Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapis czata inwestorskiego - Sevenet S.A. - omówienie wyników finansowych Spółki za III kwartał

Czat inwestorski

Temat czata:

omówienie wyników finansowych Spółki 
za III kwartał 2013r.

22 listopada 2013 r. (piątek) 
g. 14:00

 Sevenet

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Rafał ChomiczRafał Chomicz – Prezes Zarządu 

Urodzony w 1968 r. w Gdańsku. Ukończył studia magistersko-inżynierskie w Katedrze Radiokomunikacji i Telewizji Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Początek obecnie kontynuowanej ścieżki zawodowej to lata 90-te, kiedy to związał się branżą bankową (m.in. Departament Telekomunikacji Banku Gdańskiego S.A.). Krokiem milowym było jednak przejście w 1997 r. do firmy Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. (poprzednika prawnego obecnej spółki Sevenet S.A.), początkowo na stanowisko Inżyniera Systemów Teleinformatycznych, aby w latach 1998-2008 objąć funkcję V-ce Prezesa ds. Technicznych – a po przekształceniu w Sevenet S.A. – funkcję V-ce Prezesa ds. Sprzedaży (2008-2009). Od 2009 r. Rafał Chomicz pełni obowiązki Prezesa Zarządu Sevenet S.A., realizując strategię rozwoju Spółki i zarządzając m.in. obszarem handlowym. Od 2008 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej NAUTA S.A., a w latach 2008-2009 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Toruń ENERGOHANDEL sp. z o.o.

 

Opis spółki


SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 roku akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. SEVENET S.A. posiada tytuł Cisco Gold Certified Partner od 2009 roku. Jako dodatkowe kompetencje wymienić można między innymi Microsoft Gold Communications oraz Microsoft Gold Management & Virtualization. Podstawowym obszarem działalności firmy jest świadczenie usług z zakresu Borderless Network związanych z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP). Jednym z obszarów działalności firmy są rozwiązania Unified Communication przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C: wideokonferencje, routery i switche, security, kioski i aplikacje. Sevenet S.A. w swojej ofercie posiada także rozwiązania Contact Center – zaawansowane platform z powodzeniem wdraża w wielu sektorach. Naszą ofertę w zakresie rozwiązań CC wzbogaciliśmy dodatkowo poprzez usługę Contact Center w chmurze. W 2011 roku SeveNet rozpoczęła realizację dwóch znaczących projektów, zawiązując dwie spółki celowe: Seventica Sp. z o.o. oraz SevenPen Sp. z o.o.


 

Zapis czata inwestorskiego

 

Moderator: Witamy serdecznie na kolejnym czacie inwestorskim z Prezesem Zarządu Spółki Sevenet S.A., Rafałem Chomicz. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

 

inv: W I kwartale 2013/2014 SEVENET S.A. znacząco wzrósł zysk netto w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Jakie czynniki miały wpływ na wynik?

 

Rafał Chomicz: Czynnikiem mającym wpływ na wzrost zysku netto w I kwartale roku obrotowego 2013/2014 był wzrost zysku na działalności finansowej Spółki. Po zamkniętym kwartale Spółka wypracowała zysk na działalności finansowej w kwocie 166,03 tys. PLN, w tym głównie z tytułu różnic kursowych. Z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej Spółka zanotowała zysk na poziomie 158,25 tys. PLN netto. Korzystny wpływ na wynik z pozostałej działalności, tj. 78,27 tys. PLN, miała sprzedaż w pełni zamortyzowanych środków transportu, której dokonano z zamiarem odtworzenia floty samochodowej.

 

 

Gość: Dlaczego zmieniono politykę rachunkowości ws księgowania upustów? Dlaczego zmieniono audytora?

 

Rafał Chomicz: Celem wprowadzenia zmiany polityki rachunkowości jest zmniejszenie wahań wyników, które wcześniej powodowane były kasowym ujmowaniem otrzymywanych rabatów. Wielkości przekształceń danych finansowych dotyczące zmian w poszczególnych kwartałach wynikają w głównej mierze z przesunięć otrzymywanych rabatów. W kolejnych raportach kwartalnych dane porównywalne za poszczególne kwartały roku obrotowego 2012/2013 będą przekształcone w celu zapewnienia porównywalności danych. Zmiana zasad rachunkowości dotyczy prezentacji oraz sposobu ujmowania rabatów (bonusów) otrzymywanych od głównego dostawcy Spółki od zrealizowanych zamówień na materiały i usługi. Dotychczasowe podejście miało wpływ na zniekształcenie rzeczywiście wypracowanego wyniku wykazywanego na działalności podstawowej. Ponadto rabaty związane z realizowanymi zleceniami otrzymywane są z opóźnieniem w stosunku do momentu realizacji zakupów i odniesienia ich koszty działalności. Zarząd szacował należne na właściwe okresy rabaty, które nie zostały jeszcze otrzymane, a dotyczyły zakupów realizowanych w tych okresach lat obrotowych. Zmiana audytora jest spowodowana polityką firmy, która zakłada okresową zmianę podmiotu badającego w celu spojrzenia na podmiot przez nowy pryzmat.

 

 

obligacje: Panie Prezesie, jakie ważne zdarzenia miały miejsce po dacie bilansowej?

 

Rafał Chomicz: Jedynym wydarzeniem mającym wpływ na wynik finansowy, jakie miało miejsce po dacie bilansowej, było ogłoszenie upadłości spółki Logitel.

 

 

Gość: Dlaczego upadła jedna ze spółek zależnych? Czy mieliście Państwo przedstawiciela w jej zarządzie?

 

Rafał Chomicz: Zainwestowaliśmy w Logitel już w 2011 roku, czyli od naszych początków obecności na giełdzie. Zakładamy jednak, że przy aktualnej trudnej sytuacji na rynku IT nie wszyscy mogą radzić sobie świetnie. Upadłość likwidacyjna Logitel Sp. z o.o. została ogłoszona 12 września 2013 roku, co jest najważniejszym wydarzeniem jednostkowym, które miało istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku finansowego Spółki w roku obrotowym 2012/2013. Wynik obniżył się o wartość 49,5% udziałów w spółce Logitel (tj. 49 500 PLN), jak i wysokość niespłaconej pożyczki wraz z naliczonymi do dnia bilansowego odsetkami (tj. 1 047 622,12 tys. PLN). Sevenet S.A. zgodnie z zasadą ostrożności dokonał odpisów aktualizacyjnych w całej wartości aktywów zarejestrowanych w księgach Spółki. Rozpoczęte zostały również działania mające na celu windykację należności.

 

 

Mariusz_Kędzierski: jaka jest państwa polityka dywidendowa?

 

Rafał Chomicz: Zysk za rok obrotowy 2012/2013 wyniósł 609 519, 06 złotych. Zarząd postanowił zarekomendować utrzymanie dywidendy na dotychczasowym poziomie, tj. 0,09 zł za każdą akcję. Oznacza to, że podzielone zostanie 600 887, 97 zł. Pozostała kwota (8 631, 09 zł) zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy do dyspozycji Spółki w latach przyszłych. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na 5 grudnia 2013 roku.

 

 

inwestor: Jakie są aktualne sukcesy Spółki?

 

Rafał Chomicz: Sevenet S.A. konsekwentnie realizuje długofalową politykę rozwoju, między innymi poprzez wzmacnianie i poszerzanie portfolio partnerstw technologicznych. W związku ze stałym rozwojem spółki w zakresie kompetencji Contact Center nawiązane zostały partnerstwa z zagranicznymi dostawcami usług z tego obszaru, mianowicie firmą Nuance Communications oraz firmą Genesys Telecommunications Laboratories. W dniu 18 września 2013 podczas uroczystej Gali na konferencji EMEA Palo Alto Networks spółka otrzymała nagrodę najlepszego polskiego partnera firmy Palo Alto Networks. Dodatkowo spółka podniosła poziom partnerstwa z tym producentem do Platinium Palo Alto Network Partner.

 

 

konferencyjny: Jakie instrumenty używane są do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Czy jest zabezpieczana cała ekspozycja czy tylko jej część ?

 

Rafał Chomicz: Spółka wdrożyła program związany z zabezpieczeniem negatywnego wpływu kursu walutowego na wynik finansowy. W celu realizacji programu wykorzystywane są instrumenty finansowe typu forward do zabezpieczania przyszłych należności i zobowiązań Spółki wynikających z będących w realizacji kontraktów. Wycena tych instrumentów obciąża koszty i przychody finansowe i odnoszona jest bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego. Wycena jest dokonywana na koniec każdego kwartału na podstawie dokumentów otrzymywanych z banków. Spółka zabezpiecza nie więcej niż 100% swoich należności i zobowiązań walutowych.

 

 

fejsbuk: jaka jest kapitalizacja spółki? Czy planujecie przejście na GPW?

 

Rafał Chomicz: Tak, przejście na rynek główny GPW jest w wieloletnim planie rozwoju spółki. Przejście na główny parkiet GPW jest naturalną konsekwencją rozwoju naszej Spółki. Obecność na głównym rynku zagwarantuje nam możliwość dotarcia do szerszego grona inwestorów, zwiększy również prestiż Spółki oraz jej wartość rynkową dzięki większemu zaufaniu inwestorów. Po spełnieniu wymogów narzuconych przez regulatora rynku, Spółka zamierza złożyć taki wniosek. Warunkiem przejścia jest odpowiednia kapitalizacja spółki, osiągnięcie określonego free float oraz zgodna z wytycznymi GPW polityka informacyjna. Aby się przygotować do ewentualnej zmiany parkietu, pragniemy już teraz zwiększyć dostęp inwestorów i analityków do przekazywanych przez Spółkę informacji, między innymi dziś mogliśmy zaprosić Państwa na drugi czat inwestorski, z okazji publikacji raportu kwartalnego. Aktualna kapitalizacja Spółki wynosi 15,36 mln złotych.

 

 

Krzyko: Czy spółka planuje kolejne emisje w najbliższym czasie?

Rafał Chomicz: W chwili obecnej nie planujemy emisji żadnych papierów wartościowych Spółki. Jeśli takie plany się pojawią, niezwłocznie poinformujemy o tym rynek.

 

 

tymek: Dlaczego Sevenet ma tak mały free float?

 

Rafał Chomicz: Jednym z powodów wejścia Spółki na NC było danie możliwości swobodnego przepływu własności akcji. APN Promise S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 32/2013, że przyczyną znacznego zaangażowania się firmy APN Promise S.A. w Spółkę stanowi inwestycje kapitałową. Zaangażowanie Spółki APN Promise S.A. spowodowało zmniejszenie współczynnika free float.

 

 

@inwestor: dlaczego przychody spółki spadają?

 

Rafał Chomicz: Nieznaczny spadek przychodów o 6% w IQ roku bilansowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest spowodowany koniunkturą na rynku i okresowością realizacji projektów Sevenet S.A. Specyfiką projektów wdrażanych przez Spółkę jest długofalowość.

 

 

indywidualny_i: Dlaczego zmiejszają się przychody od kluczowych 10 klientów? Czy spółka utraciła w tym roku jakiegoś dużego klienta?

 

Rafał Chomicz: W minionym roku obrotowym 68% przychodów pochodziło z obsługi dziesięciu największych klientów reprezentujących sektory: bankowość i finanse, energetyka, administracja publiczna, transport i inne. Udział tych firm jest więc o 8% mniejszy niż w roku ubiegłym. Wynika to z faktu, iż w omawianym okresie zarejestrowano sprzedaż do 121 unikalnych klientów, z czego 50 z nich to klienci nowi dla spółki. Wg Zarządu bardzo dobrą prognozą dalszego stabilnego a jednocześnie dynamicznego rozwoju Spółki jest wysoki udział w sprzedaży do nowych klientów (21%), czyli poszerzenie bazy sprzedażowej. Ponadto, Spółka nieustannie poszukuje nowych rynków zbytu.

 

 

Gość: Dlaczego nie publikują Państwo pełnego rachunku przepływów tylko takie coś?

 

Rafał Chomicz: Rachunek przepływów prezentowany jest zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

 

 

ciekawy: czym jest grupa klientów top10?

 

Rafał Chomicz: TOP10 oznacza grupę 10 największych klientów, z którymi Spółka odnotowała największy obrót.

 

 

bankier: Czego dotyczyło zbycie niefinansowych aktywów trwałych (zysk 79 tys zł)

 

Rafał Chomicz: Wpływ na wynik z pozostałej działalności, tj. 78,27 tys. PLN, miała sprzedaż w pełni zamortyzowanych środków transportu, której dokonano z zamiarem odtworzenia floty samochodowej.

 

 

Free: Co kierowało wnioskodawcą NWZA aby zaproponować uchwałę o pokrycia kosztów zwołania NWZA ?

 

Rafał Chomicz: Przy zwoływaniu NWZA obowiązkowe jest zamieszczenie uchwały, która ma określić, kto poniesie koszty zwołania takiego Zgromadzenia zgodnie z KSH art. 400 par. 4.

 

 

irek: Czy rozwój spółki będzie realizowany przez akwizycję?

 

Rafał Chomicz: Na chwilę obecną zamierzamy skupić swoje wysiłki na rozwoju nowych obszarów handlowych pozyskanych dzięki uruchomieniu biur sprzedaży w Krakowie i Wrocławiu, jak również planujemy powiększyć oddział warszawski. Standardowo ważny dla nas będzie rozwój jakości obsługi klienta oraz oferowanych przez nas usług.

 

 

vsa: W jaki sposób pozyskujecie nowych klientów?

 

Rafał Chomicz: Stosujemy różnorodne metody pozyskiwania klientów. Rozwijamy sieć biur sprzedaży, aby zapewnić wysoką dostępność i jakość naszych usług. Staramy się zapewnić najwyższą jakość naszych usług oraz oferowanych rozwiązań, prowadzimy ekspansję terytorialną.

 

 

inwestor_Marek: Czego efektem są wyższe przychody finansowe?

 

Rafał Chomicz: Wyższe wyniki na działalności finansowej Spółki spowodowane są w głównej mierze skuteczną realizacją programu związanego z zabezpieczaniem negatywnego wpływu kursów walut na wynik finansowy.

 

 

Shadow_09: Czy spółka planuje dywersyfikacje produktów lub wejście w nowe obszary?

 

Rafał Chomicz: Spółka rozwija działalność w nowych sektorach rynku dzięki pozyskiwaniu nowych specjalizacji. Naszymi partnerami biznesowymi są duże i renomowane firmy. Są to między innymi: Cisco, Microsoft, Huawei, F5, NetApp, EMC, Palo Alto Networks czy FireEye. Współpracę z Partnerami bez wyjątku traktujemy długofalowo, wierzymy bowiem, że w ten sposób buduje się najlepsze partnerstwa i stabilny rozwój.

 

Rafał Chomicz: Szanowni Państwo, zmierzamy ku końcowi naszego czatu inwestorskiego. Czekamy na ostatnie pytania.

 

 

mikos: jaki procent sprzedaży dedykowany jest do sektora publicznego?

 

Rafał Chomicz: Udział sektora publicznego w sprzedaży Spółki kształtuje się w I kwartale na poziomie 5%.

 

 

Ramzes: szykujecie jakieś nowe innowacyjne produkty?

 

Rafał Chomicz: Sevenet S.A. jest Spółką innowacyjną, co niejednokrotnie udowodniła, powołując do życia takie projekty, jak Seventica czy Sevenpen. W planach Spółki są kolejne nowe perspektywiczne projekty, o których za wcześnie jeszcze, by informować.

 

Rafał Chomicz: Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w naszym czacie inwestorskim i ciekawe pytania. Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony www.sevenet.pl oraz udziału w kolejnych czatach, o których będziemy informować.

Zobacz również:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie