Chat with us, powered by LiveChat

„MERCOR” S.A. po pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024

Temat czatu: „MERCOR” S.A. po pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024

Data: środa, 6 września, godz. 12:00

 

Mercor

 

 

Na pytania inwestorów będzie odpowiadał:

 

Jakub Lipiński, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Mercor S.A.

Jakub Lipiński związany jest z „MERCOR” S.A. od maja 2013 r., a od lutego 2017 r. pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego.


Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w dziale audytu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. W czerwcu 2010 roku objął stanowisko Kontrolera Finansowego w Dovista Polska Holding Sp. z o.o. (obecnie Dovista Polska Sp. z o.o.), spółce z duńskiej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją okien i drzwi, gdzie pracował do czasu przejścia do „MERCOR”.

 

O spółce

„MERCOR” S.A. jest jednym z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, obecnym na rynku od ponad 35 lat. Na kompleksową ofertę Grupy „MERCOR” S.A. składają się: oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż. W ofercie „MERCOR” znajdują się również magazyny energii oraz rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Połowę sprzedaży Grupa realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 50 krajach na świecie na 4 kontynentach. Akcje „MERCOR” S.A. są notowane na GPW od 2007 roku.

 

Więcej informacji na www.mercor.com.pl

 

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie