Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Ten Square Games. „Decyzja o rozwoju prototypów zapadnie po testach”

Wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku, kluczowe tytuły, rynek gier mobilnych oraz skup akcji własnych. To tylko niektóre tematy, które poruszono podczas czatu inwestorskiego Ten Square Games zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania uczestników wydarzenia odpowiadali przedstawiciele zarządu spółki w składzie: Andrzej Ilczuk, Magdalena Jurewicz i Janusz Dziemidowicz.

 

- Odnotowaliśmy niższy poziom płatności niż w poprzednim kwartale. Pracujemy nad poprawą tych danych pracując zarówno z obecnym portfolio tytułów, jak i nowymi inicjatywami rozwojowymi - ocenili wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku przedstawiciele zarządu Ten Square Games. 

 

- Mimo uzyskanego zysku, płatności od graczy w pierwszym kwartale były niższe rok do roku. Czy zarząd ma pomysł jak poprawić te wyniki? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Tak, zarząd przygotował plan działań koncentrujący się na dopasowaniu strategii monetyzacyjnej do zmieniających się potrzeb graczy i poprawie jakości głównych projektów. Trwają również prace nad prototypami nowych produktów - odpowiedziano.

 

Pytano także o działania, jakie pozwoliły spółce wyjść ze straty, którą spółka odnotowała w pierwszym kwartale roku wcześniejszego.

 

- Działania restrukturyzacyjne podjęte w 2023 roku, w szczególności redukcja zatrudnienia. Dodatkowo, wyniki pierwszego kwartału 2023 roku obciążyły koszty zdarzeń jednorazowych - stwierdził zarząd.

 

Z informacji podanych podczas czatu dowiedzieliśmy się również, że spółka obecnie ma na pokładzie około 320 osób (bez Gamesture i Rortosa), a przed kwietniem 2023 roku było to około 450 osób.

 

Na pytanie o zdarzenia nietypowe mające miejsce w pierwszym kwartale tego roku powiedziano: Spółka nie dokonywała żadnych odpisów. Jako nietypowe wydarzenie możemy potraktować przeprowadzony w lutym bieżącego roku buyback o wartości blisko 115 mln PLN.

 

Pytano także o poziom wydatków marketingowych w pierwszym kwartale tego roku oraz tytułów których dotyczyły.

 

- Koszty marketingu były wyższe w Fishing Clash i Wings of Heroes, a niższe w Hunting Clash. Całkowite koszty marketingu w pierwszym kwartale tego roku były trochę wyższe niż w czwartym kwartale ubiegłego roku - skomentował zarząd.

Kluczowe tytuły

Przechodząc do tematu najważniejszych tytułów spółki pytano o te, które odpowiadają za największą część przychodów TSG za pierwszy kwartał 2024 roku.

 

- To oczywiście Fishing Clash i Hunting Clash - wymienili przedstawiciele zarządu. 

 

Odnośnie Hunting Clash pytano o planowane aktualizacje.

 

- Gra jest nieustannie wzbogacana o nowy kontent i funkcjonalności - odpowiedziano. 

 

W kwestii nowych tytułów wymieniono z kolei robocze tytuły: Hunting Next i Fishing Next. 

 

- Ich testy będą miały miejsce w najbliższych miesiącach,  a decyzja co do dalszego rozwoju prototypów zapadnie po testach - podano. 

 

- Według jakich kryteriów zarząd wybiera projekty, które spółka będzie rozwijać? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Dobrze znamy segmenty, w których działamy od lat. Zmiany na rynku mobilnym sprawiły, że te segmenty są większe ze względu na nowych graczy. Chcemy realizować ich potrzeby korzystając z naszej ekspertyzy rynkowej - wyjaśnił zarząd. 

 

Nawiązano również do tytułu Wings of Heroes, a także pytano o jego szanse na miano trzeciej nogi w przychodach firmy. 

 

- Na to liczymy. Chcielibyśmy, aby to nastąpiło jak najszybciej - podał TSG.

TSG Store

Inwestorzy pytali również o rozwój TSG Store. 

 

- Jego udział w całkowitych płatnościach Grupy to 12%. Najważniejsze dla naszych graczy jest przede wszystkim zrozumienie wartości TSG Store. To staramy się cały czas robić. Kierujemy bezpośrednią komunikację do nich (czat w grze, mailingi, notyfikacje), promocję na naszych mediach społecznościowych - podali przedstawiciele zarządu Ten Square Games.

 

Jedno z pytań dotyczyło, o ile mniejsze są koszty sklepu TSG w porównaniu do Apple czy Google?

 

- Prowizja w TSG Store to około 10% vs 30% w Apple i Google - wyjaśniono.

Rynek gier mobilnych

Inwestorzy pytali, jakie są największe różnice na rynkach gier mobilnych w Polsce i USA.

 

- Świat gier możemy podzielić na 2 części - gry, które dobrze się sprawdzają na rynkach zachodnich lub w USA - dowiedzieliśmy się podczas czatu inwestorskiego.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie przedstawiciele spółki nie zaobserwowali sezonowości w tym biznesie, aczkolwiek podano, że zdarzają się lepsze i gorsze miesiące działalności. 

 

- Kwiecień był słabszy w głównych grach - głównie ze względu na mniejszą liczbę weekendów, w które w grach odbywają się największe wydarzenia. To główne narzędzie monetyzacyjne gier. Dlatego liczba weekendów jest kluczowa w ocenie poziomu płatności miesiąc do miesiąca - dodano.

Dywidenda, skup akcji własnych

- Czy spółka w przyszłości będzie kontynuowała skup akcji własnych, czy zarząd skłania się ku dywidendzie - pytał inwestor.

 

- Podtrzymujemy, że chcemy dzielić się środkami z akcjonariuszami. Mamy politykę dywidendową, która nie uległa zmianie. Przy czym zaznaczamy, że buyback traktujemy jako formę zwrotu środków do akcjonariuszy - wyjaśniono podczas czatu. 

 

Pytano także, kiedy można się spodziewać umorzenia akcji.

 

- Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez sąd. Oczekujemy zarejestrowania w okolicach sierpnia/września - podał zarząd. 

Plany i perspektywy

Inwestorzy pytali, jakie są plany Ten Square Games ma na drugą połowę 2024 roku oraz na 2025 rok.

 

- Opiera się on na poprawie działalności kluczowych projektów, przyspieszeniu rozwoju TSG Store i Wings of Heroes oraz pracy nad prototypami nowych produktów - odpowiedział zarząd Ten Square Games.

 

Odnośnie perspektyw powiedziano: Zarząd dostrzega duży potencjał rozwoju związany ze zmianami strukturalnymi na rynku gier mobilnych i pojawieniem się większej liczby graczy z nowych demografii, obszarów geograficznych, którzy mają całkiem nowe potrzeby. Chcemy na nie szybko odpowiedzieć.

 

Z kolei wśród największych ryzyk spółka upatruje niewystarczająco szybki czas developmentu.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie