Chat with us, powered by LiveChat

Tomasz Bardziłowski nowym prezesem GPW. KNF dała zielone światło

Skomentuj artykuł

Tomasz Bardziłowski może zostać prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodę na jego wejście do zarządu GPW wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

 

27 marca Komisja Nadzoru Finansowego przegłosowała tylko jedną, ale za to istotną dla polskiego rynku kapitałowego sprawę.

 

– Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na odwołanie Marka Dietla ze składu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – czytamy w komunikacie.

 

Tym samym oficjalnie zakończyć możemy sagę związaną ze zmianami we władzach GPW. Przypomnijmy, że decyzja o powołaniu Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa GPW zapadła 5 lutego 2024 r., na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy GPW. Tego samego dnia wymieniono także większość członków Rady Giełdy. Niestety, wśród jej członków nie znalazł się kandydat rekomendowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Objęcie stanowiska przez nowego prezesa GPW otwiera drogę do zmian w zarządzie giełdy. Zgodnie ze statutem, „członkowie zarządu giełdy, w tym wiceprezesi, są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek prezesa zarządu.”

Kim jest Tomasz Bardziłowski?

Tomasz Bardziłowski to dyrektor zarządzający w Ipopema Securities. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 r., w przeszłości był m.in. dyrektorem zarządzającym Credit Suisse Securities, prezesem CAIB Securities czy też wiceprezesem Vestor DM. Absolwent SGH oraz University of Amsterdam. Jego kandydatura pojawiała się na krążącej w mediach nieoficjalnej liście kandydatów na nowego prezes GPW, jednak formalnie zgłoszona została w trakcie walnego zgromadzenia.

Poczet prezesów GPW prezentuje się następująco:

 

  • Wiesław Rozłucki (1991-2006)
  • Ludwik Sobolewski (2006-2013)
  • Adam Maciejewski (2013-2014)
  • Paweł Tamborski (2014-2016)
  • Małgorzata Zaleska (2016-2017)
  • Jarosław Grzywiński (2017, p.o.)
  • Marek Dietl (2017-2024)
  • Tomasz Bardziłowski (2024-?)

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie