Chat with us, powered by LiveChat

Netia: numer dwa na polskim rynku telekomunikacyjnym

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Netia SA przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.  Profil spółki

 

Początki firmy sięgają 1990 r. a swoje pierwsze usługi telekomunikacyjne świadczyła w Pile. 10 lat później Netia zadebiutowała na GPW co pokryło się z rozpoczęciem działalności na rynku warszawskim. Od 2007 r. stała się ogólnopolskim operatorem opierając swoje usługi na bazie sieci TP SA. Netia była jednym z założycieli spółki P4, czyli operatora sieci komórkowej Play. W 2008 r. sprzedała posiadane udziały za 132 mln euro, co pozwoliło uzyskać zyskowność transakcji w wysokości 66%. Środki te przeznaczyła na rozwój usług szerokopasmowych. W tym samym roku spółka przejęła Tele2 Polska za 34 mln euro. Wynik EBITDA wchłoniętej firmy wynosił 41 mln zł przy 455 mln zł przychodów. Kolejne akwizycje dokonane zostały pod koniec 2011 roku. Dialog oraz Crowley Data Poland wniosły do grupy kapitałowej Netii 1046 tys. usług, 640 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 156 mln zł jednostkowego zysku EBITDA (za 2011 r.). Dodatkowo wzrosło pokrycie kraju własną siecią. Do 2014 r. wartość osiągniętych synergii ma wynieść ok. 130 mln zł. Od 2007 r. spółka skutecznie konsolidowała też rynek operatorów sieci osiedlowych pozyskując 139 tys. usług ETTH (Ethernet To The Home).

 

Netia obecnie jest numerem dwa na polskim rynku telekomunikacyjnym. Na koniec 2012 r. obsługiwała 1 644 tys. stacjonarnych usług głosowych i 875 tys. usług szerokopasmowych. Nakłady inwestycyjne skierowane są w infrastrukturę i poszerzanie oferty o nowe usługi dla klientów indywidualnych i firm. Netia coraz częściej kojarzona jest przez konsumentów z dostawcą Internetu i telewizji niż oferentem usług telefonii stacjonarnej.

 

Netia obecnie posiada 3 580 km własnej sieci szkieletowej oraz dzierżawi kolejne 4 820 km. W obrębie największych miast w kraju dysponuje infrastrukturą światłowodową składającą się z 16 tys. km światłowodów (w tym 13,5 tys. własnych). Wielkość zatrudnienia na koniec 2012 r. wynosiła 2013 osób.

 

W marcu tego roku badana spółka kupiła część kablowej sieci telewizyjnej od UPC. Sprzedający przejmując konkurencyjny podmiot (Aster) został zobligowany przez UOKiK do odsprzedania tej części przejmowanej infrastruktury, która w tych samych lokalizacjach dublowała się. W praktyce chodzi o lokalizacje w Warszawie i Krakowie, które opiewają na ok. 446 tys. linii docierających do mieszkań i lokali użytkowych. Dzięki tej transakcji Netia poszerzyła zasięg własnej sieci o 17% osiągając potencjalny dostęp do około 2,8 mln gospodarstw domowych.

 

Źródło: Netia S.A.

 

Obecna oferta Netii obejmuje kilkadziesiąt różnych usług, które dedykowane są poszczególnym segmentom odbiorców. Do klientów indywidualnych skierowany jest przede wszystkim tzw. trójpak – internet, telefon stacjonarny oraz telewizja (na bazie protokołu IP). Uzupełniany jest on opcjonalnie o mobilny Internet, a także możliwość korzystania z dekodera multimedialnego, routera bezprzewodowego, telewizję osobistą (zestaw widgetów oraz funkcjonalności interaktywnych), serwisy na żądanie m.in. HBO GO, TVN Player, Kinoplex czy Ipla oraz inne usługi dodane takie jak wirtualny dysk, programy antywirusowe, poczta elektroniczna. Małe i średnie firmy mogą korzystać z wymienionych wcześniej usług oraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak centrale PABX, telefony IP, usługi call center czy telekonferencje oraz wideokonferencje. Coraz większą rolę będą odgrywać rozwiązania typu „Cloud” i „P2P”. Dla dużego biznesu dedykowane są przede wszystkim transmisje danych (IP VPN), usługi głosowe, usługi kolokacji, usługi sieci inteligentnej, NGN. Netia osiąga również przychody z rozliczeń międzyoperatorskich z tytułu posiadania własnej sieci szkieletowej poprzez np. dzierżawę włókien, IP transit, terminacje ruchu głosowego.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Akcjonariat spółki składa się z czterech inwestorów finansowych, z których dwa to polskie Otwarte Fundusze Emerytalne. Największym pakietem akcji dysponuje Third Avenue Management LLC posiadający 17,9% kapitału zakładowego. ING OFE jako jeden podmiot dysponował na koniec zeszłego roku 12,4%-owym pakietem, ale zgodnie z komunikatem z marca tego roku wraz z ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym łącznie dysponują 15,29% wszystkich akcji. Kolejne fundusze – SISU Capital Limited i Aviva OFE mają odpowiednio 11,5% oraz 5,2% akcji. Żadna z serii akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu. Free float wynosi ponad 50%, co pozwala na dość swobodny obrót akcjami na GPW. Kolejne skupy akcji własnych realizowanych przez spółkę, a następnie ich umarzanie, powodują procentowy wzrost udziałów obecnych akcjonariuszy.

 

 

Źródło: Netia S.A.

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Spółka organizuje spotkania z funduszami, przedstawiciele zarządu są obecni na spotkaniach inwestorskich i konferencjach. Prezes Godlewski jest częstym gościem w programach telewizyjnych i chętnie opowiada o bieżących wydarzeniach. Raporty finansowe zawierają bardzo szczegółowe opisy istotnych wielkości liczbowych, jak również ważnych czynników wpływających na życie przedsiębiorstwa. Szczególnym podkreślenia jest fakt udostępniania dogłębnych danych liczbowych i informacji w prezentacjach publikowanych wraz z wynikami okresowymi. Na tym tle Netia niewątpliwie wyróżnia się pozytywnie na tle innych notowanych firm. Strona internetowa zawiera wszystkie niezbędne informacje.

 

4.  Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Netia ma mocną, drugą pozycję na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. W zakresie stacjonarnych usług głosowych prym wiedzie Telekomunikacja Polska, która swoją mocną pozycje zawdzięcza monopolowi z przeszłości. Wciąż dysponuje blisko 2/3 udziałów w tym rynku. Łączna ilość aktywnych linii w Polsce na koniec 2012 r. wynosiła 8,3 mln (spadek o 5% rok do roku) natomiast penetracja wśród gospodarstw domowych to 59%. Obecnym trendem jest przenoszenie rozmów telefonicznych stacjonarnych z tradycyjnej technologii do VoIP (Voice over Internet Protocol). Duża konkurencja oraz postęp technologiczny spowodował dostępność ofert z nielimitowanym czasem rozmów w dostępnych cenowo abonamentach. ARPU (średni przychód z użytkownika) z tej usługi kształtuje się w przedziale 30-50 zł w zależności od wielkości pakietu minut bezpłatnych bądź braku limitu. W przypadku Netii ok. 648 tys. linii opartych jest na własnej sieci (kontrolowana jakość, wyższa rentowność) a ok. 1 mln linii obsługiwanych jest poprzez dostęp regulowany (WLR, LLU). Perspektywy dla tego rynku nie są optymistyczne. Analitycy zgodnie spodziewają się ujemnych dynamik. 

 

Źródło: Netia S.A.

 

Z kolei rynek usług szerokopasmowych rozwijał się w tempie 4% (rdr) w ubiegłym roku. Łączna liczba linii wynosiła na koniec 2012 r. ok. 6.6 mln zł przy penetracji gospodarstw domowych na poziomie 47%. Netia posiada 14%-owy udział w tym rynku – ok. 400 tys. linii obsługuje na własnej sieci, a ok. 474 poprzez dostęp regulowany na obcej infrastrukturze. W dużych miastach silną pozycje mają sieci kablowe, które na własnych sieciach znacznie wcześniej oferowały stały dostęp do internetu wraz z ofertą telewizyjną. 

 

 

 

Źródło: Netia S.A.

 

Źródło: Netia S.A.

 

W zakresie podłączenia do internet, badana spółka również oferuje od niedawna mobilny dostęp jako uzupełnienie szerokich pakietów usług. Na koniec 2012 r. obsługiwała 30 tys. abonentów. Relatywnie niska substytucja przenośnego i stacjonarnego internetu (niska prędkość i limity danych  vs. brak infrastruktury stacjonarnego dostępu np. na terenach wiejskich) powoduje zapotrzebowanie pojedynczego klienta na dwie usługi jednocześnie.

Rynek płatnej telewizji jest dla Netii nowym segmentem. Łączna jego wielkość w Polsce na koniec 2012 r. to 11,3 mln abonentów (wzrost o 5% rdr). Numerem jeden jest Cyfrowy Polsat z 3,5 mln klientów, a na drugim miejscu plasuje się nc+ z 2,5 mln abonentów. Netia zamierza zwiększać zasięg pokrycia swoimi usługami potencjalnych końcowych odbiorców - na koniec 2013 r. ma to być wartość przekraczająca 2,1 mln. Możliwości techniczne mają pozwalać jednocześnie korzystać z dostępu do internetu w wysokich prędkościach oraz oglądać telewizję w jakości HD.

 

5. Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Przychody ze sprzedaży

1 505 871

1 569 296

1 618 803

2 121 356

Zysk z działalności operacyjnej

14 268

285 755

302 698

-20 964

EBITDA

312 834

586 439

611 454

461 527

Zysk brutto

1 125

288 769

317 276

-60 906

Zysk netto

88 697

263 895

248 786

-87 704

Aktywa ogółem

2 341 569

2 568 569

3 553 148

3 232 958

Kapitał własny

2 026 177

2 297 546

2 500 368

2 296 295

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

300 119

289 483

418 827

541 386

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-303 317

-289 056

-1 072 710

-270 004

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-7 037

-7 932

635 822

-303 505

Źródło: Netia S.A.

 

 

Po niewielkim wzroście przychodów ze sprzedaży w latach 2009 – 2011 Netia zdecydowała się na przejęcia innych podmiotów. W grudniu 2011 r. dokonała akwizycji Grupy Dialog i Crowley zwiększając w ten sposób skalę działalności, co skutkowało przekroczeniem progu 2 mld zł sprzedaży. Konsolidacja nowych firm spowodowała też wzrost strony kosztowej. Negatywny wpływ na wynik netto w 2012 r. miały zwiększone koszty sprzedaży i dystrybucji, które wzrosły o 94,8 mln zł wobec roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były również wyższe o 55,1 mln zł. W obydwu obszarach rosły znacząco wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych.

 

Reorganizacja grupy kapitałowej łącząca w sobie redukcję zatrudnienia (o 519 etatów i zmianę warunków zatrudnienia 129 osób do końca 2012 r.), koszty integracyjne czy renegocjacje kontraktów obciążyła wynik za poprzedni rok o 48,9 mln zł. Dodatkowo odpisano wartość niefinansowych aktywów trwałych o 79,2 mln zł, co przy odwróceniu odpisów korygujących ten rodzaj majątku w 2011 r. o 220,6 mln zł spowodowało znaczną różnicę przy porównywaniu wyniku netto w ostatnich dwóch latach.

 

Źródło: Netia S.A.

 

Rentowność poszczególnych segmentów operacyjnych jest mocno zróżnicowana. Największa zyskowność generowana jest na sprzedaży usług dla dużych przedsiębiorstw (rentowność na poziomie EBITDA wynosiła w 2012 r. ponad 50%), a najniższa dla klientów indywidualnych. Kluczem do podwyższania rentowności sprzedaży dla „Kowalskich” jest realizowanie usługi w oparciu o własną sieć wobec ciągłej presji cenowej wykorzystując linie typu WLR (obcą, dzierżawioną). Porównując dynamikę wielkości sprzedaży w latach 2011 - 2012 do prezentowanych segmentów najwięcej urósł segment małych i średnich przedsiębiorstw - o 40%, a dużych o 36%. Ujemny wynik w kategorii „niealokowane” to przede wszystkim koszty stałe, amortyzacja niealokowanych aktywów, koszty reorganizacji grupy kapitałowej, koszty finansowe czy obciążenia podatkowe. Segmenty biznesowe odpowiadają za niemal połowę osiąganych przychodów ze sprzedaży ale ich udział w skorygowanym zysku EBITDA to 65%. Jeszcze większy udział, bo blisko 69%, maja w wygenerowanych operacyjnych przepływach pieniężnych.

 

Mimo wykazania straty na poziomie netto w ostatnim roku, Netia wygenerowała rekordowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 541,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia oraz na kolejne transze skupu akcji własnych. Wielkość nakładów inwestycyjnych (bez wydatków na przejęcia) kształtowały się w ostatnich czterech latach w przedziale 200-270 mln zł rocznie. Wykazanie straty netto uniemożliwia ze względów prawnych na wypłatę dywidendy, dlatego zarząd spółki poprzez buy-back (po cenie znacznie wyższej od rynkowej) dystrybuuje gotówkę do akcjonariuszy. W połowie marca 2013 r. Netia ogłosiła ofertę zakupu poprzez wezwanie na 16 012 630 akcji własnych po cenie 8 zł, czyli blisko dwukrotnie wyższej od rynkowej wartości. Po realizacji wezwania wraz z posiadanymi wcześniej walorami, a także akcjami uprzednio umorzonymi, łączna ilość nabytych akcji wyniesie ponad 48 mln sztuk stanowiących niemal 12,5% kapitału zakładowego.

 

Wybrane elementy bilansu

31.12.2011

31.12.2012

Aktywa trwałe

3 100 374

2 776 617

   Rzeczowe aktywa trwałe

2 184 751

2 066 277

   Wartości niematerialne

765 275

597 455

Aktywa obrotowe

452 774

456 341

   Należności handlowe i pozostałe należności

255 596

248 270

   Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe

156 509

142 702

 

 

 

Kapitał własny

2 500 373

2 296 295

Zobowiązania długoterminowe razem

552 156

451 066

   Kredyty i pożyczki

514 584

384 452

Zobowiązania krótkoterminowe razem

500 619

485 597

   Kredyty i pożyczki

180 593

166 197

   Zobowiązania handlowe i pozostałe            zobowiązania

263 226

260 108

Suma bilansowa

3 553 148

3 232 958

 

Źródło: Netia S.A.

 

Wśród rzeczowych aktywów trwałych na koniec 2012 r. dominuje sieć telekomunikacyjna ujęta w księgach na kwotę 1 096 mln zł oraz urządzenia telekomunikacyjne o wartości 730 mln zł. Wielkości należności i zobowiązań handlowych są zbliżone. Oprocentowany dług zarówno długo i krótkoterminowy uległ zmniejszeniu w ciągu ubiegłego roku o 144 mln zł. Mimo wykazania na koniec 2011 r. wyższego zadłużenia właśnie z tytułu kredytów i pożyczek to koszt zapłaconych odsetek 2 lata temu był symboliczny. Fakt ten wynikał z zaciągnięcia długu dopiero pod koniec roku (na przejecie Crowley i Dialogu).

 

Wartość długu netto na koniec poprzedniego roku wynosiła 408 mln zł a do dyspozycji spółki jest jeszcze 81 mln zł dostępnych linii kredytowych. Suma bilansowa skurczyła się o 9% głównie w wyniku odpisów amortyzacyjnych zmniejszających wartość majątku trwałego oraz przeznaczaniu wypracowanych zysków na skup akcji własnych.

 

6.  Ocena przyszłych wyników

 

Opublikowana w grudniu ubiegłego roku prognoza zakłada osiągnięcie w 2013 r. 1,925 mld zł przychodów, 525 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 65 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego. Wielkość nakładów inwestycyjnych ma wynosić 225 mln zł. W długim terminie (do 2020 r.) chce utrzymać marże EBITDA na poziomie 27-29%, zmniejszyć nakłady inwestycyjne w relacji do sprzedaży z 15% do 10-12% po 2014 r., czyli po zakończeniu okresu modernizacji sieci. Z uwagi na presje cenową powodującą kurczenie się rentowności niektórych usług np. opartych na obcych liniach bądź telefonii stacjonarnej, zarząd wycofał się z dążenia do podnoszenia ilości łącznej liczby obsługiwanych usług.

 

Spółka ma koncentrować swoje działania na intensyfikacji sprzedaży usług opartych o własną sieć (w szczególności szerokopasmowy internet i telewizja). Od roku 2014 zarząd przewiduje stabilizację wyników finansowych generowany przez wszystkie usługi z segmentu klientów indywidualnych, gdyż w obecnym roku trudno będzie zrekompensować odpływ „Kowalskich” z kurczącego się w szybkim tempie rynku telefonii stacjonarnej wraz ze spadającymi stale stawkami MTR. Spółka upatruje wzrostu zysków w potencjale sprzedaży usług w pakietach oraz w tzw. dosprzedaży nowych usług obecnym klientom. Zarząd przewidując, że rynek usług dla biznesu będzie głównym silnikiem wzrostu w przyszłości nastawia się na poszerzenie oferty dla tego segmentu.

 

Zarząd spółki na podstawie prognoz przepływów wolnych środków pieniężnych oznajmił możliwość przeznaczana na wypłatę dla akcjonariuszy od 2014 r. 145 mln zł (ok. 40 gr. na akcję) rocznie. Dopuszcza również umiarkowane zwiększenie wysokości wypłacanych kwot w następnych latach. Dystrybucja gotówki może odbywać się poprzez dywidendę, w ramach oferty nabycia akcji własnych do wszystkich akcjonariuszy lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

 

Wciąż nie jest wykluczony scenariusz wejścia do akcjonariatu spółki strategicznego inwestora. Co prawda do realizacji strategii inwestor finansowy nie jest potrzebny to w przypadku częściowej bądź pełnej fuzji z partnerem branżowym poziom synergii byłby już odczuwalny. Potencjalne oszczędności mogłyby zostać wygenerowane na poziomie np. inwestowania w jeden brand (vide „Idea” i „Orange”), obsłudze klienta, administracji czy kosztów zarządu.

Na drodze sądowej wciąż na wokandzie jest wytoczone przez Netie powództwo przeciwko TP S.A. w zakresie stosowania praktyk monopolistycznych. W tym zakresie przedstawiciele badanej spółki nie chcą się wypowiadać. Wiadomo jednak, że w grę mogą wchodzić potencjalnie duże kwoty. Oddzielnie trwa również postępowanie podatkowe, w którym badana spółka chce udowodnić, że Urząd Skarbowy niesłusznie naliczył ok. 50 mln zł zaległych podatków (kwota została zapłacona).

 

W zakresie potencjalnych akwizycji na celowniku Netii mogą znajdować się z większych podmiotów takie spółki jak: GTS (alternatywny operator telekomunikacyjny koncentrujący się na klientach biznesowych), Exatel (operator telekomunikacyjny, świadczący usługi dla największych przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej, zarządza siecią transmisyjną o łącznej długości 20 tys. km) czy TK Telekom (operator telekomunikacyjny należący i świadczący usługi PKP). W zakresie sprzedaży ostatniej wymienionej firmy media informowały już niejednokrotnie. Z finalizacją transakcji było łączone giełdowe Hawe, które w konsorcjum z IT Polpager oferowało w pewnym momencie 420-430 mln zł. Kwota ta jednak nie zadowoliła Polskie Koleje. Netia pozostaje zainteresowana TK Telekom, a głównym kryterium jest cena. Mimo istnienia w tej spółce związków zawodowych, dużym uzależnieniem przychodów od zamówień z PKP, potencjalnych, kosztownych pakietów socjalnych to poprzez nabycie przedsiębiorstwa kupuje się cenne tzw. prawo drogi. Może być ono wykorzystane do „włożenia” nowych światłowodów w przyszłości.

 

Do najważniejszych czynników ryzyka dla przyszłych wyników finansowych zaliczyć należy: poziom stawek hurtowych, oferta cenowa usług oferowanych przez sieci kablowe (potencjalna wojna cenowa uderzająca w marżowość), ogólna walka (kosztochłonność) na rynku o klienta, tempo kurczenia się rynku telefonii stacjonarnej. Przedstawiciele firmy z branży coraz częściej wskazują na agresywną politykę cenową ze strony lidera rynku czyli TP SA, która jest mocno zdeterminowana na zatrzymaniu odpływających klientów.

 

7.   Analiza porównawcza

 

Netia zawsze była i będzie porównywana przede wszystkim z liderem branży czyli TP SA, która zmieniła nazwę na Orange Polska. Różnica w skali działalności obydwu jest jeszcze bardzo duża mimo, że badana spółka jest numerem dwa na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Na giełdzie nie są notowane takie spółki jak GTS czy Exatel.

 

 Wybrane wskaźniki

TPSA

NETIA

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,46

0,29

Rentowność EBITDA

34,2%

21,8%

Rentowność netto

6,0%

ujemna

ROA

3,5%

ujemna

ROE

6,6%

ujemna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

 

Pod względem zadłużenia Netia wypada znacznie lepiej. Zaciągnięty dług na akwizycje jest w szybkim tempie spłacany, a wcześniej spółka nie miała praktycznie zadłużenia oprocentowanego. U konkurenta suma kredytów i obligacji wynosi blisko 5,2 mld zł przy 390 mln zł środków pieniężnych, co jest jeszcze poziomem dość bezpiecznym, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką wartość amortyzacji.

 

Rentowność zysku EBITDA jest dużo wyższa w przypadku TP SA, która ma przewagę nad innymi operatorami w postaci bardzo dużej, własnej sieci, na której realizuje swoje usługi bez kosztów pośredników. Wskaźniki oparte na zysku netto dla Netii są ujemne z powodu wykazania ujemnego wyniku netto. Zysk TP SA w roku ubiegłym skurczył się o 55% wobec 2011 r., co było obrazem ogólnego spadku rentowności działalności podstawowej na kurczącym się rynku klientów indywidualnych, na którym oparte jest funkcjonowanie spółki.

 

 Wybrane wskaźniki

TPSA

NETIA

C/WK

0,65

0,70

C/Z

9,86

ujemna

EV/EBITDA

2,73

4,38

Dług netto / EBITDA

0,99

0,88

Kapitalizacja

8 428 mln zł

1 615 mln zł

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

 

Wskaźnik C/WK dla obu spółek jest podobny i odbiega znacznie od poziomu 1. Oznacza to, że inwestorzy płacą za jedną akcję mniej niż przypada wartość aktywów netto. Może to oznaczać oczekiwania do dalszych spadków wyników finansowych tych firm. Wartość C/Z dla TP SA jest w okolicy 10, co jest wielkością nie wskazującą na niedowartościowanie bądź przewartościowanie akcji. Z kolei wskaźnik EV/EBITDA dla Netii przyjmuje już zauważalnie większą liczbę. Obydwie spółki posiadają bezpieczną relacją długu netto do wyniku EBITDA.

 

8.  Analiza techniczna

 

W ostatnich kilku miesiącach kurs akcji systematycznie spada. Trend spadkowy średnioterminowy pokrywa się z ujemną dynamiką osiąganych zysków spółki oraz ze znaczącymi spadkami akcji lidera rynku – TP SA. Obecnie na wykresie można dostrzec zniżkujący klin, który ostatnie minimum wyznaczył poniżej 4 zł, a także możliwą formację głowy i ramion. Powiew optymizmu dałoby przełamanie górnej granicy wspomnianej formacji, które obecnie przebiega na poziomie 4,5 zł. Właściwym sygnałem do sprzedaży walorów było przełamanie w dół linii trendu wzrostowego w okolicach 5,7 zł. Jednoznacznie sygnały płynące z analizy technicznej nakazują wstrzymanie się od inwestowania w akcje Netii.

 

Źródło: http://stooq.com


9.  Podsumowanie raportu i wnioski

 

Netia jest numerem dwa na polskim rynku telekomunikacyjnym. Wysoka wartość amortyzacji oraz ujemne odpisy wartości aktywów trwałych skutecznie pogarszają obraz spółki patrząc przez pryzmat wyniku netto. Generuje ona jednak wciąż dużą ilość gotówki i nic nie wskazuje na to, aby miało to się zmienić. W najbliższej przyszłości działania spółki będą skoncentrowane wokół modernizacji i rozwoju własnej sieci, oferowaniu usług w pakietach, kontynuacji integracji z przejętymi spółkami, rozwoju usługi TV oraz zwiększaniu efektywności sprzedaży. Koncentracja na obsłudze firm oraz poszerzanie oferty dla tego segmentu, który generuje blisko 2/3 zysku, ma z nawiązką łagodzić ujemną dynamikę segmentu klientów indywidualnych. Spółka zapowiada kontynuację polityki dystrybucji do akcjonariuszy wypracowywanych środków pieniężnych na poziomie ok. 40 groszy rocznie. Inwestorzy wciąż mogą spodziewać się aktywności Netii na rynku przejęć, co umożliwia m.in. niski poziom zadłużenia firmy.

 

Ostatnie zniżki kursu były spowodowane przez większe od spodziewanego tempa kurczenia się rynku telefonii stacjonarnej oraz dużego tąpnięcia bezpośredniego konkurenta TP SA. Plusem Netii, o którym wydaje się, że rynek trochę zapomniał, jest duży udział w wynikach realizowanej sprzedaży kierowanej do biznesu. Segment ten charakteryzuje się bardzo wysoką rentownością na poziomie EBITDA.

 

Mimo wszystko sygnały płynące z analizy technicznej nakazują obecnie wstrzymanie się od inwestowania w akcje Netii. 

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Netia S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie