Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Marka

Marka S.A. – Historia białostockiego przedsiębiorstwa działającego w branży finansowej sięga 2006 roku. Początkowo Spółka prowadziła działalność w dwóch miastach – Białymstoku i Lublinie. We wrześniu 2011 roku Emitent zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i obecnie prowadzi aktywną działalność sprzedażową na terenie dziewięciu województw.

 

Spółka specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych do 2.000 zł osobom fizycznym. Obecnie oferta Spółki obejmuje:

  • pożyczki skierowane do nowych klientów w wysokości od 300 zł do 2.000 zł z okresem spłaty trwającym 20 lub 30 tygodni,
  • pożyczki skierowane do stałych klientów  w wysokości od 300 zł do 2.000 zł z przedłużonym okresem spłaty trwającym 40, 50 lub 60 tygodni,
  • pożyczki krótkoterminowe w wysokości od 200 zł do 500 zł z okresem spłaty trwającym 15 lub 30 dni.

 

Pożyczki udzielane są w dwóch formach – przelew na konto bankowe lub obsługa w domu klienta. Decyzja w sprawie udzielenia pożyczki w przypadku przelewu na konto trwa maksymalnie 7 dni, natomiast wnioski o pożyczkę z obsługą w domu klienta rozpatrywane są w ciągu 24 godzin. Obecnie Emitent zatrudnia ponad 100 pracowników pełnoetatowych oraz ponad 600 przedstawicieli handlowych, którzy zapewniają kompleksową obsługę począwszy od pomocy przy wypełnieniu wniosku o pożyczkę, poprzez dostarczenie gotówki, aż po końcowy odbiór rat w domu klienta.

 

Wyniki finansowe:

Wybrane dane finansowe

Wykres 1. Wybrane dane finansowe Marka S.A. w latach 2008-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Spółka z roku na rok konsekwentnie poprawia wyniki finansowe na poziomie operacyjnym i poziomie wyniku netto. W 2011 roku Marka S.A. wypracowała ponad 2,178 mln zł zysku netto przy blisko 11 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 85% i 52% względem roku 2010. Większy procentowy wzrost wyniku netto względem procentowego przyrostu przychodów spowodował, iż poprawił się wskaźnik rentowności netto z 16,39% na koniec 2010 roku do 19,95% na koniec 2011 roku. Wyraźny wzrost osiąganych wyników finansowych względem lat poprzednich jest wynikiem znaczącej ekspansji terytorialnej zapoczątkowanej w 2011 roku.

 

Wybrane dane finansowe

Wykres 2. Wybrane dane finansowe Marka S.A. w pierwszym półroczu lat 2010-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

 W pierwszych dwóch kwartałach 2012 roku Przedsiębiorstwo wygenerowało ponad 1,1 mln zł zysku netto (wzrost o 139,1% względem analogicznego okresu roku ubiegłego) przy ponad 9,34 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 77,1% względem analogicznego okresu roku ubiegłego). Rentowność netto po dwóch pierwszych kwartałach 2012 roku wynosi 11,78%.

 

Spółka w styczniu 2012 roku opublikowała prognozy finansowe, które zakładają osiągnięcie w bieżącym roku 25,563 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4,037 mln zł zysku netto. Po pierwszym półroczu prognozy zrealizowane są na poziomie odpowiednio 36% i 27%.

 

Prognozy na następne lata mówią o uzyskaniu ponad 38 mln zł przychodów ze sprzedaży i 7,8 mln zł zysku netto w roku 2013 oraz 52 mln zł przychodów ze sprzedaży i 12,4 mln zł zysku netto w 2014 roku.

 

Obecnie Zarząd Emitenta nadal podtrzymuje realizację założonych prognoz.

 

Analiza SWOT:

 

Mocną stroną Spółki jest stabilna, ugruntowana pozycja na rynku pożyczek gotówkowych wynikająca przede wszystkim z ponad 5-cio letniego doświadczenia w branży. Przedsiębiorstwo konsekwentnie wraz z rozwojem  poszerza terytorium działalności, dzięki czemu pozyskuje nowych klientów. W raporcie za II kwartał 2012 roku, Zarząd Emitenta informuje, iż z końcem tego okresu liczba aktywnych klientów przekraczała 23,5 tys. osób (13,1 tys. aktywnych umów na koniec 2011 roku), a portfel należności krótkoterminowych o terminie płatności do 12 miesięcy wynosił 56,2 mln zł (41 mln zł na koniec 2011 roku). Ponadto silną stroną Podmiotu jest także wysoka rentowność netto, która w czterech poprzednich latach oscylowała na poziomie od 13,55% do 19,95%.

 

Słabą stroną Spółki jest to, iż działa w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Obecnie, w czasach restrykcyjnego podejścia banków do udzielania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych, obserwuje się dynamiczny rozwój zarówno małych jak i większych podmiotów gospodarczych, które postanowiły zdobyć tę część rynku z której zrezygnowały główne instytucje kredytujące – segmentu pożyczek bez zabezpieczeń, o podwyższonym ryzyku spłacalności. Ponadto segment ten charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, co może spowodować pojawienie się kolejnych konkurentów.

 

Największym zagrożeniem dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki jest ograniczony dostęp do kapitału obrotowego, który napędza wielkość portfela udzielonych pożyczek, czyli źródła przychodów i zysków Spółki. W lutym bieżącego roku Marka S.A przeprowadziła emisję obligacji, z której pozyskano ponad 14 mln zł. Środki pozwoliły sfinansować otwarcie nowych placówek sprzedażowych oraz zwiększyć portfel pożyczek. Wraz ze wzrostem zadłużenia Spółki, Zarząd musi liczyć się z rosnącymi trudnościami w uzyskaniu finansowania, a także jego zwiększonym kosztem.

 

Kolejne zagrożenie dla działalność Emitenta wynika z charakteru udzielanych pożyczek. Większość klientów Spółki stanowią osoby, które nie sprostały restrykcyjnym wymogom narzucanym obecnie przez banki, czyli osoby o podwyższonym ryzyku spłacalności. Może to prowadzić do sytuacji utraty części należności w wyniku pogorszenia sytuacji finansowej dłużnika. Skumulowanie się wielu takich przypadków w jednym okresie może doprowadzić do utraty płynności przez Spółkę, co niewątpliwie odbije się negatywnie na wynikach finansowych i wizerunku przedsiębiorstwa wobec swoich wierzycieli.

 

Dużą niewiadomą, która może mieć znaczący wpływ na dalszą działalność Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce, szczególnie tej części, która dotyczy funkcjonowania Marki S.A. czyli dział prawo konsumenckie i ustawa o kredycie konsumenckim, która od momentu jej uchwalenia była zmieniana już kilkakrotnie. Co więcej, instytucje nadzorujące polski system finansowy starają się obecnie przeprowadzić akcje informacyjne o negatywnym wydźwięku dla tzw. „parabanków”, co może mieć niekorzystny wpływ na postrzeganie wiarygodności Spółki.

 

Szansą na dalszy dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa jest ekspansja geograficzna działalności. Strategia rozwoju zakłada objęcie ofertą sprzedażową terytorium całego kraju, co jak pokazują doświadczenia płynące z otwierania nowych placówek pozytywnie wpływa na wyniki osiągane przez Spółkę. Strategia zakłada także przeprowadzenie wyraźnej akcji marketingowej, która stanowić ma ważną przewagę konkurencyjną względem innych podmiotów o podobnym profilu działalności.

 

Niezależna analiza spółki Marka S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie