Chat with us, powered by LiveChat

Bioton, Petrolinvest – jak oni to robią?!

Skomentuj artykuł

 

Rynek kapitałowy w dzisiejszych czasach opiera się na zaufaniu. Spółki giełdowe dbają o to, aby inwestorzy, nie mając przecież pełnej wiedzy o spółce, zaufali Zarządowi oraz innym dominującym akcjonariuszom i powierzyli im swoje pieniądze. Często jest tak, że spółki na to zaufanie pracują latami. Należycie się komunikują, pamiętają, aby to robić również w czasach kiedy koniunktura nie dopisuje, regularnie wypełniają przyrzeczone prognozy wyników, itp. Taka praca u podstaw trwa często bardzo długo, a efekt jest niepewny. Tymczasem utrata zaufania następuje szybko. Przykładem takiej „polityki komunikacyjnej” jest postępowanie spółek związanych z Ryszardem Krauze.

 

„Starzy inwestorzy” znają i wiedzą „z czym się je” Bioton i Petrolinvest. Ale co mają powiedzieć młodzi stażem, niedoświadczeni inwestorzy, którzy czytają po kolei takie komunikaty jak ten Domu Maklerskiego BZWBK:

 

„Ze względu na ograniczoną komunikację spółki z rynkiem, uniemożliwiającą jej rzetelną analizę zaprzestajemy wydawania rekomendacji dla spółki Bioton"

 

Mocne, prawda? No to spójrzmy przy okazji jaki porządek w dokumentach ma Petrolinvest. Jak donosi Parkiet (art. „Poważne uwagi audytora do raportu Petrolinvestu“ z 21.03.2012), aktualnie w Petrolinveście działa audytor, którzy weryfikuje raport roczny za 2011 r. Oprócz bardzo mocnych stwierdzeń o problemach finansowych spółki, czytamy także:

 

„BDO zauważyło też, że 170 mln zł wykazywanych aktywów nie ma pokrycia w dokumentach.“

 

SII od dłuższego czasu domaga się wyjaśnień dotyczących biznesu prowadzonego przez Petrolinvest. Nie jest tajemnicą, że komunikacja spółki z rynkiem, w kontekście niezwykle zawiłych i trudnych do interpretacji komunikatów, zostawia bardzo wiele do życzenia. W konsekwencji tak prowadzonej komunikacji, praktycznie uniemożliwia się inwestorom prawidłową wycenę spółki.

 

W jaki sposób inwestor indywidualny, który czyta takie komunikaty może nabrać zaufania do spółki? Czy w tych spółkach ktoś w ogóle panuje nad komunikacją, porządkiem w dokumentach, ogólnym wizerunkiem? Jak widać po wieloletnim kursie akcji tych dwóch podmiotów – chyba nikt.

 

Obserwując od lat rynek kapitałowy w Polsce można zauważyć ciekawą zależność, podczas koniunktury giełdowej wszyscy się super komunikują, konferencje prasowe z ogłaszaniem kolejnych wyników kwartalnych ciężko jest wówczas zliczyć. Podczas dekoniunktury zarządy spółek najczęściej wybierają milczenie, bo „nie ma czego komunikować inwestorom”. Jeszcze gorzej jest w przypadku takich spółek jak Bioton i Petrolinvest, tam do komunikacyjnego zamknięcia się na inwestorów, jak widać po powyższych przykładach, dochodzi jeszcze zwykłe niedbalstwo.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie