Chat with us, powered by LiveChat

Płatne praktyki i staże w SII

Szanowni Państwo,

 

informujemy o możlwości odbycia płatnej praktyki lub stażu w siedzibie biura Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych we Wrocławiu.

 

Oczekujemy:


 • osób dynamicznych i potrafiących działać pod presją czasu
 • osób samodzielnych i dobrze zorganizowanych
 • wcześniejsze praktyki w redakcji, agencji reklamowej lub dziale marketingu będą mile widziane
 • znajomości j. angielskiego

 

Do obowiązków osoby na stażu należeć będzie m.in.:

 • współredagowanie i wydawanie kwartalnika „Akcjonariusz” (przygotowanie materiałów do składu – współpraca z grafikiem, korekta tekstów, fotoedycja)
 • opracowanie nowej szaty graficznej dla kwartalnika „Akcjonariusz”
 • redagowanie ulotek i folderów
 • współpraca z grafikiem oraz firmami poligraficznymi
 • przygotowywanie projektów materiałów reklamowych
 • wspieranie Marketing Managera w bieżących eventach i kreowaniu wizerunku organizacji w mediach

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia podczas 3 miesięcznych praktyk (istnieje możliwość przedłużenia)
 • poszerzenie wiedzy o rynku kapitałowym
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość dostosowania godzin pracy do planu zajęć


Preferowani są studenci ostatnich lat studiów.

 

 

Miejsce stażu: Wrocław, ul. Długopolska 22

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy

przesyłać na adres: afrackowiak@sii.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie