Chat with us, powered by LiveChat

KNF podejrzewa manipulację na akcjach spółki. Była notowana tylko 4 dni

Skomentuj artykuł
© MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Zawieszenie notowań spółki mniej niż tydzień po jej debiucie to rzadki widok. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, w przypadku YetiForce już w pierwszych dniach na giełdzie mogło dojść do manipulacji akcjami.

 

YetiForce to spółka z sektora IT, oferująca oprogramowanie typu open source, służące do zarządzania relacjami z klientami i obsługi procesów biznesowych (CRM). Na NewConnect zadebiutowała 21 kwietnia 2023 r., a handel jej akcjami trwał zaledwie cztery dni. 27 kwietnia notowania YetiForce zostały zawieszone na wniosek KNF.

 

Wówczas rynkowy nadzór informował jedynie, że powodem zawieszenia „są okoliczności, z których wynika, że obrót tymi akcjami jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów”. Po ponad 5 miesiącach poznaliśmy dodatkowe informacje – KNF złożyła do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółki.

 

 

– Zawiadomienie zostało złożone w związku z podejrzeniem manipulacji w obrocie akcjami Spółki przez grupę podmiotów działających w porozumieniu. Manipulacja polegała na składaniu zleceń i przeprowadzaniu transakcji wzajemnych, w ramach grupy, a tym samym wprowadzających w błąd innych uczestników obrotu co do ceny, popytu i podaży akcji Spółki – informuje obecnie KNF.

 

Publikacja komunikatu otwiera drogę do odwieszenia notowań YetiForce. Zgodnie ze stanowiskiem KNF, obrót zostanie wznowiony 5 października („aby umożliwić inwestorom zapoznanie się z informacją o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami tej spółki”).

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, złamanie zakazu manipulacji w obrocie akcjami stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR. Grozi za to grzywna do 5 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (albo obie kary łącznie).

Spółka wniosła skargę na KNF

18 sierpnia YetiForce opublikowała komunikat informujący o podjęciu czynności mających na celu ustalenie powodów zawieszenia. Na celowniku spółki znalazł się także sposób działania KNF.

 

–  W dniu 16 sierpnia 2023 roku Emitent na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł skargę na (i) zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta (ii) przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta, w szczególności poprzez ponadprzeciętnie długie i nieuzasadnione okolicznościami sprawy prowadzenie czynności analitycznych w przedmiocie powziętego przez Komisję Nadzoru Finansowego podejrzenia realizowania obrotu akcjami Emitenta w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów, a także (iii) naruszenie interesów Emitenta poprzez bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki – napisano w komunikacie.

 

Jak dodano, „zdaniem zarządu bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, prowadzi do rażącego naruszenia interesów majątkowych Spółki oraz jej akcjonariuszy. Obecna sytuacja może mieć długofalowe konsekwencje dla Spółki, w tym może negatywnie wpłynąć na plany rozwojowe Spółki, a w konsekwencji na przychody i wyniki finansowe”.

 

🟢Zobacz też: KNF a sprawa Elektrociepłowni Będzin. Nie stwierdzono wykorzystania informacji poufnych, ale jest zawiadomienie do prokuratury

 

26 września pojawił się kolejny komunikat YetiForce w omawianej sprawie. Tym razem spółka poinformowała o otrzymaniu od UKNF zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi, która została przez UKNF uznana za bezzasadną.

 

– Jednocześnie Emitent informuje, iż w przesłanym zawiadomieniu nie wskazano szczegółowych przyczyn uzasadniających zawieszenie obrotu akcjami Emitenta, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia obrotu akcjami – dodała spółka w ubiegłotygodniowym komunikacie. Jak się okazało, informacje na ten temat poznaliśmy dziś.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie