Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ wykresów spółek zagranicznych – Sektor produkcji przemysłowej w trendzie wzrostowym

Skomentuj artykuł
Źródło: www.caterpillar.com

Analityk techniczny SII Janusz Grabowski podjął się analizy 5 wykresów spółek notowanych Stanach Zjednoczonych, na indeksie NYSE i NASDAQ. W zestawieniu znalazły się spółki z sektora produkcji przemysłowej tj: Paccar Inc., Lam Research Corporation, Applied Materials Inc., General Electric Company oraz Caterpillar Inc.

 

Paccar Inc. – NASDAQ

Notowania Paccar Inc. Znajdują się w trendzie wzrostowym. Kurs aktualnie wybija poziom ATH, wraz z hossą trwającą na rynku NASDAQ. Oporem są okolice 103,37 $, jednak już podczas wczorajszej sesji kurs ulokował się wyżej. Gdyby doszło do dalszego oddalenia się od tych okolic, to wybicie tego oporu stałoby się potwierdzone. Wsparciem są natomiast okolice 98,19 $, zaś niżej 92,79 $. Warto jednocześnie wspomnieć o wysokich słupkach wolumenu popytowego w okolicach ostatniej dywidendy, a także publikacji wynikowej. Dane fundamentalne publikowane powyżej rynkowego konsensusu zachęcają kupujących do utrzymywania trwającego trendu. Kurs porusza się także powyżej średniej długoterminowej MA200, a także krótszej MA50. Ta druga może być wskazaniem w przypadku słabnięcia trendu, którego jednak na tą chwilę nie widać na wykresie cenowym.

 

Paccar Inc. – analiza wykresu, interwał dzienny

Paccar Inc. – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Lam Research Corporation – NASDAQ

W długoterminowym trendzie wzrostowym, wraz z trwającą hossą na NASDAQ znajduje się kurs Lam Research Corporation. Notowania przebiły górą istotny poziom oporu tj. 802,09 $ wynikający z ostatniego lokalnego szczytu i aktualnie wybroniły ten poziom, w krótkiej, lokalnej korekcie. Oporu należy spodziewać się w okolicach 900 $, jednak wygląda na to, że przebicie jest realne. Do wyrysowania wspomnianego oporu na wykresie cenowym doszło po ostatniej publikacji wynikowej. Powstała wówczas spadająca gwiazda, a na taśmie wolumenu pojawił się wysoki słupek. Wygląda na to, że okolice 900 $ mogą być zatem istotnym poziomem oporu. Jeśli dojdzie do ich przebicia kontynuacja trendu wzrostowego będzie bazowym scenariuszem technicznym.

 

Lam Research Corporation – analiza wykresu, interwał dzienny

Lam Research Corporation – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Applied Materials Inc. – NASDAQ

Bardzo podobny scenariusz do opisanego powyżej znajduje się na notowaniach spółki Applied Materials Inc. Tu również notowania poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym wraz z trwającą hossą. Kurs w ostatnim czasie wyrysował poziom oporu w okolicach 178,58 $. Po osiągnięciu tego pułapu cenowego rozpoczęła się lokalna korekta. Ostatni lokalny szczyt został wybroniony. Byki gotowe są zatem do wyprowadzenia kontry. Jeśli dojdzie do przebicia wspomnianego szczytu 178,58 $, to kontynuacja trendu wzrostowego będzie bazowym scenariuszem. Wsparciami są natomiast poziomy 165,26 $, a także 155,12 $.

 

Applied Materials Inc.  analiza wykresu, interwał dzienny

Applied Materials Inc. – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

General Electric Company – NYSE

Do ważnej strefy oporowej dotarły notowania General Electric Comany. Byki starają się przebić okolice strefy 136,12 $. Gdyby doszło do potwierdzonego przebicia, to kolejnego oporu należałoby się spodziewać w okolicach 150,50 $. Wsparciem natomiast są strefy 123,32 $, a niżej 117,50 $. Trend wzrostowy jest o odpowiedniej pionizacji i aktualnie nie widać jego słabnięcia. Wzrosty wspierają także publikacje wynikowe powyżej konsensusu.

 

General Electric Company – analiza wykresu, interwał dzienny

General Electric Company – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

General Electric Company – analiza wykresu, interwał tygodniowy

General Electric Company – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Caterpillar Inc. – NYSE

Bardzo mocna zwyżka cenowa pojawiła się na notowaniach Caterpillar po publikacji wyników w poniedziałek. Już wcześniej kurs przebił ważne okolice oporu 291,58 $, a następnie trend wzrostowy przyspieszył. Aktualnie notowania lokują się powyżej 320 $. Jeśli popyt nie osłabnie to można by było spodziewać się ataku byków na górne ograniczenie kanału trendu wzrostowego. Warto jednocześnie wspomnieć, że oscylator RSI wskazuje na wykupienie. Aktualny poziom odczytu to 76,15 pkt. Może to zwiastować przejście do korekty ostatniego wzrostu już niebawem. W dłuższym terminie trajektoria wzrostowa powinna być utrzymana zgodnie z aktualnym Price Action.

 

Caterpillar – analiza wykresu, interwał dzienny

Caterpillar – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie