Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Digitree Group. Marketing internetowy w Polsce jest mocno rozwinięty

Skomentuj artykuł

Wyniki finansowe, a także podsumowanie działalności spółki w pierwszym półroczu 2023 roku. Te dwa elementy były hasłem przewodnim czatu inwestorskiego Digitree Group. Na pytania jego uczestników odpowiadał Konrad Żaczek, prezes zarządu spółki.

 

Realizując pierwszy z głównych punktów czatu inwestorskiego, Konrad Żaczek odpowiadając na pytanie inwestora, objaśniał czynniki, które przesądziły o pogorszeniu wyników Digitree Group w pierwszym półroczu 2023 roku.

 

- Na wynik finansowy 1H 2023 roku nie miało wpływu znaczące zdarzenie jednorazowe, które wystąpiło z kolei w analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Dodatkowo negatywny wpływ na wynik 1H2023 miał spadek o prawie PLN 0,5M wyniku w segmencie Agencji Digital - wynika on głównie ze słabego wyniku agencji performance’owej oraz inwestycji w system do multikanałowej komunikacji - SARE. Pracujemy nad powrotem do rentowności w agencji performencowej oraz wierzymy, że bieżące inwestycje poczynione w segmencie SARE przełożą się na pozytywny wynik w niedługim okresie czasu. Dodatkowo na pogorszenie zysku netto miał wpływ wzrost kosztów finansowych (głównie różnic kursowych na dolarze) oraz wzrost amortyzacji - wyjaśnił prezes spółki. 

 

Kontynuując temat kosztów, pytano o presję płacową z jaką boryka się spółka.

 

- Należy mieć na uwadze fakt, że obok kosztu zakupu mediów, koszty ludzkie stanowią u nas największy udział w kosztach ogółem Grupy. W związku z tym podejmujemy liczne inicjatywy poprawy efektywności, o których wspominałem na prezentacji i w ten sposób staramy się nie tylko utrzymać kosztów w ryzach, ale również obniżać całą bazę kosztową - mówił Konrad Żaczek.

Działalność Digitree Group

Wiele pytań dotyczyło stricte działalności spółki. Jednym z nich była kwestia klientów oraz branż w których działają. 

 

- Nasza Grupa realizuje projekty i usługi dla polskich i światowych marek takich jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Madej Wróbel, GroupM, Kontigo, 4F, Fakro, Havas Media, Sopro, Dentsu, Omnicom Media Group, Publicis Groupe, Humana, Coccodrillo czy Loreal - podał prezes.

 

Z kolei w kwestii branży dodał: Największym gronem naszych klientów są ci z segmentu e-commerce.

 

Następnie pytano o produkt, jaki w przypadku Digitree Group sprzedaje się najlepiej.

 

- Patrząc od strony przychodów w naszej Grupie najlepiej wygląda obecnie Agencja Digital natomiast równie wysokie przychody osiągamy w segmencie Digital Media i E-commerce Software House - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

Pytano także o liczbę biur Digitree Group oraz samych pracowników, a także możliwości pracy zdalnej.

 

- Nie wszyscy pracownicy mogą i chcą pracować zdalnie. My również uważamy, ze w niektórych działach i niektórych sytuacjach bardziej efektywna jest praca/spotkania fizyczne. Nie pozbędziemy się żadnej z naszych lokalizacji, niemniej konsekwentnie redukujemy wynajmowane powierzchnie.  Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 184 osoby - podano.

 

Jedno z pytań dotyczyło także zmiany nazwy spółki z SARE na Digitree Group.

 

- Jako Grupa świadczymy o wiele szerszy zakres usług niż system mailingowy, który sprzedajemy pod brandem SARE. Nie chcąc być kojarzonym jedynie z systemem mailingowym zmieniliśmy nazwę już kilka lat temu - objaśnił prezes.

 

Pytano również, czy współpraca pomiędzy Digitree Group, a firmami podpisywana jest na konkretne usługi, czy uwzględniana jest obsługa przez dłuższy okres czasu?

 

- Większość umów podpisywanych przez Digitree Group, to umowy abonamentowe, które zapewniają nam dłuższy okres współpracy z klientami - odpowiedział Konrad Żaczek.

 

Pytano także, czy w swojej działalności spółka wykorzystuje sztuczną inteligencję.

 

- Na ten moment wykorzystujemy sztuczną inteligencję w naszej wewnętrznej działalności marketingowej i przy pracach programistycznych. Pracujemy też nad rozwojem produktu opartego o sztuczną inteligencję w Fast White Cat. Mam tu na myśli współfinansowany przez NCBiR projekt polegający na budowie autoadaptacyjnego frontu sklepu internetowego. Zakończenie fazy rozwojowej tego projektu planowane jest na bieżący rok. Ponadto testujemy wykorzystanie sztucznej inteligencji w innych produktach i usługach naszej Grupy Kapitałowej i tam, gdzie te testy dadzą pozytywny wynik, na pewno będziemy te elementy wprowadzać - wyjaśniono. 

 

- Pandemia COVID-19 wywołała zwiększony popyt na świadczone przez taką firmę jak Digitree Group usługi. Czy obecnie po pandemii w obliczu słabszych danych gospodarczych, tempo cyfryzacji zmalało? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Moim zdaniem obecnie klienci operują w bardziej wymagających dla nich warunkach makroekonomicznych i tym samym ostrożniej wydatkują swoje środki na cyfryzację w naszych obszarach. Niemniej raczej nie zaburzy to długoterminowego trendu cyfryzacji przedsiębiorstw - odpowiedział prezes.

 

Na pytanie o pozyskanie środków z dotacji odpowiedziano: Na ten moment realizujemy jeden projekt przy współfinansowaniu z NCBiR - autoadaptacyjny front sklepu w Fast White Cat. Odnośnie innych dotacji, nie uzyskaliśmy jeszcze żadnych wiążących informacji.

Rynek marketingu w Polsce

- Czy rynek marketingu w Polsce różni się od tego w krajach bardziej zamożnych? - pytano.

 

- Generalnie, na każdym rynku na którym mieliśmy okazję świadczyć nasze usługi zauważaliśmy pewną specyfikę. Mieliśmy do czynienia z rynkami które są bardzo podobne do polskiego, ale też z takim gdzie działa się zupełnie inaczej. Warto też wskazać, że polski rynek jest stosunkowo mocno rozwiniętym jeśli chodzi o marketing internetowy porównują nas np. do Niemiec - powiedział prezes Żaczek.

Inwestycje

Pytano także o inwestycje Digitree Group realizowane mimo straty netto spółki w pierwszym kwartale.

 

- Część z naszych inwestycji przeznaczamy na zakupy baz danych, na podstawie których realizujemy kampanie - zwiększone wydatki w tym zakresie pozwolą nam na generowanie większych przychodów i marż w przyszłości - podano podczas czatu.

Dywidenda

Na pytanie o plany dywidendowe Digitree Group, prezes Żaczek odpowiedział: Na chwilę obecną podejmujemy działania zmierzające do tego, żeby przychody i ich wzrost przełożyły się na pozytywne wyniki finansowe. Z naszej perspektywy, chcielibyśmy ew. wypracowany zysk móc inwestować dalej.

Perspektywy działalności Digitree Group 

Zwrócono uwagę na inicjatywy mające na celu poprawę wyników w trzecim i czwartym kwartale. Poproszono o rozwinięcie tej kwestii.

 

- Z jednej strony inicjatywy, na podstawie których mamy nadzieję rozwinąć sprzedaż - są one różne dla różnych segmentów tj dla SARE poprawa UX i interfejsu systemu oraz uwspólnienie bazy i automatyzacja procesów wdrożeniowych u klientów większych, dla Digital Media - rozwinięcie kanału afiliacji dla e-commerce oraz zwiększenie potencjału realizacji kampanii, w segmencie E-Commerce Software House większa aktywność na konferencjach i eventach oraz komercjalizacja produktu (Autoadaptacyjny front sklepu internetowego działający w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji). W segmencie Agencji Digital - nowa identywfikacja wizualna segmentu performance, większe nakłady na reklamę agencji, poprawa marży w Nokaucie oraz w segmencie agencji kreatywno strategicznej zdobywanie nowych klientów. Jeśli chodzi o "grę w defensywie" to znaczną część cięć kosztów już poczyniliśmy, niektóre z nich będą wpływały na wynik dopiero od 3Q 2023 a niektóre od przełomu 3 i 4Q 2023 - mówił prezes.

 

Pytano też o wyniki, jakich spodziewa się zarząd na koniec 2023 roku.

 

- Nie jesteśmy w stanie podać odpowiedzi na to pytanie, z jednej strony nie publikujemy prognoz, z drugiej podjęliśmy ostatnimi czasy bardzo dużo działań, które mamy nadzieję, że przełożą się na pozytywny wyniki finansowy - podsumował Konrad Żaczek.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie