Chat with us, powered by LiveChat

DM Banku BPS się zatkał. Inwestorzy narzekają na proces przenoszenia aktywów [Interwencja SII]

27.10.2023 16:40
Skomentuj artykuł

Dom Maklerski Banku BPS kończy obsługiwanie inwestorów indywidualnych, jednak proces ten nie przebiega bezboleśnie. Inwestorzy narzekają na brak odzewu oraz opóźnienia sięgające nawet trzech tygodni.

 

Niespełna miesiąc temu DM Banku BPS ogłosił, że wypowiada klientom umowy i kończy obsługę inwestorów indywidualnych. Datę rozwiązania umowy wyznaczono na 31 października, zaś dostęp do rachunku maklerskiego miał być możliwy do 26 października. W kolejnych dniach ruszyła fala wniosków o przeniesienie aktywów do innych domów maklerskich, w tym do DM BOŚ i Noble Securities, które przygotowały specjalne oferty dla klientów DM Banku BPS.

 

27 października miał być pierwszym dniem, w którym klienci DM Banku BPS nie będą mogli już składać zleceń. Tak się jednak nie stało, a wypowiadający inwestorom umowy dom maklerski wydłużył okres handlu do 31 października.

 

– Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na dużą ilość próśb Klientów w tym zakresie zdecydowaliśmy o przedłużeniu cut-off date (a więc daty do której można zawrzeć ostatnie transakcje na Rachunku) do dnia 31 października 2023 r. Mamy nadzieję, iż ta zmiana pozwoli Państwu na dokonanie dodatkowych czynności przygotowujących Państwa portfele do transferu lub zamknięcia. Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31 października mija także termin do złożenia Dyspozycji Transferu Portfela do innego biura maklerskiego – czytamy w komunikacie podpisanym przez Łukasza Zalewskiego, p.o. prezesa zarządu DM Banku BPS S.A.

 

To wyraźny dowód na to, że operacja przenoszenia klientów z DM Banku BPS nie przebiega tak sprawnie, jak pierwotnie zakładano. Inwestorzy, z którymi się skontaktowaliśmy, wskazywali m.in. na to, że po wysłaniu dokumentów (trzeba wypełnić odpowiednie formularze i wykazać posiadaną liczbę konkretnych instrumentów finansowych) nie otrzymali żadnego potwierdzenia przyjęcia wniosku od DM Banku BPS. Dodatkowo, długi czas trwania procesu sprawiał, że część inwestorów dokonywała transakcji na rachunku (środki nie były zablokowane), a następnie ponownie wypełniali wnioski o przeniesienie aktywów, wykazując w nich inną liczbę akcji.

 

– Jest problem z przeniesieniem akcji z DM BPS do innej instytucji. Zdaje się, że DM BPS nie przygotował się do masowego wypowiadania umów i teraz nie mają mocy przerobowych. Nikt nie wie, ile zajmie im realizacja takich dyspozycji. Miało być kilka dni, potem tydzień, a teraz nie mówią już nic i każą uzbroić się w cierpliwość – napisał jeden z inwestorów.

 

– Jestem w tej samej sytuacji. Od 15 października zero odzewu na złożoną dyspozycję przeniesienia instrumentów – dodał pan Filip.

 

– Zwracam się z uprzejmą prośbą do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o podjęcie działań w stosunku co do Domu Maklerskiego Banku Polskiej Spółdzielczości w zakresie przenoszenia aktywów do innych biur maklerskich w związku z wypowiedzeniem umów. Na wiadomości nie odpowiadają, telefonów nie odbierają i z tego co można wyczytać dyspozycji przenoszenia i ich potwierdzania też nie ma – napisał do nas pan Józef, członek SII od 2008 r.

 

Niecodzienny natłok pracy

Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że proces przenoszenia aktywów z jednego domu maklerskiego do drugiego odbywa się w dużej mierze ręcznie, przez co przy natłoku tego typu dyspozycji może dochodzić do opóźnień.

 

Z kolei z informacji, które uzyskaliśmy w DM BOŚ i Noble Securities wynika, że domy maklerskie przyjmujące klientów są gotowe na obsługę wniosków. Problemem są głównie opóźnienia po stronie DM Banku PS, które związane są nie tylko z przekazaniem informacji o stanie rachunku i papierach wartościowych klientów, lecz także dotyczą historii podatkowej czy wpłat na IKE/IKZE.

 

– Przyjęcie klientów DM BPS nie jest dla nas żadnym ilościowym wyzwaniem, natomiast obserwujemy pewnego rodzaju trudności związane z procesem po drugiej stronie. Jest to o tyle zrozumiałe, że mamy do czynienia z nietypową sytuacją. Transferowanie praktycznie wszystkich klientów w ciągu jednego miesiąca nie należy do codzienności i żaden dom maklerski nie jest przygotowany na tego typu sytuacje pod względem wydajności procesu – mówi Sebastian Zadora, dyrektor wydziału sprzedaży instrumentów finansowych DM BOŚ.

 

Klienci, którym udało się już przenieść aktywa do nowych domów maklerskich, najczęściej składali wnioski na początku października. Wtedy to była obserwowana pierwsza fala wniosków, zaś druga (jeszcze większa) pojawiła się dopiero w bieżącym tygodniu, tuż przed granicznym terminem wyznaczonym pierwotnie przez DM Banku BPS.

 

🟢 Na temat sytuacji klientów DM Banku BPS trwa dyskusja na Forum SII.

 

🔴 Zwróciliśmy się do DM Banku BPS z pytaniami dotyczącymi przebiegu procesu przenoszenia aktywów klientów. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł.

 

🔴 O komentarz do sprawy poprosiliśmy także Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Aktualizacja: Mamy odpowiedź KNF

 

Urząd KNF monitoruje kwestię przenoszenia aktywów klientów DM BPS SA. Jesteśmy w kontakcie z tym podmiotem, a naszym oczekiwaniem jest zapewnienie przez dom maklerski prawidłowej realizacji interesów wszystkich klientów.

 

Aktualizacja: Odpowiedź UOKiK

 

Do UOKiK nie wpłynęły sygnały od klientów DM Banku BPS. Przyjrzymy się tej sprawie i nie wykluczamy podjęcia działań.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie