Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Ten Square Games. „To był bardzo trudny czas dla spółki”

Skomentuj artykuł

Głównym tematem czatu inwestorskiego Ten Square Games, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, były wyniki spółki za drugi kwartał 2023 roku wraz z omówieniem postępów w realizacji zrewidowanej strategii. Na pytania odpowiadał Andrzej Ilczuk, prezes zarządu Ten Square Games i Magdalena Jurewicz, członkini zarządu Ten Square Games, CFO.

 

- To był bardzo trudny czas dla spółki z istotnym spadkiem wyników. Jednak zmiana strategii i ciężka praca całego zespołu zaowocowały poprawą wyników - ocenił wyniki spółki zarząd Ten Square Games odpowiadając na pytanie inwestora. 

 

- Przychody spółki w pierwszym półroczu tego roku były w ujęciu rocznym o 19 procent niższe. Skąd zatem tak mocny spadek zysku netto? - pytał inwestor biorący udział w czacie.

 

- Na spadek zysku netto największy wpływ miały odpisy skapitalizowanych kosztów produkcji gier Fishing Masters i Undead Clash. Łącznie te koszty wyniosły 31,7 mln PLN i bezpośrednio obciążyły wynik w pierwszym półroczu 2023 roku - odpowiedział zarząd.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie związane z pogorszeniem wyników spółki zwrócono uwagę na: niższy poziom marży operacyjnej dla głównego tytułu czyli Fishing Clash (niższe płatności i marketing) koszty odpraw związane ze zwolnieniami grupowymi - 6,5 mln PLN.

 

W temacie odpraw pracowniczych dodano: Koszt odpraw w całości został wykazany w wynikach drugiego kwartału. Ostatnie płatności zostały zrealizowane w sierpniu bieżącego roku.

 

Pytano także, jak oszczędności kosztowe przełożą się na poziom kosztów operacyjnych spółki.

 

- Spółka szacuje, że czysty efekt kosztowy na koszcie wynagrodzeń pracowników i współpracowników wynosi miesięcznie ok. 1,8 mln PLN. Jednakże istnieją także koszty powiązane z wielkością załogi, które teraz także powinny być niższe. Łącznie powinno to być 2 mln + w skali miesiąca - podano.

 

Na temat kosztów marketingowych przedstawiciele firmy stwierdzili, że w pierwszej połowie 2023 roku spółka wydała 48,4 mln PLN.

 

- Jak wysoka inflacja wpływa na sferę kosztową spółki? - zwrócił uwagę jeden z inwestorów.

 

- Widzimy presję inflacyjną na wynagrodzenia oraz wzrost w obrębie kosztów stałych, których część jest indeksowana o inflację - odpowiedział zarząd.

Wojna w Ukrainie

Pytano także o kluczowe rynki dla spółki, biorąc pod uwagę wcześniejsze wycofanie z rynku białoruskiego i rosyjskiego w związku z wojną w Ukrainie.

 

- Głównie rynki wysoko rozwinięte: USA, Wlk. Brytania i Niemcy - dowiedzieliśmy się podczas czatu.

 

Dodatkowo poruszono temat waluty, w jakiej generowane są przychody Ten Square Games.

 

- Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż zarówno od Google, jak i od Apple wybiera się jedną walutę płatności do spółki, a mix płatności od graczy nie odzwierciedla tak ujednoliconej waluty - odpowiedziano.

 

W tym temacie zarząd dodał również, że największy wpływ miało zamknięcie dostępu do gier graczom z Rosji - udział przychodów z rynku rosyjskiego w 2021 roku stanowił około 6,5 procent wszystkich płatności.

Kluczowe tytuły

Spółka obecnie nie pracuje nad nowymi tytułami, a na pytanie o najważniejszą dla spółki grę odpowiedziano: Najistotniejszym tytułem z perspektywy wyników TSG jest Fishing Clash (ponad 60 procent płatności), jednak pozostałe tytuły są niezbędne dla rozwoju Grupy w przyszłości.

 

Pojawiło się także pytanie o finalną wartość odpisów wynikających z zaniechania projektów Undead Clash oraz Fishing Masters.

 

- Fishing Masters to łącznie 14,9 mln PLN, a Undead Clash 22,2 mln PLN - ujawniono podczas czatu.

 

- Poprzez jakie działania spółka zamierza zwiększyć przychody z Fishing Clash i Hunting Clash? - pytano.

 

- Poprzez nowe podejście do wprowadzania featurów w grach, zmiana podejścia do organizacji LiveOps oraz własny sklep i wersje przeglądarkowe gier - wyjaśnił zarząd Ten Square Games.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodano, że spółka w obszarze grafiki korzysta z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

Strategia

Pytano także o główne założenia zrewidowanej strategii spółki.

 

- Skupienie uwagi na głównych produktach (Fishing Clash i Hunting Clash) oraz przyspieszenie rozwoju Wings of Heroes - najnowszego tytułu w portfolio Grupy - podał zarząd podczas czatu.

 

Z kolei na temat intensywniejszej obecności na kolejnych rynkach powiedziano: Poza Chinami produkty spółki są dostępne na całym świecie. Uruchomienie wersji przeglądarkowej Fishing Clash może natomiast pomóc zainteresować grą nowych graczy.

Dywidenda

- Jakich działań w zakresie dywidendy inwestorzy mogą się spodziewać po zarządzie spółki? - pytał inwestor.

 

- Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, czyli wypłatę do 75 procent skonsolidowanego zysku netto - wyjaśniono.

 

Jeden z inwestorów zauważył natomiast, że zarząd Ten Square Games zarekomendował wypłatę prawie w całego ubiegłorocznego zysku netto, pytając jednocześnie, czy to rozsądne rozwiązanie z uwagi na sytuację wynikową po pierwszym półroczu 2023 roku.

 

- Zarząd zgodnie z przyjęta polityką chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Spółka cały czas generuje gotówkę z działalności operacyjnej. Wypłata dywidendy nie zaburzyła sytuacji płynnościowej spółki. TSG zamyka 1HY 2023 z gotówką na poziomie ponad 105 mln PLN - objaśnił zarząd Ten Square Games.

Perspektywy działalności i kluczowe ryzyka

Jedno z pytań dotyczyło największych szans, jakie upatruje zarząd w drugim półroczu 2023 roku.

 

- W skutecznej realizacji obranej strategii. Jeśli chodzi o rozwój projektów to wprowadzenie elementów midcorowych w Fishing Clash i Hunting Clash. W obu tych projektach widzimy duży potencjał - podano.

 

Z kolei na temat głównych ryzyk, jakie wyszczególnił by zarząd w kontekście działalności Ten Square Games w 2023 i 2024 roku dodano: Rynek gier mobilnych jest wysoce konkurencyjny i podlega dynamicznym zmianom. To uniemożliwia długoterminowe planowanie działań. Dodatkowo, produkty muszą być ciągle udoskonalane i nadążać za rozwojem technologii.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie