Chat with us, powered by LiveChat

Zapis czata inwestorskiego - Wyniki Grupy DUON za pierwsze półrocze 2013 roku

czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki Grupy DUON za pierwsze półrocze 2013 roku

Środa, 28 sierpnia

godzina 15:00

DUON

 


 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Mariusz CalińskiMariusz Caliński - sprawuje funkcję Prezesa Grupy DUON S.A. od kwietnia 2011 roku, odpowiadając za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem i komunikacją. Związany z rynkiem gazu oraz Grupą DUON od 2008 roku, kiedy objął funkcję Dyrektora Generalnego a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI S.A. Wcześniej zarządzał Sulzer Chemtech Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Opis spółki:

Grupa Kapitałowa DUON jest jednym z wiodących prywatnych dystrybutorów gazu ziemnego w Polsce oraz najszybciej rozwijających się sprzedawców na krajowym rynku energii elektrycznej i gazu. Prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu.

Segment infrastruktury:
Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego LNG poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji.

Obecnie Grupa posiada ponad 463 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 20 instalacji opartych o LNG. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ponad 3880 klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.

W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. Rozwija także projekty w oparciu o kogenerację.

Segment obrotu:
W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci podmiotów trzecich - operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich.

DUON wykorzystuje nowoczesne metody sprzedaży prądu, m.in. za pośrednictwem portali zakupów grupowych, portali aukcyjnych oraz kart prepaid dystrybuowanych w salonach prasowych Inmedio. Obecnie dostarcza energię do około 13 600 odbiorców.

W związku z wprowadzonymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi na rynku gazu w Polsce (m.in. uruchomienie giełdy gazu, zmiana IRIESP, działania zaplanowane w „Mapie drogowej uwolnienia cen gazu”), otwierają się możliwości obrotu gazem na zasadzie TPA. DUON począwszy od bieżącego roku dostarcza w ten sposób gaz klientom.


 

Zapis czata inwestorskiego
z Mariuszem Calińskim, Prezesem Zarządu Grupy DUON

Moderator: Witam na czacie. Zapraszam do zadawania pytań i zapoznania się z prezentacją zamieszczoną poniżej.

 

 

Dariusz: "Umocniwszy się na rynku skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) w Polsce, Novatek, największy niepaństwowy koncern gazowy w Rosji, może wejść na polski rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG). Spółka Novatek Polska w 2011 roku przejęła 100 proc. udziałów w firmie Intregaz-System". Jak Pan ocenia działania konkurencji.

 

Mariusz Caliński: W naszej ocenie rynek małotonażowego LNG w Polsce ma duży potencjał wzrostu dlatego jest miejsce dla nowych graczy i z pewnością będzie więc przybywać podmiotów zainteresowanych wejściem na ten rynek. Na chwilę obecną jesteśmy liderem w zakresie sprzedaży LNG, mamy bogate know-how w tym obszarze, i pracujemy nad tym by naszą pozycję utrzymać.

 

 

testowo: Witam, na początku chciałbym pogratulować bardzo dobrych wyników. moje pytanie dotyczyć będzie wspomnianych kiedyś przez Pana inwestycjach i dywidendzie. Czy już więcej wiemy na ten temat? Inwestujemy czy dzielimy się zyskiem? ;)

 

Mariusz Caliński: Dziękuję. Jak już mówiłem wcześniej, zakładamy że zysk za rok 2013 zostanie przeznaczony na dalsze inwestycje, m.in. w stacje LNG, projekty sieciowe oraz dalszy rozwój działalności obrotu. Nie planujemy wypłaty dywidendy wcześniej niż za rok 2014.

 

 

k0gi: Co z Sokołowem ? Czy podjęte zostały rozmowy o nowej umowie dostawy gazu? Jakie są szanse, że odzyskamy tego klienta?

 

Mariusz Caliński: Do lipca 2014 roku nadal będziemy dostarczać gaz do tego klienta, będziemy też negocjować warunki kontraktu na dostawy gazu w kolejnych miesiącach i liczymy że negocjacje zakończą się sukcesem. Jeśli natomiast nie będą owocne, rozwiązanie umowy nie wpłynie istotnie na nasze wyniki. Portfel naszych przychodów jest dosyć dobrze zdywersyfikowany, a przychody z Sokołowa w 2012 roku nie przekroczyły 1,5% całkowitych przychodów.

 

 

MaciejSputowski: Proszę o komentarz do zachowania się kursu akcji. Nie wiem jak Pan ale ja mam wrazenie ze kurs jest mocno zanizony a jego zachowanie od chwili publikacji wynikow za IV kw. 2012, czy wczorajszy za polrocze 2013 jest nieadekwatne do sytuacji spolki i trudny do zrozumienia.

 

Mariusz Caliński: Nie komentujemy bieżących zmian kursu naszych akcji, natomiast wierzymy w ich długoterminowy potencjał wzrostowy (członkowie zarządu Grupy DUON są również akcjonariuszami spółki)

 

 

MaciejSputowski: Czy będzie dywidenda za 2013 rok?

 

Mariusz Caliński: Nie planujemy wypłaty dywidendy wcześniej niż za rok 2014.

 

 

k0gi: Czy odnotowywujecie zainteresowanie akcjami DUON przez duzych inwestorów? Czy są jakieś rozmowy? zapytania z dużych instytucji? 44% akcji w ff to bardzo dużo, mozna liczyc, ze niedlugo pojawi sie jakis wiekszy ich posiadacz?

 

Mariusz Caliński: Regularnie odbywamy spotkania z funduszami/instytucjami inwestującymi na giełdzie ale nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, że pojawi się w naszym akcjonariacie nowy duży posiadacz akcji.

 

 

indywidual: ciekawi mnie jaki jest średni koszt postawienia stacji LNG i jaki przychód średnio rocznie jest uzyskiwany z jednej?

 

Mariusz Caliński: Zazwyczaj koszt postawienia stacji LNG zawiera się w przedziale 1-3 mln PLN w zależności od warunków infrastrukturalnych otoczenia oraz wydajności stacji. Średnio roczny przychód to kwota od ok. 1 mln PLN do kilku milionów w zależności od zapotrzebowania klienta/klientów.

 

 

kt: gratuluję wyników, jednak przedstawiona prognoza zakłada nieco ponad 2 mln zysku netto w drugim półroczu przy ponad 6 mln w pierwszym, czy nie jest to zbyt pesymistyczny wariant?

 

Mariusz Caliński: Dziękujemy za gratulacje. Wyniki I półrocza są nieco lepsze niż zakładaliśmy zarówno na poziomie operacyjnym (m.in. niższe ceny zakupu gazu, dodatkowe zyski w obszarze handlu hurtowego) jak i finansowym (dodatnie różnice kursowe). Na drugie półrocze przyjęliśmy ostrożne podejście do prognozy m.in. wzięliśmy pod uwagę możliwe do wystąpienia ryzyka np. wzrost kosztów zakupu LNG. Jeżeli otoczenie rynkowe będzie sprzyjąjące równiez w drugim półroczu, faktyczne wyniki mogą być lepsze niż prognozowane

 

 

testowo: kto jest Państwa największym konkurentem, chodzi mi głownie o spółki pokroju DUON.

 

Mariusz Caliński: Trudno jest znaleźć spółkę, która byłaby porównywalna z DUONem - jesteśmy unikalni...;). Należałoby rozgraniczyć na obszary biznesowe. I tak w LNG naszym konkurentem jest PGNiG oraz 2-3 prywatne, małe spółki działające w tym obszarze. W handlu EE konkurujemy przede wszystkim z grupami energetycznymi oraz Energią dla Firm, natomiast w gazie ziemnym w oparciu o TPA z Egesą, Handenem i oczywiście PGNiG.

 

 

marek: Jak czynniki pogodowe wpływają na wyniki finansowe spółki? Czy przewidujecie jakieś symulacje dot. przewidywalnej długości okresu grzewczego?

 

Mariusz Caliński: Sezonowość jest istotna w przypadku sprzedaży gazu poprzez własną infrastrukturę. Różnica w wolumenie sprzedaży pomiędzy I a II kw. 2013 do klientów indywidualnych i komunalnych (np. ciepłownie na gaz) to ok 6 mln m3. Naszą prognozę zużycia w tej grupie klientów bazujemy na uśrednionym zużyciu z lat poprzednich, więc możliwe są pewne odchylenia jeśli sezon jesienno - zimowy będzie cieplejszy /zimniejszy niż średnia z lat ubiegłych ale nie powinno to mieć istotnego wpływu na możliwość wykonania prognozowanych wyników

 

 

Wacław: Na wyniki wplyw ma sprzedaż LNG, czy inwestycja PGNIG w Suwałkach nie odbije się negatywnie. Wczesniej wspominali Państwo, że ekspansja LNG jest ograniczona ze wzgledu na ilość produkowanego LNG. Wiadomo też, że głównym producentem w Polsce jest zakład wchodzący w grupę PGNIG, czy nie istnieje ryzyko ograniczenia dostaw tego surowca, czyli mniejszego zysku

 

Mariusz Caliński: W Suwałkach mamy podpisane długoterminowe umowy z klientami i dostarczamy tam już gaz. PGNiG ma na razie wyłącznie plany inwestycyjne w tamtym regionie. Ryzyko dostaw/ograniczeń surowca istnieje cały czas, dlatego też szukamy możliwości dywersyfikacji kierunków zakupu LNG np. poprzez zwiększenie dostaw z kierunku rosyjskiego, dostawy z belgijskiego terminala w Zeebrugee etc.

 

 

Aga: Firma dość szybko schodzi z kredytów ,czy jest możliwe że firma pozbędzie się zobowiązań długoterminowych w ciągu paru lat ? Czy z bieżących zysków starczy na inwestycje odtworzeniowe i czy większych inwestycji firma w najblizszym czasie nie widzi ?

 

Mariusz Caliński: Tak, kredyty inwestycjne z lat ubiegłych są systemtycznie spłacane, natomiast w chwili obecnej pozyskujemy nowe długoterminowe finansowanie dłużne na realizowane inwestycje w infrastrukturę gazową. Z długu i środków własnych zamierzamy korzystać również przy nowych inwestycjach w kolejnych latach. Kapitał jest też potrzebny na rozwój działalności w segmencie obrotu gazem i energią elektryczną (kapitał obrotowy, zabezpieczenia ustanawiane na zakupy gazu i energii na rynku hurtowym). Dlatego nie zakładamy całkowitego pozbycia się zobowiązań kredytowych, a ich poziom będziemy dostosowywać do potrzeb rozwojowych.

 

 

inwestuję: Panie Prezesie, jakie tempo rozbudowy własnej infrastruktury przewiduje spółka?

 

Mariusz Caliński: W tym roku oddamy 3 nowe stacje LNG, w przyszłym co najmniej jedną. Do tego dochodzi organiczny wzrost w oparciu o rozbudowę infrastruktury istniejącej i przyłączanie nowych klientów

 

 

Hed: O ile większe rentowności uzyskuje Duon o realizację sprzedaży opartą na własnej infrastrukturze?

 

Mariusz Caliński: Rentowność sprzedazy liczona na poziomie marży brutto na sprzedaży poprzez własną infrastrukturę to średnio kilkanaście procent

 

 

giełda: Czy obecna cena akcji jest na dzień dzisiejszy odpowiednia wg Pana?

 

Mariusz Caliński: Nie komentujemy kursu akcji

 

 

Aga: Czy każda duża firma może z Państwem podpisać umowę na dostawę gazu ,czy są jakieś ograniczenia ?

 

Mariusz Caliński: Każda na bazie TPA, zakładając, że przyłączona jest do infrastruktury PGNiG/Gaz System.

 

 

sprytny: Spółka posiada dużą ilość gotówki na kontach. Chciałem spytać czy jest szansa na dywidendę ale widząc Pana wypowiedź powyżej już możemy o niej zapomnieć. W takim razie jak te środki zostaną zagospodarowane ?

 

Mariusz Caliński: Przy szybko rosnących obrotach wymagany jest coraz wyższy poziom gotówki aby zabezpieczyć płynność, szczególnie w kontekście zakupów na rynku hurtowym. Ponadto tak jak zaznaczaliśmy staramy sie w maksymalny sposób wykorzystywać posiadane środków na rózwój spółki w obu segmentach działalności

 

 

forex: W ostatnim czasie słabo wyglądają obroty na TGE. Czy spółka odczuwa to w jakiś sposób?

 

Mariusz Caliński: Obroty były i są raczej niewielkie więc nie odczuwamy negatywnie tych zmian. Mamy nadzieję odczuć pozytywne zmiany po wprowadzeniu obliga giełdowego, czyli już za ok. 2 tygodnie

 

 

motywator: W pierwszym półroczu przybyło Wam klientów energii (TPA) o 8500. Jaka jest realna liczba odbiorców na koniec 2013r.?

 

Mariusz Caliński: Mamy nadzieję przekroczyć 20 tys. odbiorców.

 

 

Łukasz: Z mojej strony gratuluję wyników i mam pytanie czy są już wstępne szacunki w sprawie inwestycji w Czechach jak wpłyną na przychody zyski i czy w na ten rok będą miały wpływ

 

Mariusz Caliński: Oddział w Czechach nie jest inwestycją i służy wyłącznie do realizacji transakcji hurtowych na rynku gazu i EE. Wpływ działalności Oddziału na tegoroczne wyniki będzie niewielki.

 

 

Tomasz@12: Na rynek dochodzą spekulacje dot. wezwania. Jak Pan Prezes to skomentuje?

 

Mariusz Caliński: Trudno to skomentować bo do mnie żadne tego typu plotki nie dotarły ;)

 

 

Aga: w jakich warunkach firma osiąga najlepsze wyniki operacyjne : na cenach energii i gazu wysokich ,czy niskich ,a może rosnących lub spadających .Czy w ogóle firma liczy się z różnymi ruchami na cenach energii i w związku z tym dobrze się zabezpiecza ?

 

Mariusz Caliński: Z punktu widzenia osiąganej marży poziom cen nie jest tak bardzo istotny. W segmencie infrastuktury wzrost cen zakupowych znajduje odwierciedlenie w zmianach naszej taryfy po której sprzedajemy gaz do klientów końcowych. W segemncie obrotu pozyskując klientów końcowych równolegle zabezpieczamy pozycję zakupową kupując energię i gaz na giełdach energii i w kontraktach od dużych dostawców. Zmiany cen są natomiast istotniejsze z punktu widzenia pozyskiwania klientów - spadek cen gazu sprawia że to paliwo staje sie bardziej konkurencyjne cenowo w stosunku do subsytytów. Spadek cen energii oznacza większą łatwość w przekonaniu klientów że warto odejść od dotychczasowego sprzedawcy prądu

 

 

nikt: Dawno temu, jeszcze jako CP Energia, spółka starała się o dofinansowanie unijne projektów (było to chyba działanie 10.2) jak wygląda obecna sytuacja z dofinansowaniem, czy składają Państwo wnioski?

 

Mariusz Caliński: Na chwilę obecną nie pozyskujemy ani nie ubiegamy sie o finansowanie ze środków unijnych

 

 

indeksowy1982: Jak tak patrzę na poprawioną prognozę to wydaje mi się, że jest znowu niedoszacowana. Chyba, że w następnym kwartale znowu czeka nas korekta i kolejne zaskoczenie?

 

Mariusz Caliński: Prognoza jest ostrożnościowa. Jeśli będą korzystne warunki rynkowe - możliwe jest jej przekroczenie i korekta przed końcem roku.

 

 

Aga: Czy zarząd widzi szansę na poprawę marży w najbliższych latach ,lub na nieoczekiwane zyski ?

 

Mariusz Caliński: Na pewno cały czas będziemy starać się poprawiać marże ale źródłem wzrostu w kolejnych latach powinien być przede wszystkim wzrost wolumenów. Nie spodziewamy się "nieoczekiwanych zysków"

 

 

Łukasz: Jeszcze jedno pytanie jak na marże wpłynie uruchomienie LNG w 2014 czy raczej wpłynie bardziej na przychody niż zwiększenie marży??

 

Mariusz Caliński: Nie rozumiem pytania. Jakie uruchomienie ma Pan na myśli?

 

 

marzyciel: Co kryje się pod pozycją w pasywach „pochodne instrumenty finansowe” na kwotę 2,2 mln zł?

 

Mariusz Caliński: To są rozliczenia pozycji zakupowych związanych z handlem energii na giełdach energii. Opis i komentarz dot. tej pozycji można znaleźć w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za I półrocze 2013 oraz za 2012 r.

 

 

jaminn: Spółka zapowiadała rozwój w branży ciepłowniczej. Co w tym zakresie zostało w ostatnim czasie uczynione?

 

Mariusz Caliński: Od akwizycji spółki ciepłowniczej w miejscowości Praszka pod koniec 2012 r. nie dokonaliśmy nowych działań w tym zakresie. Analizujemy tego typu projekty, ale nie jest to na ten moment kluczowy kierunek rozwoju

 

 

ci_chy@o2.pl: Jak zapatruje się Pan na ceny energii w kontraktach terminowych? Czy spółka zabezpieczyła już znaczące wolumeny na przyszły rok?

 

Mariusz Caliński: Nasza wewnętrzna polityka hedgingowa zakłada systematyczne zabezpieczanie pozycji kontraktowej wraz ze wzrostem portfela sprzedażowego.

 

 

zainteresowany: Spółka odnotowała 2,7 mln zł wpływów ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Co to była za transakcja?

 

Mariusz Caliński: Sprzedaż sieci gazowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna. Informowaliśmy o tej transakcji w raporcie z I kw. 2013

 

 

Łukasz: Pozwolę sobie jedno pytanie jeszcze zadać czy zarząd bierze taką możliwość że po 3 kwartale może być kolejne podwyższenie prognozy??

 

Mariusz Caliński: Tak

 

 

testowo: Panie Prezesie, chciałbym zapytać o dalsze inwestycje i temat pozyskania nowych odbiorców gazu. Czy prowadzą Państwo jakies rozmowy z dużymi graczami na rynku?

 

Mariusz Caliński: Prowadzimy rozmowy ale dzisiaj mamy do czynienia z ograniczeniem podażowym surowca LNG. Dopiero oddanie nowych mocy produkcyjnych w Kaliningradzie i/lub uruchomienie terminala w Świnoujściu pozwoli nam na kontynuację ekspansji na rynku LNG.

 

 

Kopiko: Czy zakladacie juz wysokosc przychodow w 2014 roku? Czy liczycie iż podejmowane inwestycje zwiekszą znacząco przychody spolki ?

 

Mariusz Caliński: Nie podajemy jeszcze takich prognoz ale zakładamy że w dalszym ciągu przychody będą szybko rosnąć. Dzięki uruchomieniu 4 nowych stacji LNG w tym i przyszłym roku zwiększy sie sprzedaz gazu LNG. Znaczna liczba pozyskanych w I półroczy 2013 klientów w energii elektrycznej (8500) zwiększy przychody w 2014 w tym obszarze. Z kolej w obszarze gazu TPA szansą na zwiększanie przychodów jest postępująca liberalizacja rynku (wprowadzenie obliga giełdowego, planowane zwolnienie częśći klientów z taryfowania) Otworzenie oddziału w Czechach przyczyni się do nowych możliwości generowania przychodów i zysków z handlu hurtowego.

 

 

Kopiko: Nie planujecie w tym i w 2014 roku emisji akcji?

 

Mariusz Caliński: Nie, w tym okresie rozwój jest planowany w oparciu o dług i środki własne

 

 

jaro: Dla takich przedsiębiorstw jak Duon istotna jest walka o klienta. W jaki sposób zamierzacie sukcesywnie powiększać bazy odbiorców?

 

Mariusz Caliński: Będziemy pracować nad zwiększeniem znajomości/rozpoznawalności naszej marki oraz poprawianiem efektywności docierania do klienta.

 

 

Aga: Czy zagraniczne fundusze/instytucje również również proszą o spotkania ?

 

Mariusz Caliński: Nie mamy cyklicznych spotkań z zagranicznymi funduszami.

 

 

zbibar: Kiedy ruszy dostawa gazu z fabryki LNG w Obwodzie Kalinigradzkim?

 

Mariusz Caliński: Z informacji które posiadamy w najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie rozruchu technologicznego. Jeśli te informacje się potwierdzą pierwsze dostawy będą możliwe w IV kw. br.

 

 

ciekawski: Skąd bierze się wzrost kosztu zakupu gazu LNG w 4q skoro spółka to już założyła?

 

Mariusz Caliński: Cena gazu zmieni się (najprawdopodobniej od 1 października) na skutek dostosowania taryfy PGNiGu do wymogów nowego rozporządzenia taryfowego. Zakladamy, że zmniejszy się udział opłat sieciowych a wzrośnie cena paliwa gazowego.

 

 

nickowy: Jaki wpływ na wyniki mają kursy walutowe? Jaki procent zakupów gazu stanowią kontrakty zagraniczne?

 

Mariusz Caliński: W I pół. 2013 wynik na różnicach kursowych był dodatni (ponad 300 tys. PLN). Zakupy gazu z zagranicy to kilkadziesiąt procent wolumenu

 

 

nikt: Ile procent (oczywiście na plus) może wzrosnąć ostatnia prognoza zysku operacyjnego/netto przy dotychczasowym, niezmiennym otoczeniu finansowo-gospodarczym?

 

Mariusz Caliński: Aktualna prognoza jest odzwierciedleniem naszej obecnej wiedzy o otoczeniu finansowo-gospodarczym.

 

 

ferdinand: regularnie spłacacie kredyty i pożyczki a nie zaciągacie nowych. Do jakiego poziomu zadłużenia spółka chce zejść?

 

Mariusz Caliński: W II półroczu planujemy zaciągnięcie ok 10 mln PLN nowego finansowania dłużnego. Planujemy utrzymać wskaźnik długu do EBITDA poniżej 3, i na koniec 2013 powinnien być znacznie poniżej tego poziomu

 

 

inwestor: Jak na ten moment wygląda system wsparcia działalności kogeneracyjnej przez Państwo? W dalszym ciągu planujecie inwestycje w tym obszarze?

 

Mariusz Caliński: Planujemy inwestycje w tym obszarze ale obecny system wsparcia kogeneracji jest niestety w przebudowie i dopiero nowe prawo energetyczne (tzw. duży trójpak) odpowie nam ostatecznie na pytanie czy warto inwestować w ten segment. Mamy nadzieję, że tak.

 

 

ci_chy@o2.pl: Mówi Pan, że kluczowym czynnikiem dla rozwoju segmentu LNG będzie oddanie instalacji w Kaliningradzie? Na kiedy jest ono spodziewane? Zarząd DUON-u z pewnością posiada przybliżony termin uruchomienia.

 

Mariusz Caliński: W IV kw. 2013 jest szansa na pierwsze dostawy. W dłuższym terminie (I poł. 2015) zakładamy że zostanie uruchomiona kolejna instalacja którą planuje budować Gazprombank z której również będziemy chcieli odbierać gaz.

 

 

ciekawy: Kluczowy kierunek rozwoju to,,,,

 

Mariusz Caliński: LNG oraz obrót gazem i energią elektryczną na zasadach TPA

 

 

mirror: Od kiedy spółka handluje prądem i za jaki udział w przychodach on odpowiada?

 

Mariusz Caliński: Od końca 2011 r. Dokładne rozbicie przychodów można znaleść na str 7 załączonej prezentacji

 

 

ciekawy: duzo akcji Duon Pan posiada :D ;)

 

Mariusz Caliński: 150 tys. szt

 

ci_chy@o2.pl: Czy na dzień dzisiejszy sprzedaż na bazie TPA jest opłacalna? Raczej mało prawdopodobne by DUON mógł być konkurencyjny w stosunku do PGNiG, kupując od nie go gaz, a także na hub-ach w Niemczech, gdzie ceny nieco wzrosły w ostatnim czasie, a kurs euro jest stosunkowo wysoki.

 

Mariusz Caliński: Już dzisiaj potrafimy być konkurencyjni w stosunku do PGNiGu - pozyskaliśmy w tym roku kilkudziesięciu klientów wyłącznie z dodatnią marżą. Zakładamy, że w przyszłości rynek hurtowy gazu rozwinie się na wzór rynku EE.

 

 

Witamborski: W dalszym ciągu utrzymujecie pozycję lidera w obszarze LNG, czy coś w tym temacie uległo zmianie?

 

Mariusz Caliński: Tak, szacujemy że obecnie mamy ponad 80% rynku w tym segmencie

 

 

mentor: Patrząc na wyniki z ostatnich wielu kwartałów czy zasadnym jest stwierdzenie, że do osiągania dodatnich wyników potrzebne było osiągnięcie odpowiedniej wartości przychodów ze sprzedaży?

 

Mariusz Caliński: Napewno skala działalności w tym biznesie jest bardzo ważna i pomaga generować dodatnie wyniki finansowe.

 

 

Aga: w tym momencie na jaki max okres można zagwarantować sobie stałą cene za energię z Państwa firmą ?

 

Mariusz Caliński: do 2016r.

 

 

OFE: Jakie czynniki wpłynęły na zwiększenie sprzedaży gazu i prądu?

 

Mariusz Caliński: sprzedaż prądu i gazu na zasadach TPA - systemtyczne pozyskiwanie klientów poprzez sprzedaż pośrednią. Sprzedaż gazu poprzez własną infrastruktuę - dzięki nowym stacjom regazyfikacji LNG

 

 

motywator: czyli jak dobrze pamiętam do końca roku musielibyście pozyskać ok. 7000 klientów?

 

Mariusz Caliński: Na koniec półrocza mieliśmy ok. 13,6 tys. odbiorców EE.

 

 

Aga: Kiedy instalacja w Kaliningradzie zostanie uruchomiona, wiele razy było to przesuwane i jaki wpływ będzie to miało na wyniku Duona ?

 

Mariusz Caliński: Zakładamy że dzięki uruchomieniu instalacji w Kaliningradzie oszczędzimy na kosztach zakupu i transportu LNG. Z uwagi na fakt, że instalacja jeszcze nie rozpoczęła produkcji nie zakładaliśmy dostaw z tego kierunku konstruując prognozę na 2013 r.

 

 

spółka: Ile warta jest infrastruktura Duonu na tle porównywalnych transakcji kupna sprzedaży w krajach europejskich takiej właśnie infrastruktury?

 

Mariusz Caliński: Nie znam porównywalnych transakcji w innych krajach europejskich ale w przeszłości sprzedaż części naszej infrastruktury odbywała się w oparciu o wartości księgowe.

 

 

Aga: Czy zagraniczne fundusze/instytucje również również proszą o spotkania ? cyklicznie nie ma ,ale sporadycznie rozumiem ,że są ?

 

Mariusz Caliński: Może się zdarzyć ale bardzo sporadycznie

 

 

rumburak: Pozyskiwanie klientów EE jest na poziomei zkaladanym przez Was czy wyższym/niższym?

 

Mariusz Caliński: Przekraczamy nasze plany

 

 

grajek: Jakie przykładowe koszty odpowiadają w większości za pozycję „koszt sprzedaży” ? Wzrósł on blisko o połowę wobec 2012 r.

 

Mariusz Caliński: Te koszty rosną z uwagi na wzrost sprzedaży energii elektrycznej i odpowiadający mu koszt sprzedawców pośrednich dzięki którym dany wolumen był pozyskany oraz kosztów praw majątkowych. Ponadto w tej pozycji są koszty dotyczące sprzedaży gazu poprzez własną infrastukturę

 

 

ciekawy: LNG, czy macie tutaj jakiegoś poważnego konkurenta?

 

Mariusz Caliński: Obecnie raczej nie (z wyjątkiem PGNiG) ale widać rosnące zainteresowanie tym rynkiem min. spółek handlujących LPG.

 

 

Octopus: Czy są jakieś projekty tworzenia odnawialnej energii które wspiera DUON ? Jeśli tak, gdzie można uzyskać więcej informacji.

 

Mariusz Caliński: Nie inwestujemy w sektor OZE.

 

 

sami: Witam! Które ryzyka segmentu infrastruktury zamieszczone w raporcie są najbardziej realne?

 

Mariusz Caliński: z punktu widzenia wpływu na wyniki istotnte jest szczególnie ryzyko ograniczeń w dostawach gazu

 

Moderator: Szanowni Państwo, nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu i wszystkie zadane pytania. W spotkaniu brało udział ponad 50 osób. Odpowiedzi na pytania, których nie zdążyliśmy omówić opublikujemy w najbliższych dniach na stronie www.duon.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie