Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

PKP Cargo S.A. - Zapisy dla inwestorów indywidualnych do 21 października

TRWA OFERTA PUBLICZNA PKP CARGO S.A. – ZAPISY DLA
INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DO 21 PAŹDZIERNIKA

 

Trwa oferta publiczna PKP Cargo S.A., lidera kolejowych przewozów towarowych w Polsce, drugiego największego kolejowego przewoźnika towarowego w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę cenę maksymalną ustaloną na 74 zł, kapitalizacja spółki może wynieść ponad 3 mld zł, a wartość oferty, w której sprzedawane są tylko istniejące akcje, będzie stanowić około połowę tej kwoty. Wszystkie wpływy z IPO zasilą kasę jedynego akcjonariusza czyli PKP S.A.

 

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej PKP Cargo S.A.

 

  • PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka” oraz wspólnie ze spółkami zależnymi „Grupa”), największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej, opublikowała dziś prospekt emisyjny, związany z pierwszą publiczną ofertą akcji.
  • Oferta publiczna obejmuje do 21.669.007 akcji zwykłych serii A na okaziciela o wartości nominalnej 50 zł każda. Akcje oferowane stanowią 50% minus jedna wszystkich akcji Spółki.
  • Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 9 do 21 października 2013 r. w Punktach Obsługi Klienta („POK”) firm inwestycyjnych w całej Polsce. Zapisy będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 74 zł. 
  • Debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) planowany jest na 31 października 2013 r.

 

Struktura oferty

 

Oferta publiczna składa się z akcji sprzedawanych przez PKP S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”), do którego należy obecnie 100% kapitału zakładowego PKP CARGO. Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 21.669.007 akcji zwykłych serii A na okaziciela, tj. 50% minus jedna wszystkich akcji Spółki. Po zakończeniu Oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem Gwarancji Pracowniczych), PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji PKP, Akcjonariusz Sprzedający przekaże 15% wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Funduszu Własności Pracowniczej PKP.

 

Zasady składania zapisów

 

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 74 zł. Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na co najmniej 1, ale nie więcej niż 500 akcji oferowanych.

 

Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 9 do 21 października 2013 r. w Punktach Obsługi Klienta wybranych firm inwestycyjnych w całej Polsce. Lista POK, w których można składać zapisy dostępna jest na stronach internetowych: Spółki – www.pkp-cargo.pl oraz Oferującego  - www.dm.pkobp.pl

 

Liczba akcji sprzedawanych i zasady przydziału

 

Dla Inwestorów Indywidualnych będzie obowiązywać zasada „Maksymalnego Przydziału”. Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu. Zapisy, które będą opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni, natomiast te, które będą przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału. Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest, aby do Inwestorów Indywidualnych trafiło 15% Akcji Oferowanych (przy czym Akcjonariusz Sprzedający po konsultacji i w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby do 20%).

 

Przydział akcji zostanie dokonany w dniu 28 października 2013 r.

 

Zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych Premia Prywatyzacyjna opiewająca na ok. 173 mln zł brutto (po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe odliczenia, z którymi mamy do czynienia w przypadku wypłaty „normalnych” wynagrodzeń będzie to ok. 108,6 mln zł netto) zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Spółka szacuje, że liczba Akcji Pracowniczych oferowanych do objęcia przez Uprawnionych Pracowników wyniesie 2.171.000, przy założeniu, cena emisyjna Akcji Pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej.

 

Oferta publiczna – harmonogram

 

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji PKP CARGO przedstawia poniższa tabela:

 

8 października 

Publikacja prospektu

8 października 

Publikacja Ceny Maksymalnej

8 - 22 października

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

9 - 21 października (ostatniego dnia do  godz. 23:59)

Zapisy na akcje Inwestorów Indywidualnych

22 października

Ustalenie i publikacja Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

23 – 25 października

Zapisy na akcje Inwestorów Instytucjonalnych 

28 października

Przydział Akcji Oferowanych

31 października 

Planowany pierwszy dzień notowań Akcji na GPW

 

Wyniki finansowe

[mln zł]

Wybrane dane finansowe Grupy (mln zł)

2010

2011

2012

I poł. 2012

I poł. 2013

Przychody z działalności operacyjnej

4.779

5.577

5.173

2.523

2.291

EBITDA[1]

563

928

767

393

312

Zysk netto

32

412

267

137

77

 


[1]Niezbadany, obliczony jako suma zysku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji i odpisów aktualizujących.

 

 Źródło: Emitent