Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu Grupy PZU. „Pierwszy kwartał to przede wszystkim wysoka sprzedaż”

Skomentuj artykuł

Głównym tematem czatu inwestorskiego były wyniki Grupy PZU za pierwszy kwartał 2023 roku. Poruszono również kwestię otoczenia makroekonomicznego spółki oraz jej działalności zagranicznej. Odpowiedzi na pytania inwestorów udzielał Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

 

Odpowiadając na jedno z pierwszych pytań, Tomasz Kulik następująco ocenił wyniki Grupy PZU za pierwszy kwartał 2023 roku.

 

- Pierwszy kwartał to przede wszystkim wysoka sprzedaż i wzrosty skali w ramach naszej kluczowej działalności przy utrzymanej r/r rentowności i kontrybucji ubezpieczeń do wyniku skonsolidowanego, rosnące wyniki z inwestycji oraz rosnący udział segmentu bankowego w wyniku. To powoduje, że zamykamy pierwszy kwartał dynamiką wyniku r/r +30,7% oraz aROE 18,9%. Jest to dobrą prognozą jeżeli chodzi o realizację celów ze strategii, której aktualizacje przedstawiliśmy rynkowi nie dawniej niż miesiąc temu - mówił CFO Grupy.

 

Na temat czynników, które przyczyniły się do wzrostu zysku netto w pierwszym kwartale tego roku mówił: Przede wszystkim wysoka rentowność ubezpieczeń, rosnące zwroty na portfelu inwestycyjnym oraz wyższy udział wyniku z segmentu bankowego.

Rynek ubezpieczeniowy

- Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 7,1 mld złotych. Czy ten wynik jest dla zarządu satysfakcjonujący? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Tak, szczególnie zważywszy na fakt, że jest to kolejny kwartał z rzędu ze wzrostami wyższymi niż osiągnięte przez pozostałych graczy na rynku. Cieszymy się, że w tych warunkach nasze ubezpieczenia cieszą się tak pozytywnym odbiorem na rynku - mówił Kulik.

 

Na pytanie o segment ubezpieczeń, który rozwijał się najdynamiczniej w pierwszym kwartale 2023 roku, przedstawiciel PZU odpowiedział: To były ubezpieczenia majątkowe, głównie komunikacyjnych Auto Casco – częściowo w wyniku wzrostu średniej składki, przy jednoczesnej wyższej liczbie zawartych umów (+11,8% r/r); kolejna grupa to ubezpieczeń majątkowych (+18,9% r/r) oraz pozostałych OC (+16,1% r/r) – te dwie grupy szczególnie mocno w segmencie klienta korporacyjnego.

 

Pytano także o średni wzrost ceny ubezpieczeń majątkowych w Polsce w pierwszym kwartale tego roku.

 

- Odpowiedź na takie pytanie jest trudna – w jednym momencie mówimy wtedy o wzroście cen ze względu na wzrost sumy ubezpieczenia z jednej strony, zakres z drugiej i dopiero na końcu ze względu na wzrosty po stronie kosztów i inflacji szkodowej. Nie jesteśmy w stanie dokonać takiego rozbicia w oparciu o dane rynkowe, które są szczególnie ubogie jeżeli chodzi o ilości raportowanych ryzyk. Dlatego też posługujemy się dynamiką wzrostu składki przypisanej, a te w wymiarze rynkowym rosły dość dynamicznie. Jednocześnie nie dzielimy się własnymi danym na ten temat ze względu na ich szczególnie wrażliwą naturę, przekładającą się na strategie dystrybucyjną Grupy PZU - mówił Tomasz Kulik.

 

Pojawiło się także pytanie o spodziewaną przez PZU koniunkturę na rynku ubezpieczeń w dalszej części 2023 roku.

 

- Spodziewamy się, że rynek ubezpieczeń majątkowych powinien urosnąć w tym roku ok +8% w stosunku do 2022, co może oznaczać pewne spowolnienie tempa tego wzrostu w drugiej połowie roku. Rynek ubezpieczeń na życie powinien rosnąć znacznie wolniej, głównie w segmencie ubezpieczeń ochronnych ze składka regularną. Wzrosty te jednak będą pod dużą presją ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym (ujemne dynamiki zarówno w segmencie ze składką regularną jak i jednorazową) co powinno przełożyć się na wzrosty na poziomie ok 1-2% r/r - podano podczas czatu.

Otoczenie gospodarcze

Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas czatu był również wpływ sytuacji makroekonomicznej w Polsce na działalność Grupy PZU.

 

- Czy dostrzegacie Państwo w wynikach spółki spowolnienie gospodarcze widoczne w polskiej gospodarce, jakie nastąpiło w pierwszym kwartale tego roku? - pytał inwestor.

 

- Na poziomie wyników tego nie widać ze względu na to, że wynik Q1 w dużej mierze konsumuje jeszcze co w polskiej gospodarce obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Papierkiem lakmusowym potencjalnego spowolnienia jest dynamika rynku mierzona GWP – a ta również dość mocno rosła r/r (oczywiście częściowo był to efekt wzrostów wyceny przedmiotu ubezpieczenia – zwłaszcza po stronie ubezpieczeń majątkowych). Paradoksalnie jednak rzecz biorąc często tego typu sytuacjom na poziomie makro towarzyszy wzrost świadomości ubezpieczeniowej i rosnące zainteresowanie odpowiednią ochroną, której brak może być, zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych, trudnym wyzwaniem w przypadku pojawienia się szkody. Sytuację na bieżąco monitorujemy i odpowiednio reagujemy - wyjaśnił Tomasz Kulik.

 

- Liczymy się z możliwością spadku lub ograniczonego wzrostu popytu na produkty ubezpieczeniowe w sytuacji spowolnienia. Nie obserwujemy jednak dzisiaj takiej sytuacji a cały rynek ubezpieczeniowy mierzony GWP (zarówno po stronie majątkowej jak i życiowej z wyłączeniem produktów inwestycyjnych) rośnie dość dynamicznie - dodał CFO Grupy PZU.

 

Pytano także, czy inflacja wpływa na rynek ubezpieczeniowy w Polsce oraz sytuację PZU.

 

- Przede wszystkim podnosząc wartość przedmiotu ubezpieczenia (co wpływa na przychody) ale również po stronie kosztów szkód i świadczeń oraz kosztów działalności (administracyjnych i akwizycji) - podał przedstawiciel spółki.

 

Pojawiło się również zagadnienie stóp procentowych oraz tego, jak ich wysokość wpływa na portfel inwestycyjny spółki.

 

- Polepszenie wyniku z działalności inwestycyjnej portfela głównego wg MSSF z FX od zobowiązań w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego to przede wszystkim efekt wyniku dla portfeli Private Credit, Płynności/instrumentów rynku pieniężnego spowodowany wyższym poziomem stawek WIBOR jak również wyższym poziomem aktywów portfela oraz nieruchomości inwestycyjnych - wyższy poziom przychodów z tytułu punktów swapowych od walutowych instrumentów zabezpieczających, jak również przychodów czynszowych. Powyższe wzrosty częściowo niwelowane ujemnym wynikiem na portfelu Private Equity na skutek pogorszenia koniunktury na rynku technologicznym, gdzie przede wszystkim inwestują fundusze portfelowe - wyjaśniono podczas czatu.

Działalność zagraniczna

Inwestorzy pytali także o działalność zagraniczną spółki, szczególnie o produkty oferowane poza Polską.

 

- Nasza oferta na rynkach poza Polską jest bardzo podobna do oferty lokalnej, skorygowanej o specyficzne rozwiązania obowiązujące na tych rynkach - podał członek zarządu.

 

- Spółka zwraca uwagę w pierwszym kwartale 2023 roku na wzrost przychodu z ubezpieczeń w zagranicznych spółkach Grupy PZU? Na którym rynku firma była najaktywniejsza? - pytano.

 

- Jeżeli najaktywniejsza oznacza dynamikę sprzedaży to był to w podobnym stopniu rynek Litewski i Łotewski, natomiast biorąc pod uwagę ich wielkość, to była to sprzedaż w naszych operacjach na Litwie - podał przedstawiciel spółki.

Oszczędzanie na emeryturę, PZU Zdrowie, PZU Sport

Podczas czatu inwestorskiego pytano także o poszczególne grupy produktowe oferowane przez spółkę. 

 

- Jak na tle innych segmentów, wypada popularność rozwiązań mających na celu oszczędzanie na emeryturze? - pytał inwestor.

 

- Trudno to odnieść do innych segmentów. Należy o tym myśleć w następujących kategoriach: biorąc pod uwagę możliwości związane z oszczędzaniem jakie niesie ze sobą najbardziej podstawowy instrument czyli lokata (dzisiaj wyceniana przez banki na poziomie czasem 7+% w skali roku na kwartał) możemy te same pieniądze przeznaczyć na ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowaną stopą zwrotu, znaną już dzisiaj i stałą na kolejne 24 lub 36 miesięcy. Jeżeli w takiej sytuacji uważamy, że stopy w tym terminie będą spadały a oprocentowanie lokat / depozytów będzie podążało za tym spadkiem, to jest to na pewno bardzo atrakcyjne rozwiązanie, być może pozwalające dywersyfikować ryzyko inwestycyjne na całym portfelu - mówił Tomasz Kulik.

 

Z kolei na temat popularności PPK oferowanego przez PZU powiedziano: PPK w PZU to stabilne II miejsce na rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów, z udziałem na poziomie około 21% (wg. Stanu na koniec Q1). Wartość aktywów 2,9 mld, wzrost r/r w Q1 +19%.

 

Na pytanie o przychody PZU Zdrowie wymieniono: PZU Zdrowie jako segment działalności to dzisiaj 390 mln zł przychodów za Q1 i wzrost r/r + 31% oraz 3,31 mln umów na koniec marca.

 

Pytano także o PZU Sport i ewentualną konkurencję dla wydawców kart MultiSport

 

- PZU sport jest konkurencyjnym rozwiązaniem dla Multisport więc odpowiedź nasuwa się sama - podsumował Kulik.

Dywidenda

Pytano także o kwestie dywidendowe. 

 

- W tym roku zarząd zarekomendował wypłatę 2,40 zł dywidendy na akcję. Czy nie zmniejszy to możliwości inwestycyjnych spółki? - pytał uczestnik czatu.

 

- Grupa PZU posiada dużą nadwyżkę środków własnych ponad SCR (240%) oraz apetyt na ryzyko, które mogą zostać zainwestowane w rozwój nieorganiczny - wyjaśnił CFO Grupy PZU.

 

Poproszono również o przypomnienie polityki dywidendowej spółki na co odpowiednio: Do 20% zysku powiększa zyski zatrzymane na cele związane z rozwojem organicznym, innowacjami i realizacją inicjatyw wzrostowych, a od 50 do 80% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie