Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: wyniki Grupy DUON za 2012 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy

czat inwestorski

Temat czatu:

Wwyniki Grupy DUON za 2012 rok

oraz perspektywy rozwoju Grupy

Środa, 20 marca

godzina 13:00

DUON

 

Mariusz CalińskiNa pytania inwestorów będzie odpowiadał...

 

Mariusz Caliński sprawuje funkcję Prezesa Grupy DUON S.A. od kwietnia 2011 roku, odpowiadając za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem i komunikacją. Związany z rynkiem gazu oraz Grupą DUON od 2008 roku, kiedy objął funkcję Dyrektora Generalnego a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI S.A. Wcześniej zarządzał Sulzer Chemtech Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Opis spółki:

 

Grupa Kapitałowa DUON jest jednym z wiodących prywatnych dystrybutorów gazu ziemnego w Polsce oraz najszybciej rozwijających się sprzedawców na krajowym rynku energii elektrycznej i gazu. Prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu.

 

Segment infrastruktury

Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego LNG poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji i Belgii.

 

Obecnie Grupa posiada ponad 463 km własnych gazociągów w 10 lokalizacjach sieciowych,  przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 20 instalacji opartych o LNG. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ponad  3880 klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.

 

W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. Rozwija także projekty w oparciu o kogenerację.

 

Segment obrotu

W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci podmiotów trzecich - operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich.

 

W 2012 roku Grupa przeprowadziła akcje promocyjne sprzedaży prądu m.in. za pośrednictwem portali zakupów grupowych, portali aukcyjnych oraz kart prepaid dystrybuowanych w salonach prasowych Inmedio. Obecnie dostarcza energię do około 5000 odbiorców.

 

W związku z wprowadzonymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi na rynku gazu w Polsce (m.in. uruchomienie giełdy gazu, zmiana IRIESP, działania zaplanowane w „Mapie drogowej uwolnienia cen gazu”), otwierają się możliwości obrotu gazem na zasadzie TPA. DUON jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej oferty dual fuel, tj. dostawy łączone prądu i energii elektrycznej. Rozwój sprzedaży dual fuel uzależniony będzie od wspomnianych uwarunkowań rynkowych.

 


 

 

Poniżej znajdą Państwo zapis czatu.

 

Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytania

zapraszamy do kontaktu pod adresami:

ir@duon.pl lub mdasal@sii.org.pl


 

Moderator: Czat z Mariuszem Calińskim - Prezesem Zarządu Grupy DUON rozpocznie się w najbliższą środę, 20 marca o godzinie 13.00. Zachęcamy do zadawania pytań już teraz!

 

Moderator: Witam serdecznie na czacie. Przez najbliższą godzinę jestem do Państwa dyspozycji - zapraszam do zadawania pytań i zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją.

 

Przedstawiciel: Czy mogą Państwo przybliżyć pozycję Grupy po restrukturyzacji, na Polskim rynku? Co się zmieniło? Co trzeba poprawić?

 

Mariusz Caliński: Restrukturyzacja Grupy została w 2012 r. zakończona – osiągnęliśmy zakładane 3 mln PLN efektów synergii po połączeniu KRI i CP Energia w 2011 r. , zdecydowanie poprawiliśmy wyniki finansowe oraz wskaźniki zadłużenia, nowy segment działalności – obrót gazem i energią elektryczną na zasadach TPA zgodnie z planem osiągnął próg rentowności. Dzięki tym wszystkim działaniom jesteśmy w pełni przygotowani do dalszego intensywnego rozwoju i zwiększania udziałów w rynku gazu i energii w Polsce.

 

 

filip: Witam, przede wszystkim chcę pogratulować wyników i sumiennej pracy. Chciałbym zapytać, czy jest dla Państwa ważna cena akcji, czy macie jakiś cel na ten rok jeśli idzie o cenę akcji?

 

Mariusz Caliński: Dziękuję. Cena akcji jest dla nas ważna i jesteśmy przekonani co do potencjału wzrostu wartości firmy, natomiast powstrzymujemy się od komentowania bieżących zmian kursu akcji.

 

 

Pablo: Prognoza na 2013 jest to plan min. jaki zakłada zarząd ?

 

Mariusz Caliński: Prognoza została oparta o wolumeny już zakontraktowane oraz aktualne źródła dostaw, jest więc miejsce na jej polepszenie w ciągu roku. Z drugiej strony nasz biznes jak każdy inny narażony jest na różnego rodzaju ryzyka, których wystąpienie mogłoby zadziałać w drugą stronę.

 

 

 

ci_chy@o2.pl: Obecny wynik jest znacząco zaburzony przez zdarzenia jednorazowe. Po wyłączeniu wyniku na okazjonalnym nabyciu oraz wyniku na kontraktach terminowych EBIT spada o 55%, do 3,8 mln. Jaki wynik na kontraktach terminowych przyjęto w prognozie na rok 2013?

 

Mariusz Caliński: Wpływ zdarzeń jednorazowych został przedstawiony w sprawozdaniu zarządu oraz w prezentacji wynikowej (str. 9), załączonej również do czatu – EBIT skorygowany o zdarzenia jednorazowe jest niższy o 1 mln PLN. Wynik na kontraktach terminowych przyjęty do prognozy na 2013 r. jest na poziomie zbliżonym do wyniku w tym obszarze w 2012 r.

 

 

ci_chy@o2.pl: Czy jednorazowy zysk na okazjonalnym nabyciu Praszki był już uwzględniony w prognozie opublikowanej w lipcu?

 

Mariusz Caliński: Nabycie Praszki nie było uwzględniane w prognozie na 2012 r. ponieważ transakcja została przeprowadzona w grudniu 2012 r. i publikując prognozę nie byliśmy w stanie przewidzieć wyniku na tej transakcji

 

 

ff: Czy firma widząc niskie ceny energii na giełdach kupuje pakiety na kilka lat do przodu ?

 

Mariusz Caliński: Kupujemy energię elektryczną w ilościach odpowiadającym podpisanym umowom sprzedaży z klientami końcowymi. Możliwości rynku są takie, że możemy kupić kontrakty na dostawy max. w 2016 roku i z nich korzystamy.

 

 

 

alcor: Kiedy spodziewane jest uruchomienie fabryki LNG w Obwodzie Kalinigradzkim, z której możliwy będzie import LNG do Polski? Czy Duon nadal jest zainteresowany importem gazu z tej fabryki?

 

Mariusz Caliński: Oczywiście, jesteśmy zainteresowani dostawami z Kaliningradu. Zgodnie z naszą wiedzą budowa instalacji do produkcji LNG w Kaliningradzie jest bliska zakończenia, przedłużają się natomiast ostatnie procedury administracyjne konieczne do jej uruchomienia.

 

 

alcor: W lipcu 2011 roku firma budowlana PBG ogłosiła wezwanie do sprzedaży 700.136 akcji stanowiących 1% głosów na WZ spółki CP Energia po 2,16 zł za sztukę. W ocenie Zarządu Spółki cena oferowana w wezwaniu ( 2,16 zł ) odpowiadała wartości godziwej Spółki. Czy ostatnie dwa lata pomniejszyły, czy powiększyły wartość godziwą

 

Mariusz Caliński: Ostatnie dwa lata były okresem intensywnego rozwoju Grupy i od dnia wezwania nie wystąpiły czynniki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wartość godziwą spółki.

 

 

ff: Jaki wpływ na Duon będzie miał ew. boom łupkowy w Polsce?

 

Mariusz Caliński: Bardzo korzystny. Boom łupkowy spowoduje zwiększenie podaży gazu i liczby jego dostawców. Wzorem USA powinien przyczynić się do spadku cen gazu co zwiększy jego konkurencyjność w stosunku do alternatywnych źródeł energii. Dzięki temu będzie łatwiej pozyskiwać gaz na rynku hurtowym i docierać z atrakcyjną ofertą do klienta końcowego.

 

 

inwestor: Czy utrzymująca się mroźna aura, będzie miała pozytywny wpływ na wyniki pierwszego kwartału (możliwa korekta w górę do prognoz i założeń na 2013 rok)?

 

Mariusz Caliński: Spodziewamy się w I kwartale dobrego wyniku finansowego, jednak nie będzie to wyłącznie efekt mroźnej zimy ponieważ luty był zdecydowanie cieplejszy niż rok temu. Nie planujemy obecnie korekty właśnie opublikowanej dzisiaj prognozy :)

 

 

trader: Jednak czy jesteście gotowi technologicznie na wykorzystanie gazu łupkowego? Pan Budzanowski przekonuje nas w mediach, że jest to świetna okazja dla Polski, boję się jednak, że jak zwykle jej nie wykorzystamy...

 

Mariusz Caliński: Nie planujemy rozpocząć działalności w obszarze tzw. "upstream-u" więc ryzyka technologiczne nie dotyczą DUON-u. Podobnie jak Minister Budzanowski uważam, że jest to świetna okazja dla Polski i mam nadzieję, że ją wykorzystamy.

 

 

no mercy: Panie Prezesie, gdzie Pan widzi Grupę DUON za pięć lat? Jaki jest docelowy udział w rynku gazu i energii?

 

Mariusz Caliński: Uważam, że jako niezależny sprzedawca gazu i energii jesteśmy w stanie osiągnąć znaczącą pozycję rynkową przekładającą się na jednocyfrowy udział procentowy na obydwóch rynkach.

 

 

Harry: Czy mogą Państwo już określić jakie znaczenie dla Grupy będzie miała giełda gazu? Chyba jako pierwsi z niej skorzystaliście, czy oferuje wam ona jakieś szczególne możliwości, do których nie było wcześniej dostępu?

 

Mariusz Caliński: Giełda gazu jest ważna dla rozwoju Grupy w obszarze sprzedaży gazu na zasadach TPA – zakładamy, że tak jak w przypadku energii elektrycznej będziemy mogli dzięki niej kupować część gazu w ramach rynku hurtowego, dlatego mamy nadzieję że regulatorowi uda się w tym roku doprowadzić do zwiększenia płynności na giełdzie (obligo giełdowe). A póki co zaopatrujemy się w gaz na rynkach zagranicznych wykorzystując posiadane rezerwacje na interkonektorach transgranicznych.

 

 

ci_chy@o2.pl: Czy Spółka zacznie sprzedawać gaz na zasadzie TPA? Czy jakieś kontrakty na sprzedaż gazu TPA są już podpisane?

 

Mariusz Caliński: Mamy podpisane umowy z kilkoma klientami zewnętrznymi na 2013 rok i chcemy się dalej intensywnie rozwijać w tym obszarze wykorzystując posiadane moce na interkonektorach transgranicznych do importu gazu oraz bazując na naszych doświadczeniach ze sprzedaży energii na zasadach TPA i gazu poprzez własną infrastrukturę. To ile uda się sprzedać gazu na zasadach TPA zależy również od dalszych zmian prawnych i organizacyjnych na rynku gazu zapowiadanych na bieżący rok przez regulatora (obligo giełdowe, zniesienie taryf).

 

 

ci_chy@o2.pl: Jaki procent sprzedawanej energii zakupywany jest na TGE, a jaki na mocy umów dwustronnych bezpośrednio z wytwórcami?

 

Mariusz Caliński: Korzystamy z obydwu sposobów zakupu energii – obecnie większość energii kupowana jest na TGE.

 

 

ci_chy@o2.pl: Witam, z czego wynika strata operacyjna na segmencie obrotu? Mam na myśli działalność podstawową segmentu czyli sprzedaż energii i gazu. Wyłączając wynik na spekulacyjnych kontraktach terminowych, którego nie można uznać za wynik powtarzalny, segment wygenerował 0,5 mln straty operacyjnej.

 

Mariusz Caliński: Wynik na segmencie obrotu w 2012 wykazany w sprawozdaniu finansowym to zysk operacyjny 600 tys. PLN i jednym z jego elementem składowych jest wynik na kontraktach terminowych. 2012 r był pierwszym pełnym rokiem działalności operacyjnej i celem było osiągnięcie progu rentowności – cel ten w mojej ocenie udało się osiągnąć.

 

 

ci_chy@o2.pl: Czy Spółka planuje dalszy rozwój w branży ciepłowniczej? Czy planowane są jakieś inwestycje w ciepłownie lub kogenerację?

 

Mariusz Caliński: Tak, tego typu inwestycje są elementem strategii rozwoju DUON, gdyż przyczyniają się do wydłużenia łańcucha wartości ale dalszy rozwój w tym obszarze (w szczególności kogeneracja gazowa) jest uzależniony od decyzji rządowych w zakresie nowego systemu wsparcia (żółte / pomarańczowe certyfikaty)

 

 

Marta: Czy ceny energii są już na skrajnie niskich poziomach, czy może będą niższe, lub na tych niskich cenach utrzymają się długo, jakie ma w tym temacie zdanie Prezes?

 

Mariusz Caliński: Myślę, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie działo się z cenami energii. Osobiście uważam, że horyzoncie 1 roku ceny te mogą się utrzymać, jednakże w dalszym horyzoncie powinny rosnąć do poziomów, które pozwalają uzyskać zwrot na kapitale zainwestowanym w planowane nowe bloki energetyczne

 

 

gość: Czy spółka w przyszłości może dzielić się z akcjonariuszami zyskiem i wypłacać dywidendę?

 

Mariusz Caliński: Tak, zakładamy w przyszłości taką możliwość, ale nie wcześniej niż za 2014; zależeć to będzie od alternatywnych możliwości wykorzystania generowanych zysków na dalsze inwestycje oraz oczywiście od decyzji akcjonariuszy.

 

 

greg: Jakie Grupa ma plany inwestycyjne w 2013 r. (kwota i przedmiot inwestycji oraz źródła finansowania)

 

Mariusz Caliński: Planowana kwota inwestycji na ten rok to ok. 7 mln PLN - głównie w nowe stacje regazyfikacji LNG. Planujemy pozyskać na ten cel kilkuletnie finansowanie dłużne.

 

 

filip: jakie są Państwa prognozy dot. cen gazu i czy jej wahania znacząco mogą wpłynąć na marżowość prowadzonego biznesu?

 

Mariusz Caliński: Działalność w segmencie obrotu charakteryzuje się tym, że można zarabiać zarówno przy niskich jak i wysokich cenach gazu, jednakże niższe ceny będą pozytywnie wpływały na zwiększenie atrakcyjności tego nośnika energii, a co za tym idzie większe możliwości w pozyskiwaniu nowych klientów. Większy wolumen sprzedaży przełoży się na wzrost nominalny uzyskiwanej marży.

 

 

filip: jakie są Państwa prognozy dot. cen gazu i czy jej wahania znacząco mogą wpłynąć na marżowość prowadzonego biznesu?

 

Mariusz Caliński: Działalność w segmencie obrotu charakteryzuje się tym, że można zarabiać zarówno przy niskich jak i wysokich cenach gazu, jednakże niższe ceny będą pozytywnie wpływały na zwiększenie atrakcyjności tego nośnika energii, a co za tym idzie większe możliwości w pozyskiwaniu nowych klientów. Większy wolumen sprzedaży przełoży się na wzrost nominalny uzyskiwanej marży.

 

 

ci_chy@o2.pl: Przyjęcie do prognozy wyniku z 2012 r. na poziomie 1,1 mln zł jest założeniem wysoce optymistycznym, biorąc pod uwagę ryzyko z jakim wiąże się handel spekulacyjny kontraktami terminowymi. Czy uzasadnione Pana zdaniem jest prognozowanie wyników spółki w oparciu o tak niepewną działalność?

 

Mariusz Caliński: Prognoza na 2013 składa się z wielu elementów i wynik na transakcjach terminowych jest tylko jednym z nich. Zakładamy, że nawet jeśli nie uda się osiągnąć zakładanego wyniku w tym obszarze – nadrobimy to w innym obszarze, tak żeby osiągnąć podane dzisiaj plany dla całej Grupy.

 

 

ci_chy@o2.pl: Czy Spółka prowadzi konkretne działania mające na celu zwiększenie jej rozpoznawalności i wiarygodności na rynku kapitałowym? W jednym z ostatnich rankingów Pulsu Biznesu DUON był wymieniany jedna ze spółek, o których analitycy i inwestorzy wiedzą najmniej.

 

Mariusz Caliński: Bardzo zależy nam na tym, żeby zwiększyć rozpoznawalność i wiarygodność na rynku kapitałowym, co mam nadzieję czynimy min. poprzez takie działania jak udział w dzisiejszym czacie, a także planowana w tym roku obecność na konferencji Wall Street organizowanej przez SII.

 

 

kt: jaki wpływ na sytuację w Spółce mogą mieć problemy PBG?

 

Mariusz Caliński: Nie mają żadnego wpływu - nie łączą nas obecnie na poziomie operacyjnym żadne relacje z PBG. Jedyna relacja to to, że PBG jest jednym z naszych akcjonariuszy (ok 15%)

 

 

Lena: Panie Prezesie, w porównaniu do kosztów zakończonej restrukturyzacji co zyskała spółka? Zarówno w kwestii przychodów jak i wizerunkowo?

 

Mariusz Caliński: Zyskała bardzo wiele - koszty restrukturyzacji były relatywnie nieistotne w stosunku do korzyści: oszczędności w kosztach operacyjnych w kwocie 3 mln PLN w skali roku, większa skala działalności,, uzyskanie statusu niekwestionowanego lidera w obszarze LNG (ponad 80% rynku) Wizerunkowo tez - naszym zdaniem przede wszystkim dzięki istotnej poprawie wyników, która znacznie podnosi nasza wiarygodność.

 

 

Marta: Jakim konkurentem dla Duon-a jest Ideon ?

 

Mariusz Caliński: Według mojej wiedzy w obszarze gazu ziemnego (zarówno w dystrybucji jak i obrocie) Ideon nie jest aktywny. W obszarze obrotu energią elektryczną Ideon jest jednym z wielu uczestników rynku EE.

 

 

inwestor: Czy uruchomienie fabryki LNG w Obwodzie Kaliningradzkim (jako kolejnego źródła zaopatrzenie w gaz LNG) może wpłynąć dodatnio na przyjęte prognozy w 2013 roku?

 

Mariusz Caliński: Tak; nie zakładaliśmy w prognozie dostaw z tego kierunku - rozpoczęcie dostaw z Kaliningradu przyczyniłoby sie do obniżenia kosztów pozyskiwania LNG

 

 

kt: czy akcje obejmowane w ramach programu motywacyjnego będą obejmowane po 1PLN i czy będą na nich ograniczenia sprzedaży

 

Mariusz Caliński: Tak, akcje w ramach programu motywacyjnego będą obejmowane po 1 zł. Ich podaż będzie rozłożona na kilka lat - dokładny opis programu motywacyjnego można znaleźć w opublikowanym wczoraj Sprawozdaniu Zarządu z działalności GK DUON.

 

 

greg: Czy jest jeszcze w Grupie przestrzeń na redukcję kosztów, czy jednak synergia po połączeniu dawnego KRI z CP Energia została już w pełni osiągnięta.

 

Mariusz Caliński: Całkowite efekty synergii są odzwierciedlone w prognozie na rok 2013. W naszej ocenie koszty Grupy są już na optymalnym poziomie i obecnie DUON będzie koncentrować się przede wszystkim na dalszym intensywnym rozwoju sprzedaży gazu i energii elektrycznej (zarówno w oparciu o własną infrastrukturę, jak również na zasadach TPA).

 

 

gość: Czy są Panu znane jakieś zainteresowania spółką od strony funduszy inwestycyjnych ?

 

Mariusz Caliński: Utrzymujemy liczne kontakty i odpowiadamy na zainteresowanie instytucji finansowych działających na polskim rynku kapitałowym.

 

 

Marta: Firma cały czas zmniejsza zadłużenie, a i gotówka jest dość pokaźna, czy firma w najbliższych latach pomyśli o dywidendzie, czy może widzi jeszcze spore szanse inwestycyjne?

 

Mariusz Caliński: Zamierzamy nadal inwestować, zwłaszcza w obszarze LNG, a w kolejnych latach być może również w innych obszarach (np. kogeneracja w zależności od systemu wsparcia takiej działalności przez państwo). Zapotrzebowanie na gotówkę generuje również rozwój działalności w segmencie obrotu. W zależności od tego, jak atrakcyjne będą te obszary rozwoju określimy w 2014 r. naszą politykę dywidendy.

 

 

kt: jaki wpływ na wyniki Spółki ma kurs walutowy i coraz niższe stopy procentowe

 

Mariusz Caliński: Niższe stopy procentowy mają oczywiście korzystny wpływ na poziom naszych kosztów odsetkowych. Kurs walutowy jest istotny dla zakupów gazu za granicą ale stosujemy politykę zabezpieczenia naszej pozycji walutowej w tym zakresie.

 

 

Marta: Czy kontaktujące się z firmą fundusze inwestycyjne mają większą informację ze spółki, aniżeli reszta inwestorów ? Czy firma uczciwie przekazuje tylko te informacje, do których ma dostęp każdy inwestor ?

 

Mariusz Caliński: Zgodnie z zasadami rynku kapitałowego wszystkich naszych akcjonariuszy traktujemy w ten sam sposób, jeśli chodzi o dostęp do informacji o spółce

 

 

mm: Czy mają Państwo zamiar sprzedawać gaz na zasadach TPA w oparciu o TGE, może przewidują Państwo, kiedy przedmiotowa giełda się rozrusza ?

 

Mariusz Caliński: Obecnie jesteśmy (najprawdopodobniej obok PGNiG-u) najaktywniejszymi uczestnikami TGE w segmencie gazu ziemnego. Od początku uruchomienia giełdy przeprowadziliśmy szereg transakcji zarówno sprzedażowych jak i zakupowych. Giełdzie gazu jest jeszcze bardzo daleko do pozycji jaką zajmuje TGE w handlu energią elektryczną. Zakładamy, że taka sytuacja może potrwać jeszcze co najmniej 1 rok.

 

 

kt: czy Spółka planuje w określonej przyszłości jakiekolwiek emisje akcji (oczywiście nie licząc programu motywacyjnego)

 

Mariusz Caliński: Obecnie nie planujemy nowej emisji.

 

 

Moderator: Szanowni Państwo, nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu i wszystkie zadane pytania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie