Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu Huuuge. „Kontynuujemy strategię niższych wydatków marketingowych”

Skomentuj artykuł

Wyniki za 2022 rok były głównym tematem czatu inwestorskiego Huuuge zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Uczestnicy wydarzenia wraz przedstawicielem spółki dyskutowali również o jej planach rozwojowych na 2023 rok, nowych i flagowych tytułach Huuuge oraz sytuacji na rynku gamingowym. Na pytania inwestorów odpowiadał Marek Chwałek, wiceprezes wykonawczy ds. finansowych Huuuge. 

 

Na pytanie dotyczące zadowolenia zarządu z wyników finansowych Huuuge za 2022 roku, wiceprezes Chwałek odpowiedział: Zarząd spółki jest zadowolony ze wzrostu rentowności grupy oraz uzyskania rekordowego poziomu skorygowanego EBITDA w 2022 roku w wysokości 82.3m USD.

 

Pytano także o czynniki, jakie wpłynęły na wynik 32,01 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy jednoczesnym spadku przychodów.

 

- Na poziom skonsolidowanego zysku netto wpływają praktycznie wszystkie linie rachunku zysków i strat w tym linia przychodów. W 2022 roku wzrost skonsolidowanego zysku netto w stosunku do roku poprzedniego wynikał przede wszystkim z ograniczenia wysokości kosztów operacyjnych oraz z zaprzestaniem w lutym 2021 roku ponoszenia kosztów finansowych związanych z wyceną akcji uprzywilejowane serii C - mówił Chwałek.

 

Pojawiło się również zagadnienie utraty wartości aktywa, jakim jest gra Traffic Puzzle. 

 

- Zgodnie z informacją zawartą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywa Traffic Puzzle wyniósł 26.1 mln USD i został zaprezentowany w oddzielnej kategorii w P&L - podano podczas czatu.

 

Zwrócono również uwagę na fakt, że dzienna liczba użytkowników w 2022 roku zmalała względem danych za 2021 rok, a mimo tego średni przychód na dziennego aktywnego użytkownika rósł. 

 

- Skupiliśmy się na poprawie wskaźnika konwersji (czyli zwiększeniu odsetka płacących graczy). Ponadto w drugiej połowie 2022 roku dokonaliśmy istotnych zmian w ekonomii naszych flagowych gier HC (Huuuge Casino) i BC (Billionaire Casino) - mówił wiceprezes.

 

Odpowiadając na pytanie o wydatki marketingowe poniesione w 2022 roku powiedziano: $88.8m, w tym $73.7m na kampanie marketingowe - pozyskiwanie użytkowników.

 

Z kolei w kwestii tych samych wydatków planowanych na 2023 rok dodano: kontynuujemy naszą strategię niższych wydatków marketingowych. Spodziewamy się w 2023 roku niższych wydatków w ujęciu rok do roku.

 

Pytano również o wdrożone przez spółkę zwolnienia grupowe. 

 

- W ramach niedawno przeprowadzonych zwolnień grupowych, wcześniejszego zamknięcia studia Traffic Puzzle oraz zmniejszenia wielkości zespołu marketingowego, zatrudnienie w Grupie zmniejsza się o około 20 procent w porównaniu ze stanem na koniec 2022 roku - wyjaśniono.

Flagowe tytuły

Na pytanie, jakie przychody w 2022 roku wygenerowały flagowe tytuły spółki takie jak Huuuge Casino i Billionaire Casino odpowiedziano: HC w 2022 roku odpowiadał za 59 procent przychodów, c.a. 188.6 mln USD, a BC w 2022 roku odpowiadał za 31 procent całkowitych przychodów Grupy, c.a. 99.4 mln USD.

 

Pytano także o działania spółki podejmowane w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów.

 

- Dywersyfikacja przychodów grupy pozostaje jednym z priorytetów. W ramach polityki dywersyfikacji budujemy kreatywne „kapsuły” rozwojowe, czyli małe, sprawne zespoły, które są skupione wyłącznie na tworzeniu nowych gier. Będziemy również aktywnie szukać możliwości publikowania naszych gier na platformach i urządzeniach, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy - mówił przedstawiciel zarządu.

Nowe gry i sytuacja na rynku gamingowym

- Nad jakimi nowymi tytułami obecnie pracuje Huuuge? - pytano podczas czatu.

 

- Nasze zespoły pracują obecnie nad kilkoma nowymi tytułami, natomiast nie komentujemy szczegółów dotyczących gier na wczesnym etapie rozwoju. Kluczowe strategicznie kierunki to gry typu multiplayer, budowanie społeczności graczy i poszukiwanie nowych kanałów marketingowych, jak również analiza możliwości wejścia na inne platformy niż tylko urządzenia mobilne - wyjaśniono.

 

Oprócz nowych gier, pytano także o umowy wydawnicze.

 

- Bowling Clash: New Legends oraz Cafe Dash: Cooking Diner Game to dwie najnowsze gry w naszym portfelu wydawniczym - obydwie umowy podpisaliśmy w 2023 roku - mówił Marek Chwałek.

 

Pytano także o rozwój sklepu internetowego Huuuge.

 

- Naszą platformę online do bezpośrednich zakupów poza aplikacją (ang. webshop) uruchomiliśmy w 2022 roku, stopniowo udostępniając ją na kolejnych rynkach. Dzięki temu kanałowi udało nam się podnieść o kilka punktów procentowych łączny przychód osiągnięty w roku ubiegłym. Ważną częścią naszego planu na 2023 rok jest dalszy rozwój tej platformy - podał wiceprezes.

 

Inwestorzy poruszyli również temat rozwoju rynku gamingowego.

 

- Nie wydaje nam się żeby czynniki mające wpływ na rynek w tym roku były istotnie różne od tych kształtujących sytuację w 2022 roku tzn. nadal utrudniony marketing mobilny w wyniku zmian w polityce prywatności Apple, niepewność makroekonomiczna oraz zmiana zachowań zakupowych konsumentów (więcej alternatyw offline) - mówił Marek Chwałek.

 

Z kolei na pytanie o spowolnienie na rynku gamingowym dodano: Spowolnienie na rynku gier odczuwalne było praktycznie w całym 2022 roku. Zaistniała sytuacja była spowodowana kilkoma czynnikami, w tym zwiększeniem wydatków konsumentów na kulturę i rozrywkę offline po pandemii koronawirusa, wpływem zmian w polityce prywatności Apple na skuteczność działań marketingowych, jak również spowolnieniem gospodarczym i rosnącą inflacją.

Skup akcji własnych i przegląd opcji strategicznych

W kwestii skupu akcji własnych spółki podano następujące informacje: Rozpoczniemy skup nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników za pierwszy kwartał 2023 roku. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy akcjonariuszy o wszystkich informacjach kluczowych do podjęcia decyzji o uczestnictwie w skupie.

 

Z kolei na pytanie o wnioski, jakie Huuuge wyciągnęła z przeglądu opcji strategicznych podano: W 2022 roku przeszliśmy przez proces przeglądu opcji strategicznych decydujących o przyszłości spółki, na którego czele stał specjalny komitet rady dyrektorów. Proces dostarczył Radzie Dyrektorów cennych informacji na każdym poziomie organizacji, jak również opinii różnych interesariuszy. Część tych uwag zostanie wdrożona w tym roku, a pozostałe będą odzwierciedlone w długoterminowych planach. Na zakończenie przeglądu Rada Dyrektorów uznała, że obecnie właściwą strategią dla spółki jest pozostanie spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym samym czasie, rada dyrektorów przyjęła rekomendację specjalnego komitetu i ogłosiła plany przeznaczenia do 150 mln USD na przeprowadzenie skupu akcji własnych.

Plany na 2023 rok

- Jakie są przewidywania zarządu Huuuge dotyczące działalności w 2023 roku?- pytano podczas czatu.

 

- Zgodnie z naszą prezentacją wyników rocznych, w 2023 roku w stosunku do 2022 roku spodziewamy się niewielkiego spadku przychodów grupy, znacznego spadku kosztów operacyjnych, a w rezultacie wzrostu rentowności i poprawy wyniku na poziomie adj. EBITDA - podał Marek Chwałek.

 

Pytano również o główne elementy strategii Grupy Huuuge na 2023 rok.

 

- W 2023 zamierzamy dalej zwiększać efektywność naszych procesów i wydatków. Jeśli chodzi o nasze flagowe gry, koncentrujemy się na obecnej bazie użytkowników, rozszerzamy program VIP oraz rozbudowujemy nasz sklep internetowy (Webshop) umożliwiający graczom dokonywanie zakupów poza aplikacją. Stopniowo wygaszamy działalność naszego studia Traffic Puzzle i tworzymy też kreatywne „kapsuły” rozwojowe – małe, sprawne zespoły, które są skupione wyłącznie na tworzeniu nowych gier. Naszą uwagę kierujemy na najbardziej dla nas istotny obszar, czyli właśnie na rozwój naszych gier. Będziemy również aktywnie szukać możliwości publikowania naszych gier na platformach i urządzeniach, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy - podsumowano.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie