Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna obligacji lidera rynku zarządzania wierzytelnościami

KRUK S.A.

Opis działalności

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 15 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą. Z roku na rok następuje znaczny wzrost wyników finansowych, które są potwierdzeniem doświadczenia i stabilności Grupy KRUK.


Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso – odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i innych instytucji finansowych. Połączenie tych dwóch segmentów daje Grupie KRUK wyjątkową pozycję na rynku - obniża ryzyko działalności inwestycyjnej, zapewnia kompleksowość oferowanych usług i pozwala optymalizować działania operacyjne.


Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji. W planach Grupy jest dalsza ekspansja zagraniczna.


Dotychczas w ramach emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł i wykupiła obligacje o wartości nominalnej niespełna 300 mln zł. Tylko w okresie styczeń – październik 2013 roku nominalna wartość wyemitowanych obligacji dla instytucji wyniosła 225 mln zł.


Przez pierwsze 9 miesięcy 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji ponad 285 mln zł w 46 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł.


Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu do końca października 2013 roku wzrósł o ponad 107%.


KRUK stosuje swoją unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi. Firma każdorazowo dostosowuje proponowane rozwiązania rozłożenia długu na raty do indywidualnych możliwości klientów. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia i wyjścia na finansową prostą.

Strategia rozwoju

Główne cele strategicznego rozwoju Grupy KRUK na lata 2013–2015 obejmują:

 • Rozwój biznesu inkaso, zakupów portfeli wierzytelności konsumenckich oraz korporacyjnych.
 • Ekspansja zagraniczna. Celem są rynki z bardzo dobrze rozwiniętym segmentem bankowości detalicznej, szczególnie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów bankowych.
 • Rozwój nowych produktów finansowych, w tym RD ERIF BIG oraz Novum Finance.

 

Dane finansowe

Skonsolidowane dane za pierwsze półrocze 2013 roku:

 

Skonsolidowane dane 

Grupa KRUK wypracowała 198,9 mln zł przychodów w I półroczu 2013 – wzrost o 25% w stosunku do I półrocza 2012 r.

 

Zysk netto wzrósł w I półroczu 2013 o 57% i wyniósł 50,7 mln zł.

 

W I półroczu 2013 spłaty z portfeli wierzytelności nabytych na własny rachunek wyniosły 239,6 mln zł i były o 11% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Wartość godziwa portfeli wierzytelności ujęta w bilansie Grupy na koniec I półrocza 2013 r. wyniosła prawie 1 mld zł.

 

Dane finansowe Grupy KRUK za lata 2007-2012

 1. Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln PLN)

  Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln PLN)

 2. Wyniki finansowe (mln PLN)

wyniki finansowe

 

Podstawowe parametry publicznej oferty Obligacji

Podstawowe dane

 

Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów:

 

 • Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji: 26.11.2013-03.12.2013
 • Termin przydziału Obligacji: 6.12.2013
   

Zapisy na obligacje przyjmuje wyłącznie Dom Maklerski BDM S.A. (www.bdm.pl)

 

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.

 

Istnieje możliwość otwarcia darmowego rachunku papierów wartościowych dla obligacji w Domu Maklerskim BDM przy zapisie na obligacje KRUK S.A.

 

Procedura składania zapisów:

procedura składania zapisów

 

Informacje o zapisach i prospekcie emisyjnym

Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt Emisyjny dostępne są na stronach internetowych spółki KRUK (www.kruksa.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl/oferty-publiczne-kruk

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 13.11.2013 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1, które zostały opublikowane w dniu 19.11.2013 r. i są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl

 

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A.

 

Źródło: Emitent