Chat with us, powered by LiveChat

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - OBI 2008

 

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2008


Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - OBI 2008 zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia 2008 r. W Badaniu wzięło udział ponad 1300 inwestorów, miało ono charakter ilościowy.

 

 Cel badania:

Celem badania był określenie charakterystyki inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich opinii na temat inwestowania, a także rynku NewConnect. Ponadto celem badania było zebranie danych dotyczących oczekiwań respondentów odnośnie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.


Narzędzia badawcze:

Narzędziem badawczym była zestandaryzowana ankieta, zawierająca pytania zamknięte oraz część metryczkową. Ankieta była do samodzielnego wypełnienia, dostępna w formie papierowej lub elektronicznej.


Realizacja terenowa:

Ankieta rozdawana była podczas konferencji branżowych, a także z kwartalnikiem Akcjonariusz. Forma elektroniczna rozpowszechniana była poprzez e-mailing skierowany do członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Forma elektroniczna dostępna była także dla wszystkich użytkowników na stronie www.sii.org.pl


Próba badawcza:

Badania zostały zrealizowane na 1384 osobowej próbie celowej. Kryterium doboru celowego stanowiło inwestowanie.  Do dalszej analizy zakwalifikowano 1320 wywiadów spełniających standardy jakości.Prezentacja z konferencji prasowej z dnia 18 listopada 2008 r. [plik pdf 2,24MB]

 


 

PARTNERZY BADANIA

 

 

amerbrokers     dmbos

 

gpw     ing

 

penetrator

 

PARTNER MEDIALNY

 

parkiet

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie