Chat with us, powered by LiveChat

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23

Skomentuj artykuł
© Evening_tao - stock.adobe.com

W 2023 roku Grupa Sanok Rubber Company poprawiła wyniki finansowe. Jednak w samym 4Q23 spadki odnotowano na poziomie przychodów.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Sanok Rubber Company za ostatnie kwartały. 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Przychody ze sprzedaży 287.835 320.131 371.052 347.234 350.204 387.125 372.086 359.422 326.968
Wynik brutto na sprzedaży 39 428 48 859 76 811 59 615 58 045 61 206 80 288 69 600 64 063
Wynik na sprzedaży -3 606 7 291 36 608 12 558 12 228 15 404 31 508 19 650 12 814
Wynik operacyjny -9 347 6 862 37 094 -902 14 281 18 923 33 026 21 019 14 265
Wynik brutto -9 885 5 441 36 273 -1 350 16 564 17 778 35 183 16 850 15 245
Wynik netto -5 956 4 957 36 631 1 111 14 218 16 166 30 332 16 158 11 845
 
Marża brutto na sprzedaży 13,7% 15,3% 20,7% 17,2% 16,6% 15,8% 21,6% 19,4% 19,6%
Marża na sprzedaży -1,3% 2,3% 9,9% 3,6% 3,5% 4,0% 8,5% 5,5% 3,9%
Marża operacyjna -3,2% 2,1% 10,0% -0,3% 4,1% 4,9% 8,9% 5,8% 4,4%
Marża brutto -3,4% 1,7% 9,8% -0,4% 4,7% 4,6% 9,5% 4,7% 4,7%
Marża netto -2,1% 1,5% 9,9% 0,3% 4,1% 4,2% 8,2% 4,5% 3,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Sanok wypracowała 327 mln zł przychodów w 4Q23, co oznacza spadek o 6,6% rdr. Pomimo spadku przychodów trend poprawy marży był kontynuowany – zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o10,4% rdr., a procentowa marża wyniosła 19,6% wobec 16,6% rok wcześniej. Z kolei zysk na sprzedaży sięgnął 12,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę +4,8% rdr. Z kolei na poziomie netto główny wpływ na porównywalność wyników miała efektywna stopa podatkowa, która w bieżącym okresie wyniosła 22,3% wobec 14,2% rok wcześniej. Kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 11,8 mln zł (-16,7% rdr.), a cały rok z wynikiem 74,5 mln zł.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie