uzależniony od naszych potrzeb inwestycyjnych.

 

 

dobradobra: Czy obligacje będą notowane na Catalyst?

 

Michał Zasępa: Tak, obligacje będą notowane na Catalyst, żeby ułatwić inwestorom obrót papierami.

 

 

justyn: jakie są koszty emisji?

 

Michał Zasępa: Szacowane koszty emisji dla programu zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym i są planowane na poziomie 2,8 mln zł. Rzeczywiste koszty programu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.

 

 

dobradobra: Na co spółka przeznaczy środki z emisji oblacji?

 

Michał Zasępa: Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.

 

 

mirek: Jakie zadania dla Grupy pełni KRUK TFI? Czy inwestor indywidualny może tam lokować swoje środki?

 

Michał Zasępa: KRUK TFI działa obecnie wyłącznie na rzecz Grupy Kapitałowej KRUK, więc inwestor indywidualny nie może tam lokować swoich środków.

 

 

ahmed: Czy w każdym biurze maklerskim można dać zlecenie zakupu obligacji ?

 

Michał Zasępa: Same zapisy mogą być składane wyłącznie w Domu Maklerskim BDM. Chcemy jednak zaznaczyć, że nie jest wymagane posiadanie rachunku maklerskiego w BDM. W tej sprawie prosimy o kontakt z DM BDM.

 

 

stopa zwrotu: Z punktu widzenia nabywcy obligacji istotnym jest zdolność gotówkowa emitenta do pokrycia przyszłych zobowiązań - w ostatniej prezentacji zaobserwowałam ujemne wręcz przepływy pieniężne netto (po 3 kwartałach 2013) - w jaki sposób można je uzasadnić? Czy występuje pewnego rodzaju sezonowość wpływów gotówkowych ?

 

Michał Zasępa: KRUK ma wysoką zdolność do pokrycia przyszłych zobowiązań z środków generowanych w toku bieżącej działalności. Proszę porównać przepływy pieniężne z działalności operacyjnej z harmonogramem wykupu obligacji (odpowiednio strony 17 i 24 naszej prezentacji wynikowej za 3 kw. 2013). Prezentację załączymy po zakończeniu czata. Jest również dostępna na naszej stronie internetowej.

 

 

agrest: Widać dość spory wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych. Jak ocenia Pan ryzyko przeinwestowania i zagrożenia płynności finansowej w przyszłości?

 

Michał Zasępa: Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych po 3 kw. 2013 wyniósł 1,4, najmniej od ostatnich 6 kwartałów. Spółka ma stabilną sytuację płynnościową.

 

 

Damianos: po Rumunii , Czechach i Słowacji, które kraje chce zawojować KRUK?

 

Michał Zasępa: Rozważamy wejście na rynki: hiszpański, turecki i rosyjski. Analizujemy również inne rynki.

 

 

grzegorz_SII: dlaczego minimalna kwota zapisu na obligacje to teraz 10.000 zł . Wcześniej KRUK emitował obligacje gdzie najniższa kwota zakupu była równa 200.000 zł . Czy teraz aż tak trudno zebrać chętnych do zakupu 15 mln obligacji , czy też oprocentowanie dla dużych obligatoriuszy jest mało atrakcyjne ?

 

Michał Zasępa: Minimalna kwota zapisu jest dostosowana do inwestora indywidualnego. KRUK uruchomił program emisji publicznych obligacji do inwestora indywidualnego, aby dywersyfikować źródła finansowania. Cieszymy się dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych w nasze obligacje i zamierzamy dalej emitować obligacje do nich w osobnym programie.

 

 

Grubson: od kogo głównie nabywane są portfele wierzytelności ?

 

Michał Zasępa: Są to zwykle banki, a w drugiej kolejności podmioty z branży telekom.

 

 

_Adam78: Jak spadek PKB i kryzys przekłada się na atrakcyjność rynku w Rumunii? Teoretycznie im gorsza sytuacja tym więcej wierzytelności do odzyskania.

 

Michał Zasępa: Spowolnienie gospodarcze w Rumunii i kryzys bankowy w Europie spowodowały wzmożoną wyprzedaż wierzytelności na tym rynku, czego KRUK jest beneficjentem.

 

 

stopa zwrotu: W nawiązaniu do ujemnych przepływów za 3 kwartały 2013 - odnosi się Pan jedynie do relacji przepływy operacyjne - finansowe, co zatem z pokryciem wydatków inwestycyjnych ?

 

Michał Zasępa: Nie odnoszę się do wydatków inwestycyjnych, bo w sytuacji zagrożenia płynności KRUK zawsze może zaprzestać inwestycji na pewien okres i zebrać środki finansowe spływające codziennie na nasze konta, aby regulować swoje zobowiązania.

 

agrest: Dość sporo pisze się ostatnio w prasie o wysokich cenach portfeli wierzytelności w Polsce. Na ile zatem jest realne rozsądne zainwestowanie pozyskanej z emisji kwoty w szybkim czasie?

 

Michał Zasępa: W ostatnich 3 kwartałach zainwestowaliśmy 285 mln zł na czterech rynkach. W tym kontekście 15 mln zł jesteśmy w stanie szybko zagospodarować na nasze potrzeby inwestycyjne.

 

 

Janusz: Który rynek dla KRUKa jest obecnie najważniejszy? Polska, Rumunia czy Czechy i Słowacja?

 

Michał Zasępa: Polska jest dla nas najważniejszym i największym rynkiem.

 

 

stopa zwrotu: W jaki sposób spółka odczuwa zmiany stóp procentowych? Czy obserwuje się korelacje pomiędzy decyzjami RPP, a kondycją finansową KRUKA? Jeśli takowa korelacja jest - czy funkcjonują zabezpieczenia związane z ryzykiem zmiany stóp procentowych?

 

Michał Zasępa: Obniżka stóp procentowych w Polsce oznaczała dla KRUKa obniżenie kosztów finansowania oraz rozpoznanie zysku z tytułu przeszacowania aktywów w 2 kw. 2013 roku ze względu na spadek stopy wolnej od ryzyka (standard księgowy). Z drugiej strony spadek stóp procentowych nastąpił w okresie spowolnienia gospodarczego, które skutkuje zmniejszeniem odzysków z wierzytelności, w szczególności w procesie sądowym. Te dwa zjawiska w dużej mierze kompensują się w 2013 roku.

 

 

Konrad_P: W jaki sposób marża kuka wzrosła Az o 101%? Z czego to wynika?

 

Michał Zasępa: Na wzrost marży w segmencie inkaso miał wpływ wysoki wynik osiągnięty w inkasie korporacyjnym w 1 kw. tego roku, ale także dobre wyniki drugiego i trzeciego kwartału.

 

 

stopa zwrotu: Czy funkcjonują w ramach podmiotu zabezpieczenia ryzyka zmiany kursów walutowych ? - zakładam, że wierzytelności z rynków zagranicznych są wyrażane w innych niż złotówka walutach.

 

Michał Zasępa: Spółka stosuje hedging księgowy w postaci wyodrębnionej waluty funkcjonalnej na inwestycje w Rumunii. Dodatkowo KRUK ma hedging naturalny wynikający z tego, że reinwestuje istotną część odzysków w nowe portfele na danym rynku.

 

 

stopa zwrotu: Które ze wskaźników gospodarczych należy postrzegać jako główne - decydujące o wynikach finansowych KRUKa?

 

Michał Zasępa: Biznes KRUKa pod wieloma względami ma charakter acykliczny, niemniej wzrost gospodarczy jest skorelowany z poziomem spłat z nabytych portfeli wierzytelności.

 

 

gates_bill: Ile wynosi średnie dyskonto z jakim odkupujecie Państwo należności od banków i pozostałych podmiotów? Jaki rodzaj kredytów ( hipoteczny, konsumpcyjny, inwestycyjny itd ) dominuje w strukturze tych które odkupujecie?

 

Michał Zasępa: Kupujemy portfele średnio po cenie około 15% ich wartości nominalnej. Są to głównie portfele konsumenckie, niezabezpieczone.

 

 

eska: Jak wygląda stosunek atrakcyjności wierzytelności w krajach bardziej rozwiniętych (Polska, Słowacja) i mniej rozwiniętych (Rumunia).

 

Michał Zasępa: W 2013 roku KRUK osiąga najwyższą rentowność inwestycji w Rumunii, ale na każdym z tych rynków udaje nam się robić bardzo dobre inwestycje.

 

 

eska: Czy spółka planuje ekspansję na kraje w europie środkowowschodniej? Np. Bułgaria, Macedonia, Ukraina, Chorwacja?

 

Michał Zasępa: Nie wykluczamy ekspansji na te rynki, ale nie planujemy tego w najbliższym czasie.

 

 

gates_bill: Na ile szacowana jest wartość całego rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce i jaką część tego rynku obsługuje KRUK S.A?

 

Michał Zasępa: Wartość nakładów na portfele wierzytelności konsumenckich w Polsce w 1 półroczu 2013 roku szacujemy na około 0,4 mld zł. Na wszystkich rynkach na których działamy, łącznie mieliśmy około 26% udział w nakładach.

 

 

dancinginhemoonlight: Czy spółka ma zamiar nabywać nowe portfele czy skupić się na wejściu w nowe rynki?

 

Michał Zasępa: Wejście na nowy rynek nie będzie skutkować obniżeniem naszego zainteresowania inwestycjami na rynkach, na których jesteśmy obecni.

 

 

komornik: Jakie opłaty wiążą się z zakupem obligacji na rynku pierwotnym- chodzi mi o opłaty inwestora.

 

Michał Zasępa: Podjęliśmy decyzję o nie uruchamianiu naszej działalności na rynku węgierskim ze względu na gorsze niż przewidywane perspektywy tego rynku. W związku z tym likwidujemy spółkę inwestycyjną, która nigdy nie prowadziła działalności operacyjnej.

 

 

inwestor: Polska nie przeważa w ilości portfeli ale są one największe jeżeli chodzi o wartość. Dlaczego w Polsce KRUK inwestuje w duże portfele a za granicą tylko w małe?

 

Michał Zasępa: Duże portfele nabywamy na wszystkich rynkach, niemniej najwięcej jest ich na rynku polskim, który jest największy.

 

 

newsletter: Witam. ile środków w przyszłym roku będzie przeznaczonych na zakup portfeli wierzytelności?

 

Michał Zasępa: Spółka nie publikuje takiej prognozy.

 

 

gosc17: Dlaczego spółka chce pozyskać jedynie 15 mln zł? Czy to opłacalne biorąc pod uwagę koszty emisji?

 

Michał Zasępa: Program pozwala na emisję obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł, a wartość obecnej emisji wynika z aktualnych potrzeb inwestycyjnych spółki.

 

 

dobradobra: Dlaczego oprocentowanie obligacji w tej emisji jest niższe niż w ofertach dla inwestorów dużych?

 

Michał Zasępa: Staramy się dostosować oprocentowanie obligacji do aktualnych warunków rynkowych. Celem spółki jest oczywiście minimalizacja kosztu finansowego.

 

Moderator: Bardzo dziękujemy za Państwa aktywność i zainteresowanie spółką oraz publiczną ofertą obligacji. Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych emisjach. W sprawach związanych z bieżącą emisją zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem Relacji Inwestorskich oraz Domem Maklerskim BDM.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie