Chat with us, powered by LiveChat

Komunikat KNF w związku ze zbliżającym się dniem Trzech Wiedźm

    Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 16 grudnia 2008r. komunikat w sprawie rozliczenia kontraktów terminowych na WIG20 na sesji giełdowej w dniu 19 grudnia br., zwracając tym samym uwagę na bardzo dużą koncentrację po stronie pozycji krótkich, które zajęte zostały przez jedną, zagraniczną instytucję finansową. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia znacznej podaży na walorach spółek należących do WIG-20, a w konsekwencji dużej zmienności całego rynku.


    Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu KNF.

Komunikat KNF

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie