Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Ten Square Games. „Chcemy rosnąć w naszych głównych projektach”

Skomentuj artykuł

Andrzej Ilczuk, prezes zarządu Ten Square Games, a także Magdalena Jurewicz i Janusz Dziemidowicz, członkowie zarządu Ten Square Games, odpowiadali na pytania podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Wśród poruszonych tematów były wyniki spółki, jej strategia i plany rozwoju, a także dywidenda i skup akcji własnych.

 

Oceniając wyniki za 2023 rok zarząd Ten Square Games podał: Był to trudny rok, ale spółka wprowadziła dużo zmian. Jako jedna z pierwszych na rynku podjęła szybkie i skuteczne działania, które ustabilizowały wyniki głównych tytułów, pozwoliły opracować ich dalszą ścieżkę rozwoju i przygotować Grupę na nowe inicjatywy rozwojowe.

 

W 2023 roku Ten Square Games wypracował 15,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 51,6 mln zł zysku rok wcześniej. Pytano, z czego wynikał tak widoczny spadek.

 

- Wynika to ze zdarzeń jednorazowych, które obciążyły wyniki Grupy kwotą 78,2 mln zł. Jest to między innymi koszt poniesionych nakładów na rozwój 2 zamkniętych projektów oraz odpis wartości inwestycji w Rortos i Gamesture - wyjaśnili przedstawiciele zarządu.

 

Pytano również o wpływ siły polskiej waluty na wyniki Ten Square Games.

 

- Większość przychodów Grupy pochodzi z rynku zagranicznego. TSG jako eksporter traci na umocnieniu się złotego - odpowiedziano.

 

Odpowiadając na kolejne pytania dotyczące wyników Ten Square Games, zarząd spółki wyjaśnił, że największy udział w przychodach mieli gracze z USA, a koszty marketingowe, jakie spółka poniosła w 2023 roku wyniosły 86,8 mln zł.

 

Pojawiło się także pytanie o zmianę poziomu zatrudnienia w firmie w 2023 roku.

 

- Spółka zredukowała w ramach zwolnień grupowych zatrudnienie o około 25%. Obecnie liczba zatrudnionych to około 330 osób - odpowiedziano.

 

Poruszono również temat przychodów finansowych za 2023 rok, które wzrosły do poziomu prawie 24 mln złotych, wobec nieco ponad 8 mln złotych w 2022 roku. 

 

- To głównie efekt aktualizacji zobowiązania z tytułu earnout payment. To zdarzenie o charakterze jednorazowym - podała spółka.

Strategia i rozwój Ten Square Games

- W komunikacie wynikowym prezes wspomina o zmianach dokonanych w Ten Square Games. Co konkretnie zmieniło się w spółce - pytał jeden z inwestorów. 

 

- Spółka w kwietniu zmieniła strategię swojej działalności i skupiła się na rozwoju głównych produktów. Ustabilizowała ich wyniki i określiła nowe ścieżki rozwoju - skomentowali przedstawiciele Ten Square Games.

 

Dodano również, że spółka wdrożyła projekty poprawiające jej efektywność finansową np. TSG Store.

 

Jedno z pytań dotyczyło celów strategicznych Ten Square Games wyznaczonych przez zarząd.

 

- Rok 2024 to czas inicjatyw wzrostowych w TSG. Chcemy rosnąć w naszych głównych projektach oraz testować nowe pomysły - odpowiedziano.

 

Poruszono również temat ewentualnego zakupu pakietu akcji przez prezesa Ten Square Games, na co odpowiedział: W 2023 roku dokonałem zakupu akcji spółki. To wyraźny sygnał mojej wiary w potencjał TSG. Jeśli chodzi o przyszłość to takie decyzje są zależne od konkretnej sytuacji i planów osobistych.

Gry Ten Square Games

Na pytanie o projekty nad którymi spółka zaprzestała pracę w 2023 roku przedstawiciele zarządu wymienili Undead Clash i Fishing Masters.

 

Z kolei na temat tytułów, które generują w grupie TS Games najwyższe przychody podano: Produktem którego udział w przychodach Grupy jest najwyższy to Fishing Clash. Kolejny największy produkt to Hunting Clash.

 

Na pytanie, nad jakimi nowymi tytułami obecnie pracuje Ten Square Games odpowiedziano: Obecnie Spółka prowadzi prace koncepcyjne, ale nie zdecydowała jeszcze o developmencie nowych tytułów. 

 

Dodano również, że informacje na temat nowych tytułów mogą pojawić się w 2024 roku.

 

- Wings of Heroes pokazał poprawę sprzedaży w styczniu i lutym. Jak rozumiem spółka cały czas chce wprowadzić jeszcze sporo zmian do mechanik w grze. Kiedy można oczekiwać zakończenia najważniejszych prac i powrotu do wysokich nakładów marketingowych na ten tytuł - pytał inwestor.

 

- Wings of Heroes są w fazie intensywnego rozwoju. Poprawa KPIs jest już wyraźna i pozwala nam zwiększać budżet reklamowy. W pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł on już o 50 procent - podała Ten Square Games.

 

Odniesiono się również do roli AI w tworzeniu gier mobilnych. 

 

- Jest to głównie narzędzie do optymalizacji procesów w firmie, w mniejszym stopniu optymalizacja kosztowa. Spółka udostępnia narzędzia jak ChatGPT każdemu pracownikowi, rozwijamy też kilka własnych narzędzi - do tłumaczeń i w ramach CRM do obsługi użytkownika - odpowiedział zarząd. 

 

Z kolei na pytanie, czy zarząd wierzy w jakiś radykalny wzrost monetyzacji Fishing Clasha odpowiedziano:  Tak, w 2023 roku wprowadziliśmy do gry nowe elementy. Dzięki temu udało nam się wyznaczyć nowy kierunek rozwoju dla gry.

 

Jeden z inwestorów pytał również o rozwój działalności własnego sklepu TS Games.

 

- Bardzo jesteśmy zadowoleni z wyników TSG Store. Intensywnie pracujemy nad jego rozwojem - przedstawiono podczas czatu inwestorskiego.

Rynek gamingowy

Podczas czatu inwestorskiego rozmawiano również na temat rynku gamingowego.

 

Zarząd potwierdził tendencję do konsolidacji rynku gier wokół największych tytułów. Trend ten dotyczyć będzie przejęć mniejszych studiów przez duże spółki zajmujące się gamingiem

 

- Umacnia się pozycja dużych graczy i mniejszym studiom jest coraz ciężej przebić się na rynku - skomentował zarząd.

Dywidenda

Inwestorzy zwrócili uwagę, że w 2023 roku TS Games wypłaciła 7,2 zł dywidendy na akcję. 

 

- Czy w tym roku mimo spadku skonsolidowanego zysku netto, zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy - pytano.

 

- Spółka w 2024 roku zrealizowała skup akcji własnych o rekordowej wysokości 114,5 mln zł. Był on alternatywą dla dywidendy - odpowiedział zarząd Ten Square Games.

 

Dodano również, że na ten moment spółka nie planuje kolejnego skupu akcji własnych.

 

Pytano także, czy decyzja o skupie akcji zamiast dywidendy była raczej incydentem, czy w przyszłości spółka może preferować taką formę dystrybucji zysków.

 

- Ten konkretny skup akcji własnych był spowodowany obniżeniem wyniku netto przez zdarzenia jednorazowe. Polityka dywidendowa spółki nie uległa zmianie - podali przedstawiciele spółki.

 

Odnośnie miana spółki dywidendowej skomentowano: Ten Square Games jako spółka dywidendowa potwierdza tą hipotezę.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie