Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu TIM. „Mamy do czynienia z gorszym otoczeniem makroekonomicznym”

Skomentuj artykuł

Wyniki spółki po trzech kwartałach 2023 roku były głównym tematem czatu inwestorskiego Grupy TIM zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania jego uczestników odpowiadali przedstawiciele zarządu TIM w składzie: Krzysztof Folta - prezes, Piotr Nosal - dyrektor handlowy, Piotr Tokarczuk - dyrektor finansowy. W dyskusji brał również udział Maciej Posadzy, prezes Zarządu 3LP. Oprócz wyników, podczas czatu poruszono także tematy m.in. wezwania na akcje grupy TIM, jej asortymentu oraz otoczenia gospodarczego.

 

Inwestorzy rozpoczęli czat inwestorski pytaniami dotyczącymi wyników spółki za trzy kwartały 2023 roku. W pierwszym z nich poproszono o ocenę rezultatów działalności Grupy TIM.

 

- Przede wszystkim na tegoroczne wynik należy patrzeć całościowo tzn. mamy do czynienia z dużo gorszym otoczeniem makroekonomicznym, które negatywnie wpływa na stronę popytową zarówno w zakresie produktów sprzedawanych przez TIM jak i usług oferowanych przez 3LP. Zaostrzyła się także walka konkurencyjna, ponieważ nikt nie chce tracić udziałów rynkowych dlatego również marża brutto jest pod presją. Z punktu widzenia wewnętrznego obie spółki realizują swoje strategie rozwojowe: TIM inwestuje w technologie i kapitał ludzki, a 3LP zwiększyło zarządzana powierzchnię magazynową, kończy uruchamianie nowej automatyki magazynowej w Siechnicach i wzmacnia organizację. Podsumowując wyniki rok do roku są niższe, ale uważamy że w tej sytuacji rynkowej są uzasadnione i przygotowujemy GK TIM na kolejne ożywienie gospodarcze - mówił Piotr Tokarczuk, dyrektor finansowy TIM.

 

Pytano również o duży wzrost kosztów grupy w omawianym okresie.

 

- Przede wszystkie wzrosły koszty usług obcych i jest to pochodna inflacji (na co mamy niewielki wpływ) oraz częściowo skalowania dzielności 3LP. Zwracam uwagę, że koszty osobowe wzrosły tylko 3%procent rok do roku co w przy takim rynku pracy uważamy za duży sukces - wyjaśnił Tokarczuk.

 

Z kolei na pytanie o dyscyplinę kosztową dyrektor finansowy TIM odpowiedział: Koszty usług zewnętrznych w mniejszym stopniu zależą od nas, ale również bardzo uważnie zarządzamy tą pozycją.

Działalność TIM

Część pytań dotyczyła stricte działalności operacyjnej spółki. Pytano m.in. o sezonowość w jej działalności.

 

- W działalności TIM S.A. naturalnie występuje zjawisko sezonowości, związane z aktywnością inwestycyjną oraz natężeniem prac budowlanych w poszczególnych okresach roku. Wyższe przychody spółka osiąga zazwyczaj w III i IV kwartale każdego roku obrotowego. Jednak biorąc pod uwagę trzy kwartały bieżącego roku zauważyć można, że w trzecim kwartale sezonowość została zachwiana. Trzeci kwartał 2023 roku był nieco gorszy niż sezonowo najsłabszy pierwszy kwartał obecnego roku. Podobną sytuację obserwowaliśmy w ubiegłym roku przy czy było to spowodowane ponadprzeciętnymi wynikami marca. W 2023 roku na sezonowość sprzedaży wpływa gorsza koniunktura w całej gospodarce oraz wyraźne spowolnienie na rynku hurtowej sprzedaży produktów elektrotechnicznych - mówił Piotr Nosal, dyrektor handlowy grupy TIM.

 

Poruszono także zagadnienie procesu poszerzania asortymentu.

 

- Niezmiennie rozwijamy ofertę i tą dostępną z naszego magazynu i tą dostępną z magazynów firm sprzedających online w modelu dropshipingowym. Sama oferta magazynowa po 3 kwartałach wzrosła o blisko 10 tyś produktów. W tym samym czasie poprawiamy efektywność wcześniejszych wdrożeń tak, aby przyspieszyć sprzedaż nowo wdrożonych produktów - mówił Piotr Nosal. 

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, Maciej Posadzy, prezes zarządu 3LP ocenił zdolności magazynowe grupy: Jesteśmy w trakcie komercjalizacji nowych powierzchni w Sycowie, Zgierzu i Słubicach. W Siechnicach uruchamiany nową automatykę magazynową, która wydajnie zwiększy wydajność i efektywność tego obiektu.

 

- Czy grupa TIM może być beneficjentem kontraktów związanych z odbudową Ukrainy? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Wiele firm z różnych sektorów zapewne zakłada udział polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Dotyczyć to będzie niewątpliwie branży, w której działa TIM, nieznany jest niestety moment zakończenia tego konfliktu - mówił Piotr Nosal.

Wezwanie na akcje

Inwestorzy poruszyli również temat wezwania na akcje TIM. W związku z tym pytano o spodziewany termin decyzji UOKiK dotyczącej tej sprawy.

 

- UOKiK prowadzi postępowanie zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Mamy nadzieję, że decyzja zapadnie wkrótce - podał Krzysztof Folta.

 

Pytano też o poziom ceny w wezwaniu, czy pozostanie on na tym samym poziomie. 

 

- Cena została ustalona w umowie inwestycyjnej i obowiązuje w aktualnym wezwaniu. Wszystko odbyło się zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w marcu 2023 roku. W tym dokumencie została ustalona cena nabycia akcji przez Grupę Würth - powiedział Folta.

 

Nawiązując do wezwania na akcje TIM, jeden z inwestorów pytał o elementy, które spółka zawdzięcza swojej obecności na giełdzie.

 

- Od czasu założenia spółki wychodzę z założenia, że jedyną pewną rzeczą w TIM jest zmiana - skomentował prezes Folta.

Otoczenie gospodarcze

- Jak duży wpływ Państwa zdaniem ma spowolnienie gospodarcze na poziom przychodów grupy TIM? - pytał jeden z inwestorów biorących udział w czacie. 

 

- Spowolnienie gospodarcze niewątpliwie wpływa na całą branżę, przy czym w przypadku TIM nie jest to może tak widoczne na poziomie przychodów. Oczywiście wolumeny sprzedaży spadły, klienci nie zatowarowują się na zapas, brak też stymulacji inflacyjnej i wzrostu cen, ale mimo to od strony przychodów TIM wygląda przyzwoicie. Bardziej widoczny wpływ widzimy po stronie możliwości wypracowywania wysokich marż na sprzedaży, ponieważ odczuwalna jest wyraźna presja cenowa - odpowiedział Piotr Nosal

Plany i inwestycje

Pytano także o inwestycje Grupy TIM w okresie trzech kwartałów 2023 roku.

 

- W okresie 1-3Q na inwestycje przeznaczyliśmy 39,4 mln zł. Ponad 30 mln wydano na automatykę i wyposażenie hal magazynowych w 3LP, a ponad 9 mln na rozwój architektury IT w TIM - odpowiedział Piotr Tokarczuk.

 

Odnośnie planów inwestycyjnych Maciej Posadzy powiedział: Realizujemy przyjętą strategię rozwoju, komercjalizujemy powierzchnie magazynowe, pozyskujemy nowych klientów i oczywiście planujemy dalszy dynamiczny rozwój w ramach Grupy Würth.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie