Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Ten Square Games. „Po pandemii rynek przeszedł korektę”

Skomentuj artykuł

O wpływie wojny w Ukrainie, wynikach za pierwszy kwartał 2023 rok oraz wysokiej dywidendzie, rozmawiano podczas czatu inwestorskiego spółki Ten Square Games, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.  Na pytania inwestorów odpowiadał Andrzej Ilczuk, Prezes Zarządu oraz Magdalena Jurewicz CFO spółki Ten Square Games.

 

Pierwszym z tematów poruszonych przez inwestorów podczas czatu inwestorskiego był wpływ wojny w Ukrainie na działalność Ten Square Games.

 

- Bezpośrednie wpływy od graczy z Rosji i Białorusi stanowiły około 6,5 procent wpływów Grupy. Wraz z początkiem wojny TSG wyłączyło gry na tamtym rynkach, co miało wpływ bezpośredni na spadek wpływów. To działanie wpłynęło także pośrednio na zaangażowanie graczy w klanach - wyjaśniono podczas czatu.

Wyniki

W pierwszym kwartale 2023 roku Ten Square Games odnotował 12,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym kontekście inwestorzy pytali o czynniki, które w największym stopniu wypłnęły na taki wynik.

 

- Główny czynnik to gorsze wyniki Fishing Clash. Czynnikiem jednorazowym, który zdecydował o odnotowanej stracie były odpisy w wysokości 26,6 mln zł - tłumaczył zarząd spółki. 

 

Poruszono również temat zasadności ograniczania wydatków marketingowych. 

 

- Wszystkie kampanie reklamowe muszą być przede wszystkim rentowne. Tym kierowaliśmy się podejmując decyzje o intensywności działań marketingowych - podał Ten Square Games.

 

- Wydatki marketingowe wyniosły 27,2 mln PLN, z czego ok. 11,2 mln PLN dotyczył gry Fishing Clash i kolejne 11,2 mln PLN gry Hunting Clash. W poprzednich kwartałach te wydatki były wyższe - np w 4Q 2022 wyniosły 35,2 mln PLN - dodano.

 

Pytano o przychody z gier, które zmniejszyły się najbardziej w pierwszym kwartale 2023 roku.

 

- Największy spadek przychodów w 1Q 2023 TSG odnotowało na grze Fishing Clash (-17 procent w porównaniu do 4Q 2022). Płatności w Hunting Clash były niemalże identyczne jak w poprzednim kwartale, a Wings of Heroes w tym czasie odnotowało wzrost płatności o 28 procent, jednakże jest to najmniejszy z tych trzech tytułów - podano


Z kolei na temat najbardziej dochodowych tytułów powiedziano: Od lat jest to Fishing Clash. Do tego coraz lepsze wyniki odnotowuje Hunting Clash. W lutym miał najwyższy poziom płatności w swojej historii.

 

Pojawił się również zagadnienie oszczędności kosztowych, jakie da spółce planowana o 25 procent redukcja zatrudnienia.

 

- Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w kwietniu 2023 roku. Planowane oszczędności to około 1,8 mln zł miesięcznie począwszy od maja bieżącego roku - wyjaśnino. 

Nowe gry Ten Square Games

- Nad jakimi nowymi tytułami obecnie pracuje Ten Square Games? - pytano.

 

- Obecnie spółka pracuje nad rozwojem 3 obecnych projektów - Fishing, Clash, Hunting Clash i Wings of Heroes. Nie prowadzi prac nad nowymi projektami - podano do wiadomości inwestorów.

 

- W przypadku naszych największych tytułów Fishing Clash i Hunting Clash najważniejsze jest dodawanie featurów, które pogłębią rozgrywkę i monetyzację, a w przypadku Wings of Heroes zbudowanie głębi monetyzacyjnej - dodał zarząd.

Nowe rynki

Pytano także o rozwój spółki na rynku chińskim.

 

- Aby funkcjonować na tym rynku niezbędna jest licencja. Po zakończeniu współpracy z NetEase nie mamy takiej licencji i musielibyśmy na nowo ją pozyskać. Na ten moment spółka nie planuje takich działań - objaśniono. 

 

- Przychody wykazywane przez TSG z rynku chińskiego zawsze stanowiły mały % całości. Za 2022 rok było to ok. 1 procent. Utrata tego rynku nie stanowi więc znaczącej zmiany dla trwałości biznesu. Poza rynkiem chińskim, publikacja gier poprzez Google Play i AppStore pokrywa niemalże cały świat i tam jak najbardziej jesteśmy dostępni - uzupełniono odpowiadając na kolejne pytanie.

 

Na pytanie o strukturę geograficzną przychodów odpowiedziano: Nasze gry są “mocne” na rynkach rozwiniętych, stąd większość przychodów pochodzi z Ameryki Północnej (46 procent) i Europy Zachodniej.

Strategia Ten Square Games

- Które zmiany uznałby Pan za kluczowe w zaktualizowanej strategii spółki? - pytał jeden z inwestorów.

 

- To rezygnacja z inicjatyw, które nie wpływają bezpośrednio na monetyzację i koncentracja na najbardziej perspektywicznych produktach grupy oraz skupienie wokół nich talentu produktowego i deweloperskiego Grupy - mówił zarząd. 

Inwestycje i przejęcia

Na temat planowanych i realizowanych inwestycji podano jedynie ogólne informajce: To inwestycje w nasze główne projekty - nowe systemy, poprawa technologii i integracja spółek zależnych.

 

Z kolei w temacie przejęć, firma poinformowała, że nie prowadzi obecnie rozmów z innymi firmami.

 

Zapytano również o benefity wynikające ze zwiększenia udziałów w Gamesture.

 

- To inwestycja długoterminowa. Daje nam szansę na dywersyfikację produktów i rozwój w przyszłości - mówił zarząd Ten Square Games.

Rynek gamingowy

Poproszono zarząd Ten Square Games również o ocenę kondycji rynku gamingowego.

 

- Po zakończeniu pandemii rynek przeszedł korektę. Perspektywy długoterminowe są niezmiennie obiecujące - podano.

 

- Co Państwa zdaniem kryje się pod pojęciem konsolidacji świata gamingowego? - pytano.

 

- To zwiększona liczba transakcji przejęć na globalnym rynku gier mobilnych np. przejęcie przez Microsoft firmy Activision Blizzard - wyjaśnił zarząd.

Dywidenda

Jak zauważyli inwestorzy, zarząd Ten Square Games zarekomendował wypłatę prawie całego ubiegłorocznego zysku netto w formie dywidendy. Pytano o przesłanki tej decyzji w odniesieniu do obecnej polityki dywidendowej spółki.

 

- Spółka generuje gotówkę z działalności operacyjnej w każdym kwartale. Dodatkowo, wraz z zamknięciem gier w toku ograniczaliśmy wydatki gotówkowe na najbliższe kwartały. Fishing Clash, Hunting Clash są produktami rentownymi. Biorąc to wszystko pod uwagę, oraz mając świadomość sytuacji makroekonomicznej, wypłata większego % kwoty zysku netto w opinii Zarządu jest dobrym krokiem. Spółka posiada stabilną sytuację finansową i wypłata dywidendy w wysokości 52 mln PLN nie zmieni tego - wyjaśniono podczas czatu.

 

Zarząd nie ma obecnie planów modyfikacji obecnej polityki dywidendowej i zamierza się jej trzymać w kolejnych latach.

 

- Wypłata dywidendy nie ograniczy możliwości inwestycyjnych w znaczący sposób. Na koniec marca 2023 Grupa miała ok 140 mln PLN, a do tego co miesiąc zwiększamy ten stan - odpowiedzieli przedstawiciele zarządu.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie