Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Ruszyła oferta publiczna spółki Konsorcjum Stali S.A.

Trwa ładowanie obrazka....

 

KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUŻA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU 

 

Spółka Konsorcjum Stali, jeden z wiodących dystrybutorów wyrobów hutniczych na polskim rynku, określiła przedział cenowy akcji na od 50 do 65 zł za akcję.  Jednocześnie, ze względu na niekorzystną sytuację rynkową, Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu procesu budowanie księgi popytu, co oznacza przesunięcie czasu  trwania oferty  o okres jednego tygodnia.

 

Spółka zamierza pozyskać środki na realizację strategii rozwoju, w tym inwestycje, zakup udziałów w firmie Bodeko oraz zasilenie kapitału obrotowego. Wartość emisji publicznej Konsorcjum Stali może wynieść maksymalnie 60,5 mln zł (przy założeniu ceny maksymalnej z przedziału, czyli 65 zł).  Oferta obejmuje wyłącznie akcje nowej emisji. Wejście na giełdę jest związane również z połączeniem Konsorcjum Stali i Bodeko, które po fuzji stworzą trzeciego pod względem obrotów i wolumenu sprzedaży dystrybutora stali w Polsce. Jednocześnie będzie to największa spółka z tej branży na GPW.

 

HARMONOGRAM OFERTY

Obecny harmonogram oferty Konsorcjum Stali wygląda następująco:

 

 

 13-19 listopada 2007 do godziny 15.00 Book building
 19 listopada 2007 Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
 20 listopada 2007 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów
 23 listopada 2007 Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz w Transzy Dużych Inwestorów
 27 listopada 2007 Przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów, przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
 28 listopada 2007 Zamknięcie Publicznej Oferty

 

 

CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW

 

Szacowane wpływy z emisji Akcji Serii B wyniosą maksymalnie 60,5 mln zł (tj. 57,0 mln zł netto, po uwzględnieniu kosztów emisji opisanych w pkt 10.3), przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej 65,00 zł.

 

Środki z emisji Akcji Serii B Spółka przeznaczy na realizację przyjętej strategii, w tym inwestycje oraz środki obrotowe. Szczegółowe przeznaczenie środków przedstawia poniższa tabela:

 

 

 Wyszczególnienie Planowane łączne koszty do poniesienia Data planowanego zakończenia
 Budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej (w tym 18 mln zł na zakup udziałów firmy Bodeko Sp. z o.o. oraz 23,5 mln zł na budowę trzech nowych oddziałów)  41,5 mln zł  do końca 2008
 Zwiększenie udziału przetwórstwa w przychodach poprzez rozwój produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych  15,0 mln zł  do końca 2008
 Środki obrotowe na zatowarowanie trzech nowych oddziałów  0,5 mln zł  do końca 2008
 RAZEM  57,0 mln zł  

 

 

Budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej - Spółka planuje stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej działającej na zasadzie regionalnych oddziałów oferujących hurtową sprzedaż wyrobów stalowych. Do końca 2008 roku Spółka planuje organizację oddziałów w głównych ośrodkach miejskich w Polsce. Budowa sieci będzie realizowana równolegle poprzez rozwój organiczny oraz konsolidację; w ramach tych działań powstaną nowe oddziały w województwie lubelskim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz podlaskim (oddziały w województwie śląskim, wielkopolskim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim powstaną w ramach procesu fuzji z firmą Bodeko Sp. z o.o.). Łączne nakłady inwestycyjne na budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej to 56 mln zł, w tym 18 mln zł dla udziałowców Bodeko Sp. z o.o. oraz 38 mln zł na budowę trzech nowych oddziałów.
 

W ramach rozwoju organicznego Spółka zamierza zbudować trzy nowe oddziały w województwie lubelskim, dolnośląskim oraz pomorskim. Pod budowę nowego oddziału w województwie dolnośląskim została zakupiona przez firmę Bodeko nieruchomość we Wrocławiu, natomiast na dzień zatwierdzenia prospektu Zarząd Spółkę nie podjął jeszcze wiążących zobowiązań dotyczących wyboru lokalizacji nieruchomości przeznaczonych pod budowę nowych oddziałów w województwie lubelskim oraz pomorskim. Obecnie prowadzone są prace związane z wyborem optymalnych lokalizacji w obu województwach. Podstawowe kryteria jakimi będzie kierował się Spółka przy wyborze lokalizacji to wielkość działki (optymalna wielkość to 2 do 5 hektarów), dostępność mediów, stan połączeń drogowych oraz ewentualnie kolejowych, oraz przede wszystkim cena.

 

Z pozyskanych środków z emisji Spółka zamierza sfinansować budowę oddziału w województwie lubelskim oraz dolnośląskim.

 

Zwiększenie udziału przetwórstwa w przychodach poprzez rozwój produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych - Spółka planuje utworzenie trzech  zbrojarni : przy oddziale regionalnym w Krakowie, Wrocławiu oraz planowanym oddziale w województwie lubelskim. Dodatkowo, w celu zwiększenia zakresu usług Spółka zamierza świadczyć, na terenie całego kraju, usługę montażu u klienta zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych (działalność ta nie wymaga nakładów inwestycyjnych, a jedynie zwiększenia zatrudnienia).


 

Koszt budowy jednej zbrojarni wynosi około 7,5 mln zł i składa się z następujących pozycji:


 

  • Budowa hali produkcyjnej                                                                4,0 mln zł

  • Kompletna linia do produkcji zbrojeń budowlanych                          3,5 mln zł

Spółka zamierza ze środków z emisji sfinansować budowę dwóch zbrojarni. Łączne nakłady na rozwój produkcji zbrojeń budowlanych wyniosą dla dwóch zbrojarni 15 mln zł.


 

Realizowana przez Spółkę strategia uwzględnia możliwość kolejnych fuzji i przejęć (poza firmą Bodeko Sp. z o.o., której zakup jest jednym z celów emisyjnych) firm specjalizujących się w dystrybucji wyrobów stalowych jak również produkcji konstrukcji stalowych. Ewentualne fuzje i przejęcia realizowane w przyszłości zostaną sfinansowane przez Spółkę ze środków własnych, kapitałem dłużnym, lub ewentualnie kolejnymi publicznymi emisjami akcji.

Priorytetem wykorzystania środków z emisji jest zapłata 18 mln zł dla udziałowców Bodeko Sp. z o.o. tytułem nabywanych udziałów; pozostałe cele emisyjne są równoważne dla Spółkę, gdyż ich realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju.
 

Łączna wartość potrzeb finansowych wynosi 57 mln zł netto. W sytuacji, gdy wpływy z emisji Akcji Serii B nie pokryją potrzeb inwestycyjnych Spółkę związanych z realizacją strategii rozwoju, brakujące środki Spółka uzupełni wypracowaną nadwyżką finansową oraz finansowaniem zewnętrznym (w tym krótko i długo terminowymi kredytami bankowymi o udzielenie których Spółka zwróci się w pierwszej kolejności do banków obsługujących Spółkę - ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Millennium S.A.).

 

POŁĄCZENIE Z BODEKO

 

Po przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji Serii B oraz wprowadzeniu wszystkich Akcji Konsorcjum Stali na GPW, nastąpi połączenie Konsorcjum Stali i Bodeko. W pierwszym etapie Konsorcjum Stali zakupi 2.349 udziałów Bodeko. Po rejestracji podwyższenia kapitału Konsorcjum Stali w wyniku emisji akcji serii B sprzedawanych w ofercie, wyemitowane zostanie 2.400.380 akcji serii C, skierowanych wyłącznie do wspólników Bodeko w zamian za pozostałe udziały.

 

„Ze względu na niekorzystną obecnie sytuację rynkową, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, zdecydowaliśmy się na przedłużenie procesu budowania księgi popytu. Wraz z Bodeko jesteśmy czołowym i jednym z najbardziej zyskownych dystrybutorów stali na rynku, mamy więc nadzieję, że inwestorzy docenią fundamentalną wartość naszej  firmy, niezależnie od wahań kursów giełdowych.” – powiedział Robert Wojdyna, Prezes Zarządu Konsorcjum Stali.
 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Magda Kołodziejczyk

M+G

tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 


 

Więcej informacji na stronie www.konsorcjumstali.com.pl/

 

Konsorcjum Stali S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce. Firma specjalizuje się w sprzedaży wyrobów hutniczych ze stali zwykłych oraz produkcji prefabrykatów zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. Niemal 100% przychodów ze sprzedaży realizowane jest na rynku krajowym. W latach 2004-2006 sprzedaż Konsorcjum Stali S.A. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim – tu spółka lokowała od ok. 55% do ok. 60% swojej sprzedaży. Drugim znaczącym regionem aktywności spółki jest województwo małopolskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 13% do ok. 16%.


 

W ubiegłym roku spółka sprzedała 157 tys. ton stali, generując 339,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,2 mln zł zysku netto. Firma zatrudnia ponad 200 osób.


 

Spółka posiada trzy oddziały handlowe które zlokalizowane są w: Warszawie-Ursusie, Zielonce i Krakowie, o łącznej powierzchni ponad 3,5 ha (w tym halę magazynową o powierzchni ponad 14 tys. m2,,a także dwie hale magazynowo-produkcyjne), dzięki czemu pełen asortyment znajduje się w ciągłej sprzedaż


 

Od czterech lat Konsorcjum Stali S.A. obok dystrybucji wyrobów hutniczych bardzo dynamicznie  rozwija również działalności w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych. Produkcja zbrojeń budowlanych, wykonywanych na zlecenie firm budowlanych zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną, odbywa się w halach produkcyjnych usytuowanych w Warszawie-Ursusie. Jednocześnie w coraz większym zakresie realizowane są projekty w zakresie produkcji spawanych bądź wiązanych przestrzennych elementów zbrojarskich. W końcu 2005 r. Spółka rozpoczęła również działalność w obszarze produkcji spawanych konstrukcji stalowych. Produkcja ta odbywa się w zakładzie usytuowanym w warszawskim Rembertowie.


 

Informacje o Bodeko sp. z o.o.


 

Firma Bodeko powstała w 1989 roku w Zawierciu. Spółka zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i produkcją zbrojeń budowlanych. W latach 2004-2006 sprzedaż Bodeko Sp. z o.o. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim z udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 25% do ok. 31%. Drugim znaczącym regionem działalności firmy jest  województwo śląskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 20% do ok. 22%


 

Bodeko  posiada cztery oddziały handlowe: w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Sępólnie Krajeńskim oraz magazyn główny i siedzibę  w Zawierciu.  Na ponad 5-cio hektarowej powierzchni posiada hale magazynowe o powierzchni ponad 17 tys. metrów kwadratowych. Działalność w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych spółka prowadzi w Warszawie od ponad dwóch lat. W tym roku w maju  spółka uruchomiła kolejny zakład produkcji zbrojeń budowlanych w  Poznaniu. Jest to nowoczesny zakład o zdolności produkcyjnej 3 tys. ton miesięcznie wyposażony w austriackie i włoskie urządzenia do  produkcji.


 

W ubiegłym roku BODEKO Sp. z o.o. sprzedała 248 tys. ton stali a  przychody  z dystrybucji stali wyniosły 496,6 mln zł, a zysk netto 11,12 mln zł. Firma zatrudnia ponad 160 osób.

www.bodeko.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Konsorcjum Stali S.A. („Spółka”) i publicznej ofercie akcji Spółki jest opublikowany 30 października 2007r. prospekt emisyjny. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.konsorcjumstali.com.pl oraz stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. www.millenniumdm.pl.


 

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego Spółki, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie