Chat with us, powered by LiveChat

90% Polaków nie rozważa samodzielnego inwestowania na GPW

Skomentuj artykuł
© Andrii Yalanskyi - stock.adobe.com

Kolejna edycja badania samooceny wiedzy ekonomicznej Polaków nie napawa optymizmem. 9 na 10 ankietowanych nie zamierza samodzielnie inwestować na GPW, a niewiele mniej w ogóle nie myśli o jakimkolwiek inwestowaniu długoterminowym. Jednocześnie znajomość ETF-ów notowanych na polskiej giełdzie deklaruje tylko 7% badanych.

 

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” przeprowadzone zostało na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez firmę CBM Indicator na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 1000 osób w dniach 10 lutego - 20 lutego br. Badanie przeprowadzone zostało już po raz szósty. Ubiegłoroczne wyniki opisywaliśmy w artykule „Poziom wiedzy finansowej Polaków wciąż niski. Niewielu chce inwestować na GPW”. W niektórych aspektach w 2023 r. jest jeszcze gorzej niż w 2022 r.

Polaków portret własny

Jak wynika z badania, średni poziom wiedzy ekonomicznej ankietowanych wynosi 2,88 w 5-stopniowej skali  wobec 2,91 rok temu. Rozkład odpowiedzi również jest podobny jak w 2022 r. Autorzy badania zapewniają, że płeć nie różnicuje poziomu deklarowanej wiedzy, natomiast istotne różnice występują u respondentów w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia (im starsi i gorzej wykształceni, tym niżej oceniają wiedzę).

 

 

W pytaniu dotyczącym źródeł wiedzy o finansach i ekonomii, miejsce numer jeden ponownie zajął Internet, choć – wbrew intuicji – jego rola zmalała, zarówno gdy mowa o portalach i blogach, jak i podcastach oraz materiałach video. Aż o 10 punktów procentowych spadła natomiast liczba odpowiedzi wskazujących szkołę lub uczelnię.

 

 

Wśród tematów wskazanych jako wymagające uzupełnienia wiedzy w pierwszej kolejności, pierwsze miejsce zachowało cyberbezpieczeństwo (44%), lecz różnica z drugim na liście inwestowaniem (33%) sukcesywnie topnieje. Warto jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu do lat 2020-2021, odsetek spada zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat inwestowania.

 

 

Powodów takiego stanu rzeczy szukać można w odpowiedziach na inne pytanie, które dotyczyło osobistych skutków spowolnienia gospodarczego (a w zasadzie inflacji). Brak możliwości inwestowania/oszczędzania zadeklarowało 82% badanych.

 

Mało chętnych do inwestowania

Niewielkie zmiany zaszły też w rozkładzie odpowiedzi dotyczących samooceny poziomu wiedzy o giełdzie, choć warto zwrócić uwagę, że ubywa osób deklarujących brak wiedzy (14%).

 

 

Jeden z ciekawszych slajdów dotyczy wiedzy o konkretnych instrumentach notowanych na GPW. O ile o akcjach słyszało ponad 90% badanych, to o ETF-ach mniej niż 10%.

 

 

W tym miejscu warto dodać, że autorzy badania dokonali korekty względem prezentacji komunikowanej rynkowi w latach poprzednich, w zakresie deklarowanej znajomości ETF-ów w latach 2020 i 2021.

Bardzo negatywny obraz atrakcyjności inwestowania na GPW wyłania się z odpowiedzi na pytanie o samodzielne inwestowanie w najbliższym czasie na krajowym rynku. Aż 90% ankietowanych stwierdziło, że nie ma takich planów. To wyraźny wzrost względem lat 2020 (71%) i 2021 (81%).

 

 

Co ciekawe, rozkład odpowiedzi na pytanie o główne obawy względem inwestowania na GPW, pozostają podobne. Przede wszystkim brak wiedzy (68%) i awersja do ryzyka (27%), a w mniejszym stopniu brak kapitału wyjściowego (19%).

 

W omówieniu pytania dotyczącego wiedzy o sposobach inwestowania/oszczędzania na emeryturę (bez wskazania rynku) znalazł się również odsetek osób, które deklarują, że w ogóle nie rozważają tego rodzaju inwestowania. Odsetek ten wyniósł 78%.

 

 

Pełną prezentację wyników badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023" znaleźć można m.in. na stronie internetowej Związku Banków Polskich. Omówienie wyników badania miało natomiast miejsce w czasie konferencji prasowej zorganizowanej w Sali notowań GPW. Publikacja badania miała miejsce w przededniu Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości (22-23.03).

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie