Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek do obserwacji w październiku. Zobacz co w TEN, Woodpecker i więcej

Skomentuj artykuł
Źródło: www.facebook.com/wingsofheroes

W październiku zwracamy uwagę na spółki, które powinny opublikować wybrane KPI za wrzesień lub III kw. 2023 roku.

 

Ten Square Games

Wyniki spółki za II kw. 2023 roku raczej nie były przełomowe i pokazały dalszą, postępującą erozję, czy to w wartościach nominalnych, czy procentowych marżach. Wiecej optymizmu pojawiło się w komentarzach w raporcie odnośnie lipca i sierpnia. Spółka podała, że płatności Fishing Clash zwiększyły się w lipcu o 8% m/m, a w sierpniu o 14,5% m/m. Płatności Hunting Clash wzrosły w lipcu o 25,3% m/m, a w sierpniu o 10,1% m/m. Pomimo radykalnego ograniczenia wydatków marketingowych na WIngs of Heroes udało się ustabilizować wpływy z gry. W lipcu wzrosły one o 25,3% m/m, a w sierpniu utrzymały się na zbliżonym poziomie, co w lipcu. Spółka podsumowała, że płatności w całej grupie wzrosły w lipcu o 12,5% m/m, a w sierpniu o 11% m/m. O wiele szybciej od płatności rosła skorygowana EBITDA, gdyż w lipcu urosła o 42,2% m/m, a w sierpniu o 23,6% m/m, nominalnie notując najlepszy odczyt w bieżącym roku na poziomie 12 mln zł.

 

Na początku października spółka powinna opublikować raport bieżący z szacunkowymi płatnosciami za III kw. 2023 roku. Pokaże on, czy we wrześniu udało się utrzymać pozytywne tendencje na poziomie przychodów.

 

Raport półroczny za 2023 roku komentowaliśmy w analizie Ten Square Games – baza zanętowa przygotowana.

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 164.885 147.951 147.095 150.335 124.143 132.913 131.167 117.450 104.932
Wynik brutto na sprzedaży 153.433 132.703 130.432 134.480 106.521 115.713 111.748 98 122 86 032
Wynik na sprzedaży 42 574 32 059 42 771 30 513 26 403 22 116 18 749 12 346 18 135
Wynik operacyjny 38 696 31 192 43 513 29 392 17 444 21 636 4 220 -14.414 9 639
Wynik brutto 37 034 31 291 37 704 30 975 18 289 20 860 -6 685 -16.022 10 049
Wynik netto 33 396 24 795 32 870 25 585 14 950 19 063 -7 262 -12.845 7 564
Skorygowana EBITDA 46 856 54 821 67 379 41 130 28 447 34 980 36 292 27 634 21 939
 
Marża brutto na sprzedaży 93,1% 89,7% 88,7% 89,5% 85,8% 87,1% 85,2% 83,5% 82,0%
Marża na sprzedaży 25,8% 21,7% 29,1% 20,3% 21,3% 16,6% 14,3% 10,5% 17,3%
Marża operacyjna 23,5% 21,1% 29,6% 19,6% 14,1% 16,3% 3,2% -12,3% 9,2%
Marża brutto 22,5% 21,1% 25,6% 20,6% 14,7% 15,7% -5,1% -13,6% 9,6%
Marża netto 20,3% 16,8% 22,3% 17,0% 12,0% 14,3% -5,5% -10,9% 7,2%
Marża skorygowanej EBITDA 28,4% 37,1% 45,8% 27,4% 22,9% 26,3% 27,7% 23,5% 20,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Woodpecker

Woodpecker negatywnie zaskakuje w 2023 roku. Wyniki za I kw. i II kw. 2023 roku okazały się mocno obciążone kosztami, a rentowności załamały się. Do tego, w sierpniu w latach 2021 i 2022 spółka mocno przyspieszała na publikowanym co miesiąc wskaźniku MRR, podczas gdy w 2023 roku tego efektu nie było. W sierpniu 2021 i 2022 MRR wzrosło odpowiednio o 5,1% i 7,2% m/m, tymczasem w sierpniu 2023 roku wzrost wyniósł 1,4% m/m. Nominalnie MRR wyniosło 521 tys. dolarów, co oznaczało wzrost o 17,8% rdr., co było pierwszym odczytem z dynamiką poniżej 20% w skali rdr. W II kw. 2023 rok łącznie MRR wyniosło 1 635 tys. dolarów. Jeśli w III kw. ma być na takim samym poziomie, to we wrześniu odczyt musiałby wynieść 600 tys. dolarów (+29,6% rdr., +15,1% m/m). Niezależnie od skali, brak mocniejszego odbicia MRR również we wrześniu mógłby być negatywnie odebrany przez rynek (pomimo mocnej przeceny, którą obserwujemy na akcjach spółki odkilku tygodni).

 

Wyniki spółki po I kw. 2023 roku omawialiśmy w analizie Woodpecker.co – koszty rozwoju psują momentum wynikowe.

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 3 463 3 909 3 954 4 837 5 428 6 038 6 904 6 718 6 871
Wynik ze sprzedaży 870 903 791 1 198 1 398 1 337 1 763 1 094 633
Wynik operacyjny 590 717 1 198 1 169 1 405 1 294 1 765 1 100 632
Wynik brutto 547 751 1 237 1 187 1 367 1 465 1 461 1 114 413
Wynik netto 393 584 1 047 951 1 129 1 198 1 904 1 074 423
 
Marża ze sprzedaży 25,1% 23,1% 20,0% 24,8% 25,8% 22,1% 25,5% 16,3% 9,2%
Marża operacyjna 17,0% 18,3% 30,3% 24,2% 25,9% 21,4% 25,6% 16,4% 9,2%
Marża brutto 15,8% 19,2% 31,3% 24,5% 25,2% 24,3% 21,2% 16,6% 6,0%
Marża netto 11,3% 14,9% 26,5% 19,7% 20,8% 19,8% 27,6% 16,0% 6,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie