Chat with us, powered by LiveChat

Netia po II kwartale bez rewelacji

Skomentuj artykuł
© Julien Eichinger – fotolia.pl

Netia przekazała do wiadomości publicznej wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku. Jest lepiej niż się spodziewano, choć spółka zaliczyła gorsze trzy miesiące niż w zeszłym roku.

 

W II kwartale 2017 roku spółka wypracowała 361,2 mln złotych, co oznacza spadek w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym o 6,6%. Z kolei zysk netto ukształtował się na poziomie 15,2 mln złotych i okazał się niższy o ponad 8,5 mln złotych. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się zysku netto w wysokości 13,1 mln złotych, stąd opublikowane dane odbiegały na plus od ich przewidywań o 15,8%.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kwartał 2017 roku II kwartał 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 361,2 286,9 -6,6%
EBITDA skorygowana 97,4 115,2 -15,5%
EBIT 20,3 12,7 59,8%
Wynik brutto 19,2 11,7 64,1%
Wynik netto 15,2 23,7 -35,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Netia S.A.

 

Zarząd spółki tłumaczy pogorszenie wysokości przychodów poprzez niższą liczbę usług, zwłaszcza tych opartych o dostęp regulowany w segmencie B2C. Biorąc pod uwagę ostatni kwartał sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych w tym obszarze zmniejszyła się do 170,3 mln złotych ze 190,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co niesie za sobą spadek o blisko 11%. W tym segmencie topniała przede wszystkim liczba usług głosowych – 626 tysięcy w ostatnich trzech miesiącach w porównaniu do 729 tysięcy w tym samym okresie w zeszłym roku, czyli spadek o 14% – oraz usług szerokopasmowych, gdzie zanotowano spadek o 8%. Poprawiono natomiast wyniki w zakresie usług telewizyjnych i mobilnych. Łączna liczba sprzedanych usług zmniejszyła się w analizowanym okresie o ponad 140 tysięcy sztuk. Według spółki wpływ na obniżenie wysokości przychodów ma również utrzymująca się presja cenowa na usługi głosowe. Z kolei na zysk netto rzutował podatek dochodowy, powodujący pogorszenie wyniku w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku o 5,2 mln złotych w porównaniu do kwoty 4,2 mln złotych, która stanowiła wartość dodaną w analogicznym okresie 2016 roku.

 

W pierwszym dniu po zaprezentowaniu wyników notowania Netii na początku giełdowej sesji skoczyły w górę o 1,5%, co świadczy o tym, że rynek zareagował na opublikowany raport dość pozytywnie. Jednakże z każdą chwilą kurs akcji traci na wartości, choć jeszcze nie spadł poniżej poziomu z wczorajszego zamknięcia. Na godzinę 12:00 inwestorzy są skłonni płacić za jeden walor spółki 3,96 zł.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stooq.pl

 

Źródło: Netia S.A., PAP.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie