Chat with us, powered by LiveChat

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa trzymają oprocentowanie mimo spadku inflacji

Skomentuj artykuł
Marcin Łazarczyk/AdobeStock

Ministerstwo Finansów przedstawiło ofertę obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa na maj. Oszczędzający mogą korzystać z niezmienionego oprocentowania, co w obliczu spadającej inflacji rodzi pytania o utrzymywanie wcześniejszych inwestycji.

 

Jak poinformował resort finansów, w maju 2024 r. obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa oferowane będą na takich samych warunkach jak w kwietniu.

 

📊 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w maju 2024 r:

 

 • (OTS): 3% w stosunku rocznym

 

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,05% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP

 

 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,3%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,5%

 

 • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,4% w skali roku

 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 6,55% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25%

 • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 6,8% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5%

 • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 6,75% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,75%

 • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7,05% w skali roku, w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 2%

 

Ostatniej zmiany w ofercie skarbowych papierów dla klientów detalicznych MF dokonało w lutym, gdy oprocentowanie obniżono o 0,1 punktu procentowego. „Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych dostosowujemy do zmian zachodzących na rynku finansowym” – stwierdzało wówczas ministerstwo.

 

💡 Wszelkie niezbędne informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych stabilna

W ostatnich miesiącach sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa stabilizowała się na poziomie ok. 5 mld zł miesięcznie. Wynik za marzec 2023 r. to 5,204 mld zł. To dalece mniej od rekordowych miesięcy z 2022 r. (wzrosło wówczas oprocentowanie, a obligacjach zaczęli mówić też politycy), jednak więcej od wyników notowanych w pierwszej połowie 2023 r.

 

 

Ulubionymi rodzajami obligacji są obecnie papiery trzyletnie, o stałym oprocentowaniu (TOS). W marcu ten rodzaj obligacji odpowiadał aż za 43,7% sprzedaży. Na drugim miejscu uplasowały się czteroletnie obligacje antyinflacyjne COI (23,3%), a na trzecim obligacje roczne ROR (18%). W ostatnim czasie wyraźnie spada udział obligacji dziesięcioletnich EDO (w marcu do 6,8%).

 

 

Wpływ na zmiany w popularności obligacji oszczędnościowych SP ma obecna sytuacja inflacyjna. Dynamika inflacji jest obecnie najniższa od 5 lat, a to właśnie od tego parametru zależy oprocentowanie obligacji antyinflacyjnych po pierwszym roku oszczędzania.

 

 

W marcu 2024 r. inflacja w ujęciu rocznym wyniosła w Polsce 2%. Zgodnie z konstrukcją obligacji oszczędnościowych, marcowa inflacja będzie brana pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania obligacji kupionych w maju w poprzednich latach. Jednocześnie w nowej ofercie na maj (opisanej w tabeli na początku artykułu) znajdziemy obligacje, które w pierwszym roku oszczędzania zapłacą dużo więcej (czteroletnie COI 6,55%; dziesięcioletnie EDO 6,8%). W ofercie są także obligacje trzyletnie, za sprawą których można zapewnić sobie stałe oprocentowanie na poziomie 6,4%, bez oglądania się na inflację.

 

Powstaje więc pytanie o to czy kontynuować utrzymywanie obligacji kupionych w przeszłości czy też zerwać je przed terminem (to możliwe, choć za opłatą) i nabyć nowe obligacje. Na przykładzie obligacji czteroletnich wygląda to następująco:

 

 • Obligacje kupione w maju 2021 r. (COI 0325): 2,75% (marża 0,75% + inflacja 2%)
 • Obligacje kupione w maju 2022 r. (COI 0326): 3% (marża 1% + inflacja 2%)
 • Obligacje kupione w maju 2023 r. (COI 0327): 3% (marża 1% + inflacja 2%)
 • Obligacje kupione w maju 2024 r. (COI 0328): 6,55% (oprocentowanie stałe, w pierwszym roku; potem marża 1,25% + inflacja)

 

Różnicę w oprocentowaniu widać jak na dłoni, jednak w celu dokonania pełnego porównania należy uwzględnić też koszt wcześniejszego wykupu obligacji, który w przypadku COI wynosi 0,7 zł. Dla EDO analogiczna opłata to już 2 zł.

 

Pełną logikę takiego rozumowania wraz z obliczeniami i dodatkowymi warunkami (np. na IKE/IKZE) przedstawiliśmy w artykule z lutego: Obligacje skarbowe i antyinflacyjne dylematy. Wykup przed terminem może się opłacać.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie