Chat with us, powered by LiveChat

Fatalne wyniki Eurotel w 2Q23 – spadki mocno przyspieszyły

Skomentuj artykuł
© Heorshe - stock.adobe.com

Spadek wyników Grupy Eurotel mocno przyspieszył w II kw. 2023 roku. Spadkowa tendencja rozpoczęła się jeszcze w IV kw. 2022 roku. Spółka odczuwa skutki słabego popytu.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Eurotel za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 122 882 156 423 140 944 144 011 184 909 150 843 112 275 81 994
Wynik brutto na sprzedaży 20 199 30 678 24 259 24 460 26 283 28 938 23 232 19 747
Wynik na sprzedaży 5 328 13 561 10 125 8 918 11 047 8 914 6 802 2 479
Wynik operacyjny 5 354 13 865 10 604 8 440 11 125 9 094 6 836 2 368
Wynik brutto 5 530 13 805 10 477 18 278 10 775 10 631 7 297 3 067
Wynik netto 4 605 11 173 8 529 14 908 8 395 8 680 5 684 2 454
 
Marża brutto na sprzedaży 16,4% 19,6% 17,2% 17,0% 14,2% 19,2% 20,7% 24,1%
Marża na sprzedaży 4,3% 8,7% 7,2% 6,2% 6,0% 5,9% 6,1% 3,0%
Marża operacyjna 4,4% 8,9% 7,5% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 2,9%
Marża brutto 4,5% 8,8% 7,4% 12,7% 5,8% 7,0% 6,5% 3,7%
Marża netto 3,7% 7,1% 6,1% 10,4% 4,5% 5,8% 5,1% 3,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Eurotel wypracowała 82 mln zł przychodów w II kw. 2023 roku, co oznacza spadek o 43,1% rdr. W I kw. 2023 roku spadkowa dynamika przychodów wyniosła 20,3% rdr., a w IV kw. 2022 roku był to spadek rzędu 3,6% rdr. O wiele szybciej spadają zyski. Choć marża brutto na sprzedaży zwiększyła się aż do 24,1%, to jednak zysk spadł o 19,3% rdr. Przy dalszym wzroście kosztów operacyjnych zysk na sprzedaży spadł do 2,5 mln zł, tj. o 72,2% rdr. Jest to najsłabszy nominalny wynik od II kw. 2017 roku. Wynik brutto został wsparty dodatnim bilansem operacji finansowych, co można było zaobserwować także w kilku poprzednich kwartałach. Zysk netto wyniósł 2,5 mln zł i był niższy o 83,5% rdr., przy czym rok temu wyniki zostały wsparte sprzedażą udziałów spółki SEP w wysokości 9,5 mln zł. Jednocześnie z bazy za ostatnie dwanaście miesięcy wypadł efekt tego zdarzenia jednorazowego. Narastająco za ostatnie cztery kwartały zysk netto grupy wyniósł 25,2 mln zł wobec 43 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie