Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników finansowych Grupy ASEE za 2022 rok i I kwartał 2023 roku

© Pixels Hunter - stock.adobe.com

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy ASEE za 2022 rok i I kwartał 2023 roku

Data: czwartek, 11 maja, godz. 12:00 

 

ASEE

 

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Grupy ASEE, w tym PaytenPiotr Jeleński
Prezes Zarządu Grupy ASEE i Payten

Menedżer z bogatym doświadczeniem w tworzeniu i rozwijaniu firm w różnych krajach, w tym w krajach Europy Południowo-Wschodniej oraz Turcji. Zarządza firmą z międzynarodową strukturą zatrudniającą ponad 3800 osób, działającą w 23 krajach.


Piotr Jeleński jest Prezesem Grupy ASEE, w tym Payten, od lipca 2007 roku. Jest odpowiedzialny za ogólną strategię Grupy, bieżący rozwój wszystkich jednostek biznesowych ASEE i Payten oraz strategiczne działania na poszczególnych rynkach. Skupia się na wzroście organicznym wspieranym przez wybrane akwizycje.


Od stycznia 2002 do czerwca 2009 pracował jako dyrektor finansowy w Softbanku, a po fuzji Softbanku z Asseco Poland, jako CFO i członek zarządu Asseco Poland. Jego obowiązki obejmowały organizowanie finansowania, restrukturyzację, zarządzanie fuzjami i przejęciami, wprowadzenie nowych procedur i procesów biznesowych. Największe osiągnięcia to zarządzanie i wsparcie w procesach fuzji z trzema największymi polskimi dostawcami IT (Softbank, Prokom i ABG).

 

Wcześniej, od września 1996 do lipca 2001 Piotr Jeleński pracował jako zastępca dyrektora CA IB Financial Advisers i był odpowiedzialny w banku inwestycyjnym za tworzenie i realizację projektów w zakresie fuzji i przejęć.


Piotr Jeleński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Organizacji i Zarządzania. Jest również absolwentem Aston Business School w Birmingham, w Wielkiej Brytanii z tytułem Master of Business.

 

O spółce

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia ponad 3800 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie