Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZA PGE S.A.

Szanowni Państwo,

 

W dniu  23 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych reprezentowane przez Pana Rafała Irzyńskiego wzięło udział w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE SA. Do najważniejszych uchwał poddanych pod obrady i głosowania należały:

 

  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
  • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

 

Wszystkie uchwały zostały podjęte, a Stowarzyszenie głosowało za ich przyjęciem.

W trakcie obrad przedstawiciel SII zadał kilka pytań zarządowi dotyczących zarówno rozwoju, sytuacji finansowej spółki, jak i jej komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Odpowiedzi były krótkie, ale konkretne. Prezes zarządu pan Tomasz Zadroga zapewnił, że mimo kapitałochłonnych inwestycji spółka zamierza wypłacać dywidendę na poziomie 40-50% osiąganych zysków netto. Wykluczył możliwość nowej emisji akcji (prócz emisji skierowanej do pracowników spółek z grupy PGE SA w ramach procesów konsolidacyjnych) i zaznaczył, że spółka będzie pozyskiwać kapitał dłużny. Na pytanie dotyczące zamknięcia transakcji zbycia pakietu akcji Polkomtela do końca 2010 roku Prezes odpowiedział, że zespół nad tym pracuje, nie podając w tym przypadku dodatkowych szczegółów.

 

Przedstawiciel SII podniósł podczas obrad także kwestię słabej komunikacji spółki z inwestorami indywidualnymi w trakcie oferty publicznej. W tym miejscu warto przypomnieć, że do SII wpłynęło wiele negatywnych sygnałów w tym zakresie. Reprezentant SII zapytał  również o przyszłą politykę relacji z inwestorami indywidualnymi. Zarząd stwierdził, że jeśli nie wszytsko było realizowane tak jak należy, to będzie się starał poprawić i zachęcał do kontaktu z działem relacji inwestorskich. Z kolei kwestie pominięcia inwestorów indywidualnych w spotkaniach bezpośrednich przed ofertą publiczną, Zarząd uzasadnił tym, że zabrakło na to czasu. Po zamknięciu obrad Przedstawiciel SII otrzymał zapewnienie od pana Wojciecha Topolnickiego (wiceprezesa zarządu ds. rozwoju i finansów), iż w razie potrzeby jest w gotowości spotkać się z przedstawicielami SII w tej sprawie. Również kierownik działu relacji inwestorskich (pan Przemysław Wasilewski) zapraszał do kontaktu z jego działem, jak również zachęcał do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych wraz z publikacją raportów kwartalnych i przypomniał, że są one transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej spółki (www.pgesa.pl).

 

Rafał Irzyński

Zobacz również:

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej startuje z nowym projektem dotyczącym tematyki inwestycji o nazwie Market Masters. Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych światem inwestycji.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najbardziej istotnych zmian na rynku funduszy inwestycyjnych ostatnich lat jest rozwój Exchange Traded Funds (ETF). Dynamicznie rosnąca liczba ETF-ów oraz aktywa pod zarządzaniem świadczą o jednoznacznym werdykcie inwestorów na temat rozwiązań oferowanych przez ETF-y.

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie