Chat with us, powered by LiveChat

SII Poleca: Index Investment Challenge

Skomentuj artykuł

Fundacja GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający poprzez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „Index”, zapraszają studentów z całej Polski do udziału w kolejnej, 7. już edycji konkursu inwestycyjnego Index Investment Challenge (IIC). Jest to największa w Polsce gra giełdowa dla studentów, która daje możliwość sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności inwestycyjnych w praktyce. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest partnerem konkursu.

 

Index Investment Challenge to unikalna propozycja dla studentek i studentów, która pozwala w całkowicie realistycznych, ale bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje umiejętności w zakresie inwestowania na giełdzie. Zapraszamy do udziału zarówno osoby, które chcą doświadczać nowego wyzwania, jak i tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się jak działa rynek kapitałowy. Do zgłaszania się zachęcamy wszystkich chętnych niezależnie od kierunku studiów i profilu uczelni – mówi Piotr Krygiel, prezes Zarządu Fundacji GPW.

 

Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Uczestnicy dysponują rachunkiem inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Swoje wirtualne środki mogą inwestować w akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, ETFy oraz kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka z udziałem 10-ciu najlepszych uczestników odbędzie się 2 czerwca br. w Sali Notowań GPW.

 

Celem konkursu IIC jest edukacja ekonomiczna uczestników, promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Dodatkowo udział w konkursie daje możliwość zdobycia cennych nagród ufundowanych przez organizatorów oraz partnerów przedsięwzięcia.

 

Tak jak w poprzedniej edycji, dodatkowym celem tegorocznej edycji jest zachęcenie do udziału w konkursie studentek, i tym samym motywowanie ich do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie oszczędzania i inwestowania długoterminowego. Organizatorzy liczą, że przykład zeszłorocznej zwyciężczyni zachęci kolejne uczestniczki, dla których przewidziano dodatkową aktywność w postaci mini konkursu na krótkie formy esejów z nagrodami specjalnymi. Są wśród nich: szkolenie „Mówczyni w biznesie”, prowadzone przez trenerów PFR Portal PPK oraz publikacje książkowe Księgarni Maklerskiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział polscy studenci w wieku 19-26 lat, studiujący na dowolnej uczelni w Polsce i za granicą. Konkurs dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z tematyką giełdy i instrumentów giełdowych. W ramach IIC przewidywane są aktywności o charakterze edukacyjnym, które mogą ułatwić oswojenie się z tematyką rynku kapitałowego i notowanych na nim instrumentów.

 

Nagrody główne zostaną przyznane 10-ciu uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zakończenia konkursu. Zwycięzca otrzyma 7 500 zł oraz płatny staż na GPW. Ponadto nagrodzone zostanie koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu. Łączna pula nagród wyniesie ok. 30 tys. zł, w tym płatne staże na GPW, vouchery umożliwiające bezpłatny udział w kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”, a także inne atrakcyjne nagrody niefinansowe.

 

Aby zgłosić się do konkursu należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.iichallenge.gpw.pl. Konkurs rozpoczyna się tygodniową rozgrzewką (gra testowa), która poprzedzi właściwą rozgrywkę. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem dostępnym również na tej stronie.

Harmonogram projektu:

1 marca 2023 r. – 31 marca 2023 r. rejestracja uczestników
20 marca 2023 r. – 24 marca 2023 r. gra testowa
3 kwietnia 2023 r. – 26 maja 2023 r. gra inwestycyjna
2 czerwca 2023 r. Finał i Gala Finałowa Konkursu

 

Organizatorami konkursu są Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem Strategicznym projektu jest PKN ORLEN, zaś Partnerami Głównymi: Dom Maklerski BOŚ oraz PZU. Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest Partnerem Technologicznym oraz Patronem Honorowym projektu. Partnerami konkursu są także:  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz CFA Society Poland. Honorowy patronat nad projektem objęli między innymi: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, PFR Portal PPK, oraz Warszawski Instytut Bankowości.

 

Szczegółowe informacje i regulamin na

www.iichallenge.gpw.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie