Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa pierwsza oferta publiczna akcji AviaAM Leasing, czołowego leasingodawcy samolotów komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

AviaAM Leasing zajmuje się leasingiem używanych samolotów wąskokadłubowych i regionalnych, świadczy również usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne. Spółka działa przede wszystkim na atrakcyjnym rynku rosyjskim oraz w krajach WNP.

 

AviaAM Leasing

 

W portfelu Grupy znajduje się obecnie 20 maszyn (w tym jeden we współwłasności): cztery Boeingi 737-300, sześć Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 i dziewięć Bombardierów CRJ200. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.

 

Popyt na pasażerskie przewozy lotnicze rośnie systematycznie od 40 lat - zarówno pod względem wielkości floty linii lotniczych, jak i liczby pasażerów. Transport lotniczy obejmuje obecnie niemal wszystkie regiony świata, przy czym najwyższą dynamikę wzrostu widać na rynkach wschodzących. Według danych przygotowanych przez rosyjską federalną agencję transportu powietrznego (Rosawiacja) w 2012 roku liczba pasażerów rosyjskich linii lotniczych wzrosła o 21% do 72,8 mln. Z kolei Boeing prognozuje, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba połączeń do krajów WNP będzie rosła w tempie 4,7% rocznie.

 

Strategia Grupy zakłada dalszy rozwój floty, w szczególności dzięki wykorzystaniu pojawiających się okazji rynkowych nakierowanych na uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. W rozwoju Grupa zamierza wykorzystywać doświadczenie kadry zarządzającej, swoją ugruntowaną pozycję w branży lotniczej w regionie WNP oraz współpracę operacyjną z siostrzaną spółką - Avia Solutions Group AB, notowaną na GPW. Dzięki temu AviaAM Leasing ma dostęp do rozwiniętej sieci sprzedaży oraz wsparcia technicznego, prawnego i handlowego.

 

W 2012 roku Grupa zanotowała skonsolidowane przychody na poziomie 60,2 mln USD, a zysk netto na poziomie 19,6 mln USD. W ubiegłym roku 52% przychodów pochodziło z leasingu samolotów, a pozostałe 48% ze sprzedaży samolotów.

 

Struktura oferty publicznej

 

Oferta AviaAM Leasing obejmuje do 13 857 790 nowych akcji emitowanych przez spółkę oraz do 323 926 istniejących akcji sprzedawanych przez Gediminasa Ziemelisa, Prezesa Zarządu. W przypadku przydziału wszystkich oferowanych akcji będą one stanowić 32,75% podwyższonego kapitału.

 

Intencją spółki jest przydzielenie inwestorom indywidualnym około 10% oferowanych akcji.

Harmonogram oferty

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 7 do 13 czerwca w punktach obsługi klienta:

 • ING Securities
 • DM BOŚ
 • DM Noble Securities
 • DM Pekao
 • CDM Pekao
 • BM Alior Banku

 

Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 16 PLN za akcję.

 

Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona nie później niż 14 czerwca lub
w zbliżonym terminie i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak
i instytucjonalnych.

 

Przewidywany harmonogram oferty*

7-13 czerwca 2013 r. (do godz. 17.00 CET)

Zapisy dla inwestorów indywidualnych

12-13 czerwca 2013 r. (do godz. 18.00 CET)

Budowa księgi popytu

Nie później niż 14 czerwca 2013 r.
lub zbliżony termin 

Ustalenie i ogłoszenie ceny akcji w ofercie
i wstępny przydział akcji

14-18 czerwca  2013 r.

Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych

18 czerwca 2013 r.

Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz przydział akcji inwestorom

25 czerwca 2013 r. lub zbliżony termin 

Rozliczenie oferty akcji

28 czerwca 2013 r. lub zbliżony termin

Debiut na GPW


*Daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie

Cele emisyjne

Spółka planuje wykorzystać wpływy z emisji do rozwoju i zapewnienia skutecznej realizacji strategii w następujących obszarach działalności:

Leasing samolotów – ok. 65%

 • Rozwój dotychczasowej działalności w zakresie leasingu samolotów starszej generacji.
 • Wejście na rynek leasingu droższych samolotów wąskokadłubowych nowszej generacji (do 10 lat). Takich jak Boeing 737 NG czy Airbus A319/320/321.
 • Rozszerzenie działalności w zakresie leasingu samolotów regionalnych (Bombardier CRJ i Embraer ERJ).

 

Obrót samolotami – ok. 25%

 

 • Zwiększenie kapitału obrotowego na sfinansowanie handlu samolotami o wyższej wartości (np. Boeing 737 NG i Airbus A320), których obecnie nie ma w ofercie Grupy.
 • Dodatkowe środki pozwolą Grupie na realizację kilku mniejszych transakcji jednocześnie.


Leasing silników i zarządzanie – ok. 10%

 

 • Zakup i oddanie w leasing silników samolotowych.
 • Zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji samolotów podczas przeglądów i napraw ich silników.
 • Zaspokojenie potrzeb klientów związanych z zapotrzebowaniem na leasing zapasowych silników na wypadek uziemienia samolotów.

Więcej informacji o ofercie publicznej akcji na http://www.aviaam.com/pl oraz www.ingsecurities.pl

 

Źródło: Emitent

 

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ORAZ W INNYCH JURYSDYKCJACH GDZIE TAKA DYSTRYBUCJA MOŻE BYĆ NIEZGODNA Z PRAWEM.

 

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na rzecz lub rachunek podmiotów amerykańskich, chyba że te papiery wartościowe zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dokonywania takiej rejestracji przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zarejestrował ani nie zamierza zarejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych, a także nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia, ani nie powinny być traktowane jako sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie w żadnej z jurysdykcji w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed ich rejestracją, zastosowaniem wyjątku od rejestracji lub zaklasyfikowania zgodnie z prawem papierów wartościowych obowiązującym w każdej z tych jurysdykcji.

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych AviaAM Leasing AB („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 4 czerwca 2013 r. Prospekt został zatwierdzony przez Centralny Bank Republiki Litewskiej, będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym na Litwie oraz następnie 5 czerwca 2013 r. został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości w Polsce po spełnieniu warunków określonych w art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz and w art. 12 Ustawy z dnia 18 stycznia 2007 r. Prawo o Papierach Wartościowych Republiki Litewskiej.

 

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.aviaam.com) oraz ING Securities S.A. ("Oferujący") w Polsce (www.ingsecurites.pl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej są dostępne na życzenie za darmo w Spółce i u Oferującego.