Chat with us, powered by LiveChat

Integer.pl - konkurencja z Pocztą i kurierami oraz ekspansja zagraniczna

Skomentuj artykuł
integer.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Integer.pl przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

Integer.pl jest drugą co do wielkości polską grupą pocztową oraz niezależnym operatorem finansowo-ubezpieczeniowym. Swoją działalność rozpoczynał od dostarczania druków bezadresowych. Drugim etapem w życiu spółki było powołanie w 2006 r. InPostu, który zaczął walczyć o rynek z Pocztą Polską w zakresie przesyłek adresowych. Rozwiązanie z doklejaniem blaszki do listów miało za zadanie obciążyć ową przesyłkę, gdyż Poczta Polska posiadała ustawowo monopol na doręczanie przesyłek o wadze do 50 gramów (przywilej ten utraciła z początkiem 2013 roku). Sieć InPostu obejmuje obecnie 340 miejscowości poprzez blisko 1 300 Punktów Obsługi Klienta. Do końca tego roku sieć ma się powiększyć do 2 000 placówek i w ten sposób móc oferować klientowi instytucjonalnemu zasięg do ponad 10 000 miejscowości.

 

Pierwsze paczkomaty zostały uruchomione przez badaną spółkę w 2009 r. a już po dwóch latach rozpoczęła się ekspansja międzynarodowa tego biznesu. W Polsce do końca tego roku ma funkcjonować 1 100 urządzeń (obecnie 750), a za granicą 4 000 . InPost jest operatorem paczkomatowej sieci w Polsce. Z kolei za rozwój sieci paczkomatów w Europie odpowiedzialna jest spółka celowa EasyPack, w której współudziałowcem jest globalny fundusz private equity PineBridge Investments.

 

 

Źródło: Integer.pl S.A.

 

Kolejnym obszarem biznesowym, w którym działa spółka córka z Grupy Integer.pl są usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów masowych i indywidualnych oraz na rzecz instytucji publicznych. Są to m.in. wpłaty za rachunki, przekazy krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia i pożyczki. Obecnie spółka dostarcza miesięcznie ponad 50 tys. świadczeń o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł.Dzięki ogólnopolskiej skali InPost Finanse już wygrywa i realizuje dostarczanie przekazów pieniężnych (renty, emerytury) wychodzących m.in. z regionalnych oddziałów KRUS, MOPS czy liczne OPS na terenie Warszawy. W zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych spółka współpracuje z Generali T.U. i Link4, a z zakresie przekazów pieniężnych z Western Union.

 

Spółka matka – Integer.pl S.A. pełniąca dominującą rolę w Grupie Kapitałowej notowana jest na GPW od 2007 roku. Sprawuje ona integrację spółek córek, odpowiada za działania rozwojowe nowych produktów i usług, finansuje inwestycje oraz czuwa nad ekspansją poszczególnych projektów na nowe rynki.

 

Źródło: Integer.pl S.A.2.   Akcjonariat

 

Dominującym akcjonariuszem spółki jest podmiot kontrolowany przez prezesa i jednocześnie współzałożyciela firmy Rafała Brzoskę – A&R investment Ltd. Posiada on 33,7% udziałów. Ok. 6,8% udziałów posiada członek zarządu Krzysztof Kolpa również poprzez podmiot kontrolowany. Inwestorami finansowymi w akcjonariacie z udziałami powyżej 5% są Generali OFE (9,9%) i Aviva OFE BZ WBK (5,2%), który objął 131 747 akcji w ostatniej emisji. Free float jest wysoki i wynosi 44,4% akcji. Umożliwia to dobrą płynność akcji.

 

 

Źródło: Integer.pl S.A.

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Rafał Brzoska jest częstym gościem w mediach jako prezes spółki i chętnie odpowiada na pytania. Raporty finansowe zawierają szczegółowe opisy istotnych wielkości liczbowych jak również ważnych czynników wpływających na życie przedsiębiorstwa. Nie ma problemów z bieżącym kontaktem ze spółką. Strona internetowa zawiera niezbędne informacje. Jedynym minusem na tle innych, wyróżniających się na tle komunikacji z rynkiem spółek jest brak ogólnodostępnych prezentacji inwestorskich, które towarzyszyłyby raportom finansowym. Zazwyczaj w tych zwięzłych materiałach ujęte są najważniejsze uwagi i rozwinięcia do charakterystycznych wielkości liczbowych i ewentualnych zdarzeń jednorazowych.

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Według raportu UKE nt. stanu rynku pocztowego za rok 2012 w Polsce na koniec grudnia zeszłego roku funkcjonowało 267 zarejestrowanych operatorów niepublicznych. Jednak nie wszystkie zarejestrowane podmioty podejmują działalność pocztową. Najwięcej tych działających podmiotów było w województwie mazowieckim (62), dolnośląskim (15) i małopolskim (12).

 

Źródło: UKE: Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012Wyróżnić można 4 obszary działania operatorów. Są to przesyłki reklamowe, korespondencja, paczki oraz druki bezadresowe. Znakomita większość operatorów prowadzi swoją działalność lokalnie i specjalizuje się w wybranych obszarach. Jednak tylko Grupa Integer.pl (wśród niepublicznych podmiotów) działa na terenie całego kraju i oferuje pełen wachlarz usług, przy czym koncentruje się na świadczeniu usług w dużych ośrodkach miejskich i pomiędzy nimi (w odróżnieniu od Poczty Polskiej).

 

Największy konkurent badanej spółki, jakim jest Poczta Polska, na koniec 2012 roku świadczył swoje usługi w 8 459 placówkach. Ponad połowa punktów funkcjonuje na terenach wiejskich. Jest to z jednej strony przewaga konkurencyjna, a z drugiej duże obciążenie kosztowe. Placówki te mogłyby być dużo bardziej efektywne, gdyby były udostępniane innym operatorom za określonymi stawkami (podobnie jak to jest w przypadku telefonii stacjonarnej). Najwyraźniej Poczta Polska woli ponosić duże koszty na rozległej sieci oddziałów, ale zachowywać przewagi. Udział w rynku państwowego operatora w przesyłkach z korespondencją wyniósł w 2012 r. 86,9%, w przesyłkach reklamowych 90,7%, w paczkach 46,5% i drukach bezadresowych ok. 9%. Za ostatni rok wynik netto Poczty Polskiej wyniósł 88,8 mln zł przy przychodach lekko przekraczających 6 mld zł, przy zatrudnieniu 91 373 osób (sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej można znaleźć pod linkiem).

 

Dostarczanie paczek za pośrednictwem paczkomatów ma istotną przewagę kosztową wobec tradycyjnego kuriera. W ciągu jednego dnia 1 samochód „zaopatrujący” paczkomaty jest w stanie dziennie rozmieścić ok. 650 pakunków. Z kolei ten drugi dostarcza ok. 65 paczek do rąk odbiorcy. Oszczędności są widoczne gołym okiem i dzięki temu InPost jest w stanie oferować dużo atrakcyjniejsze ceny dostawy. Należy też dodać, że w ostatnim czasie na rynku kurierów mieliśmy do czynienia lub nadal mamy z wojną cenową. Spółka docelowo liczy, że ze względu na tzw. „koszt ostatniej mili” tradycyjni kurierzy staną się klientami biznesu paczkomatowego.

Rynek e-commerce na świecie w ostatnich 3 latach odnotował średnio wzrost na poziomie 18% rocznie. Paczkomaty InPostu mają szansę stanowić ważny element w światowym e-handlu.

Na świecie jak do tej pory nie istniała konkurencja dla paczkomatów z prawdziwego zdarzenia. Jedynie Deutsche Post posiadał podobne rozwiązania. Integer.pl na początku tego roku kupił od Niemców licencje na patenty dotyczące rozwiązań technologicznych, które mogą być stosowane w paczkomatach na obszarze Azji i Stanów Zjednoczonych. Transakcja ta otwiera furtkę na te właśnie rynki. Koszt jednorazowy wyniósł 500 tys. EUR,  a według szacunków spółki opłaty licencyjne w ciągu pięciu lat mogą sięgnąć ok. 7 mln EUR.

 

Pojawianie się paczkomatów w nowych krajach pociąga za sobą powstawanie lokalnej konkurencji. Przykładem mogą być Czechy, gdzie już funkcjonuje 100 urządzeń InPostu. Wyprodukowane przez austriacką firmę KEBA paczkomaty działają pod marką „Kouzelna Almara” (Magiczna Szafka). Z kolei w Australii konkurencją dla Australian Post (która tworzy sieć w oparciu o paczkomaty InPostu) jest Grupa Toll, która zapowiedziała testowanie swoich urządzeń naśladujących maszyny znad Wisły.

 

Nowym trendem wśród korporacji i nawet już mniejszych firm jest zakaz zamawiania prywatnych przesyłek przez pracowników do miejsca pracy. Taki narastający proceder obciążał recepcje w budynkach. Ograniczenia czasowe osób pracujących na etatach wymusza korzystanie z paczkomatów, które funkcjonują 24h na dobę. Na razie brak jest alternatywnego, konkurencyjnego rozwiązania, bo z pewnością nie można za takowe uznać korzystanie z okienka na zazwyczaj zatłoczonych placówkach Poczty.

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe grupy Integer.pl S.A. (mln. zł)

2011 r.

2012 r.

6 miesięcy 2012 r.

6 miesięcy 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

248 960

281 925

132 167

154 481

Zysk z działalności operacyjnej

28 438

56 174

51 649

9 418

EBITDA

42 811

74 855

60 456

21 865

Zysk brutto

23 713

48 837

47 819

10 696

Zysk netto

22 854

47 194

46 020

10 057

Aktywa ogółem

282 849

557 415

390 702

797 077

Kapitał własny

96 283

227 403

142 250

485 169

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

19 340

5 963

-19 364

-30 380

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-46 003

-17 109

-92 080

40 362

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

13 022

103 280

155 756

58 004

Źródło: Integer.pl S.A.

 

Przychody w pierwszym półroczu 2013 r. wzrosły o 17% wobec porównywalnego okresu rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 10 mln zł przy EBITDA na poziomie 21,8 mln zł. Na pierwszy rzut oka zyskowność spółki jest dużo niższa, ale należy pamiętać, że baza porównawcza jest zawyżona jednorazowym wydarzeniem – sprzedażą części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za obszar druków bezadresowych w Polsce (Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o.). Wartość tej transakcji wynosiła 44 mln zł. Po stronie kosztowej w pierwszych sześciu miesiącach tego roku spory udział miały wydatki na ekspansję biznesu paczkomatowego. Spółka szacuje, że średni czas do osiągnięcia break even point po wejściu do danego kraju wynosi około roku.

W kolejnych kwartałach coraz większy wpływ na określenie wielkości generowania gotówki przez spółkę będzie miała rosnąca amortyzacja.

 

W rachunku zysku i strat za pierwsze półrocze 2013 r. poniżej zysku netto ujęta jest pozycja różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych (zależne spółki zagraniczne) na kwotę 2,35 mln zł. Wartość ta nie jest ujęta w przychodach finansowych, gdyż zgodnie z przepisami różnice te powinny być ujęte poza zyskiem netto.

 

Środki pozyskane z czerwcowej emisji akcji (147 mln zł) przeznaczone będą w całości na rozwój spółki EasyPack czyli ekspansji paczkomatów na kolejne kraje na świecie. Zarząd wychodzi z założenia, że skoro mają innowacyjny, działający produkt to nie ma na co czekać z wchodzeniem na kolejne rynki. Nakłady inwestycyjne na tak szybki rozwój międzynarodowy są bardzo duże, ale chętnych do obejmowania nowych akcji nie brakuje. Wśród zainteresowanych do kooperowania z Grupą Integer.pl jest wiele zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

 

W maju spółka wytoczyła proces Skarbowi Państwa w związku z powstałą po stronie InPostu szkodą w wyniku niezgodnego z prawem działania Państwa, polegającego na wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Kwota roszczeń to 35 mln zł wraz z odsetkami.

 

W zakresie biznesu pocztowego w pierwszym półroczu tego roku Integer.pl uczestniczył łącznie w 20 przetargach na obsługę pocztową klientów masowych. Wygrał w 12 konkursach, a łączna ich wartość wyniosła 8,39 mln zł. Liczba objętych przesyłek przekracza 2,6 mln sztuk.

Spółkę należy również pochwalić za umiejętne wykorzystywanie dotacji unijnych.

 

Wybrane elementy bilansu (mln. zł)

30.06.2013r.

Aktywa trwałe

345 896

   Rzeczowe aktywa trwałe

217 173

   Pozostałe wartości niematerialne

84 854

   Pozostałe aktywa finansowe

21 825

   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

13 002

Aktywa obrotowe

451 181

   Zapasy

20 008

   Należności handlowe i inne

265 162

   Pozostałe aktywa finansowe

19 748

   Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

144 274

Kapitał własny

485 169

Zobowiązania długoterminowe

78 359

   Oprocentowane kredyty bankowe

6 058

   Obligacje

38 407

   Dotacje rządowe

26 493

   Długoterminowe zobowiązania finansowe

6 724

Zobowiązania krótkoterminowe

233 549

   Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

93 228

   Zobowiązania handlowe i inne

70 804

   Obligacje

41 002

   Rezerwy krótkoterminowe

18 854

Suma bilansowa

797 077

Źródło: Integer.pl S.A.

 

Wraz z dynamicznym rozwojem grupy rośnie w szybkim tempie jej suma bilansowa. W ciągu półrocza wzrosła ona o blisko 240 mln zł. Duży wpływ miała prywatna emisja akcji, która istotnie zwiększała kapitały własne. Z kolei po stronie aktywów rosną znacznie rzeczowe aktywa trwałe (ze 147 mln zł z końca grudnia 2012 r. do 217 mln zł), należności handlowe (z 158 mln zł do 265 mln zł – wynikają m.in. z nierozliczonej do końca oferty prywatnej) oraz niewydane jeszcze środki pieniężne, których saldo wyniosło 144 mln zł. Dług oprocentowany w postaci kredytów i obligacji ma obecnie wartość 178 mln zł. Zestawiając te dwie pozycji ze sobą widać, że spółka jest w bardzo niskim stopniu zadłużona i ma bardzo wysoką zdolność do zadłużania się. Rezerwy krótkoterminowe na kwotę 18,8 mln zł dotyczą w dużej części zobowiązań, wobec których spółka oczekuje otrzymania faktur.

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Ważnym, jeśli nie najważniejszym rynkiem dla Integer.pl będzie Wielka Brytania. To z tego rynku za 3 lata ma pochodzić 25% przychodów grupy. Koszty związane z wejściem do UK spółka szacuje na 45 mln euro. Dotychczas rozlokowanych jest tam już 250 urządzeń a poziom docelowy to 2 000. Według prezesa Brzoski potencjał brytyjskiego e-commerce jest 14-krotnie większy niż w Polsce. To również najszybciej rozwijający się rynek sprzedaży online w całej Europie. InPost zakłada współprace z lokalnymi operatorami i firmami kurierskimi, jak również bezpośrednio z branżą e-commerce. Grupa oferuje obsługę logistyczną dla 120 tys. e-sklepów (95% rynku e-commerce w UK).

 

W planach spółki jest wejście jeszcze w tym roku m.in. do Francji, Turcji, Szwecji, Norwegii czy Węgier. Na kolejne lata planowane jest też pojawienie się w obu Amerykach i Azji. Całość inwestycji docelowo może sięgnąć nawet 1 mld euro.

 

Źródło: Integer.pl S.A.

 

Biznes paczkomatowy rozwijany jest przez Integer.pl na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wyprodukowanie i dostarczenie urządzeń dla lokalnych odbiorców w danym kraju. Może być to sam paczkomat lub z różnymi pakietami oprogramowania, serwisem czy know-how. W ten sposób „zaopatrzonych” jest już 14 krajów m.in. Irlandia, Australia, Arabia Saudyjska, Chile. Drugi sposób to budowa własnej sieci paczkomatów - jak to ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii, Czechach czy na Słowacji. Obecnie zintensyfikowane działania spółka ukierunkowała na rynki Chin i USA. Łącznie w tym roku uruchomionych ma być 3 000 paczkomatów, a do 2016 r. nawet 16 tys. (10 tys. w USA).

 

Spółka pracuje nad wprowadzeniem paczkomatów piątej generacji. Mają być one rozszerzone o funkcje bankomatu i spełniać podstawowe funkcje oddziału pocztowego – m.in. nadanie przesyłki rejestrowanej, zwykłej paczki czy przekazu pieniężnego.

 

W dłuższym terminie aspiracjami InPostu jest realizacja przesyłek transgranicznych (wysyłka między dwoma krajami). W pierwszej kolejności mogłoby być to otrzymanie zamówionego towaru np. z Amazon.com w szybkim czasie do wybranego paczkomatu, a w dalszej kolejności realizacja przesyłek między osobami fizycznymi z odległych krajów.

 

Nowością w ofercie InPost Finanse będzie usługa InPay24. Jest to sposób płatności w internecie, dzięki której sprzedawca otrzymuje w czasie rzeczywistym potwierdzenie dokonania płatności. W Niemczech już w 2010 r. ponad połowa transakcji realizowana była przy pomocy takiej usługi.

Zmiany na rynku pocztowym spowodowane częściową deregulacją skutkują większymi tendencjami podmiotów do konsolidacji. Prezes Brzoska zapowiedział, że chce być aktywnym uczestnikiem właśnie w procesach konsolidacji rynku pocztowo-kurierskiego.

 

Największym czynnikiem ryzyka w zakresie paczkomatów jest powstawanie lokalnych konkurencji na poszczególnych rynkach oraz łamanie i wykorzystywanie patentów. Konkurencja nigdy nie śpi. W jej wypadku nie można wykluczyć scenariusza powstania podobnej sytuacji jak Coca-Cola i Pepsi.

 

7.   Analiza porównawcza

 

Naturalnie grupy Integer.pl nie można porównać stricte wskaźnikowo do żadnej innej spółki na GPW. Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki.

 

Wybrane wskaźniki

Dług netto

34,4 mln zł

Dług netto / EBITDA

0,95

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,39

ROE

2,3%

C/WK

4,25

C/Z

183

Kapitalizacja

2 062 mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Integer.pl S.A.

 

Same wartości poszczególnych wskaźników obliczanych na podstawie danych finansowych na koniec pierwszego półrocza skutecznie zniekształcają obraz kondycji finansowej spółki w kilku aspektach. Dług netto będący różnicą zobowiązań oprocentowanych i środków pieniężnych wynosi 34,4 mln zł. Aby urealnić ten wskaźnik należałoby jeszcze dodać jeszcze 73 mln zł (środki pozyskane z nierozliczonej emisji akcji), które wpłynęły do spółki po dniu bilansowym. Zniekształcenie to widoczne jest we wskaźniku dług netto do EBITDA. Biorąc pod uwagę zapowiadane duże nakłady inwestycyjne (jeśli będą finansowane kapitałem obcym), wskaźniki oparte o dług będą się dynamicznie zmieniać. Wskaźnik ogólnego zadłużenia, czyli klasyczne, „książkowe” narzędzie wskazuje wartość 0,39 przy bezpiecznej normie 0,5. Patrząc ze strony praktycznej kapitał obcy składający się w przypadku badanej spółki głównie z kredytów, obligacji oraz należności handlowych (naturalnych w każdym biznesie) pokryty jest w większości środkami pieniężnymi. Dlatego ciężko mówić o „poważniejszym” zadłużeniem spółki. Wskaźniki rynkowe wskazują na przewartościowanie akcji. Jednak w przypadku firm, co do których inwestorzy oczekują dynamicznego rozwoju wartości C/WK, a tym bardziej C/Z schodzą na drugi plan.

 

8.   Analiza techniczna

 

Wykres kursu akcji mówi sam za siebie. Obowiązuje bezapelacyjnie trend wzrostowy. Można określić kanał wzrostowy zaznaczony na wykresie. Widzimy, że kurs obecnie znajduje się przy jego górnej granicy. Dopóki kurs pozostanie w jego zakresie analiza techniczna sugeruje trzymanie akcji, a dla bardziej agresywnych graczy sprzedawanie przy górnym ograniczeniu i kupowanie na dolnym. Negatywnym sygnałem będzie przełamanie w dół poziomu ok. 200 zł.

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

Integer.pl posiadając innowacyjny produkt na skalę światową stawia na jak najszybszy rozwój. W tym roku ma w planie uruchomienie 3 tys. paczkomatów, a do końca 2016 r. funkcjonować ma ich już 16 tysięcy. Celem na ten rok jest również pozyskanie 6 tys. nowych lokalizacji pod przyszłe instalacje. Obecnie wysiłki skoncentrowane są na Wielkiej Brytanii, w której tworzona jest własna sieć paczkomatów. Intensyfikacja działań rozwojowych ukierunkowana jest też na Chiny i USA. W perspektywie 4-5 lat całość inwestycji docelowo może sięgnąć nawet 1 mld euro. Paczkomaty InPostu mają szansę stanowić ważny element w światowym e-handlu. Bardzo dynamiczna ekspansja międzynarodowa będzie kosztować. Dlatego wyniki w perspektywie kilku najbliższych kwartałów będą obciążone sporymi nakładami inwestycyjnymi. Osiągnięcie progu rentowności dla spółki zależnej EasyPack (paczkomaty za granicą) prognozowane jest na koniec 2014 roku.

 

Grupa Integer.pl jest w niskim stopniu zadłużona i ma bardzo wysoką zdolność do zaciągania nowego długu. Ponadto przy finansowaniu tak ambitnej ekspansji międzynarodowej biznesu paczkomatowego wcale nie jest zmuszona korzystania wyłącznie z kapitału dłużnego. Współpracą zainteresowanych jest wiele różnego rodzaju funduszy.

 

Największym czynnikiem ryzyka w zakresie paczkomatów jest powstawanie lokalnych konkurencji na poszczególnych rynkach oraz łamanie i wykorzystywanie patentów.

Kurs akcji to odzwierciedlenie oczekiwań inwestorów do przyszłych zysków wynikających z bardzo możliwej do osiągnięcia pozycji lidera w branży sieci paczkomatów na świecie. Z punktu widzenia analizy technicznej trend wzrostowy jest niezagrożony. Kurs akcji osiąga regularnie nowe, kolejne szczyty. Nie ma obecnie sygnałów do zanegowania tej tendencji.

 

W ostatniej rekomendacji analitycy Wood & Co (był globalnym koordynatorem ostatniej oferty akcji) podnieśli wycenę akcji Integer.pl do 353 zł. Z kolei DM IDMSA w kwietniowym raporcie wycenił jeden walor na 204,5 zł.

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

 


Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Integer.pl S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie