Chat with us, powered by LiveChat

Kiedy i w jakim terminie należy poinformować o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej?

Akcjonariusze spółek publicznych muszą informować spółkę i Komisję Nadzoru Finansowego o osiągnięciu lub przekroczeniu określonych w przepisach progów ogólnej liczby głosów w spółce.

 

Obowiązek dokonania zawiadomienia związany jest z osiągnięciem, przekroczeniem lub zejściem poniżej progów ustalonych na poziomach: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% oraz 90% ogólnej liczby głosów.

 

Podmiot, który osiągnął, przekroczył lub zszedł poniżej któregokolwiek z tych progów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie. Zawiadomienie powinno zostać złożone jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, lub też od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć.

W przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji w transakcji zawartej na rynku regulowanym stosowne zawiadomienie powinno zostać dokonane w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku:

  1. kiedy akcjonariusz posiadający udział ponad 10 % ogólnej liczby głosów zmieni swój stan posiadania o co najmniej:
    • 2 % ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,
    • 5 % ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym;
  2. kiedy akcjonariusz posiadający udział ponad  33 % ogólnej liczby głosów zmieni swój stan posiadania o co najmniej 1 % głosów.

 

Zobacz też: Co grozi za nieprzekazanie odpowiednich informacji o zmianie stanu posiadania w terminie wynikającym z przepisów?

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie