Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ ciekawych wykresów spółek z GPW – PCC Rokita w mocnym trendzie wzrostowym

Skomentuj artykuł
© Cozyta - stock.adobe.com

Analityk Techniczny SII Janusz Grabowski przygotował zestawienie ciekawych spółek notowanych na GPW. W zestawieniu znalazły się spółki: CD Projekt, Budimex, PCC Rokita, ATAL oraz Bank Handlowy.

Bank Handlowy

Notowania Banku Handlowego pięknie zagrały technicznie w ostatnim czasie. Po pierwsze warto zauważyć, że kurs ułożył się w długoterminowym trendzie wzrostowym, co dobrze obrazuje interwał tygodniowy. Po drugie po odbiciu od dolnej bandy wspomnianego kanału kurs dynamicznie odbił, najpierw formacją V, aby później ukształtować wysoką falę wzrostową, aż w okolice 63,20 zł. Notowania po cofnięciu od strefy oporu przeszły do konsolidacji kształtując układ kontynuacji, jakim był trójkąt zwyżkujący. W okolicach listopada 2022 doszło do mocnego wybicia górą, po czym została zrealizowana wysokość trójkąta jako wzrost. W ten sposób kurs dotarł do ważnego, historycznego oporu jakim jest poziom 81,80 zł. Obecnie możemy spodziewać się korekty wspomnianego wzrostu, tym bardziej, że oscylatory na interwale tygodniowym wskazują na wykupienie. Niemniej, docelowo scenariuszem bazowym mogłoby być dociągnięcie notowań w kierunku górnej bandy, która jest ułożona znacznie powyżej poziomu 120 zł. Na tą chwilę długoterminowy scenariusz wygląda optymistycznie, niemniej należy brać pod uwagę ewentualność lokalnej korekty.

 

Bank Handlowy – analiza wykresu, interwał dzienny

Bank Handlowy – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

ATAL

Bardzo ciekawie z perspektywy technicznej zachowuje się kurs spółki ATAL. Warto zwrócić uwagę na sektor deweloperów, bowiem pomimo docierających z rynku gorszych danych makro, to na wykresach spółek rozpoczęły się wzrosty. Wszak giełda wyprzedadzą przyszłość. Takim przykładem jest właśnie Atal, którego kurs wybił trend spadkowy, w którym znajdował się od 11 sierpnia 2021 roku. Na notowaniach doszło do przebicia górą linii trendu spadkowego, ale także średniej MA200. Ostatnia lokalna korekta odbyła się ze wsparciem tej średniej, po czym kurs ruszył do góry wybijając poprzedni szczyt, czyli opór 36,10 zł. Poziom ten powinien teraz stanowić krótkoterminowe wsparcie. Wydaje się, że notowania weszły właśnie w trzecią falę w trendzie wzrostowym, a przed bykami opór w okolicach strefy 39,80 zł. Jej wybicie mogłoby otworzyć drogę do gry o poziom 47,30 zł. W przypadku przebicia dołem okolic 36,10 zł należałoby się spodziewać wsparcia na ostatnim lokalnym dołku tj. 32,20 zł.

 

ATAL – analiza wykresu, interwał dzienny

ATAL – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

CD Projekt

Notowania CD Projektu po fali wzrostowej z okolic 77 zł zatrzymały się w okolicach 150,20 zł, po czym kurs przeszedł do korekty, która znalazła swoje wsparcie w okolicach 123,70 zł (Poziom Fibo 0,382 = 124,36 zł). Od tego czasu kurs konsoliduje w formie flagi. Z perspektywy książkowej analizy technicznej, taki scenariusz powinien wskazywać na kontynuację. Niemniej warto brać pod uwagę wspomniane wsparcie w okolicach 123,70 zł, a gdyby doszło do jego przebicia to kolejnym może być miks Fibo 0.5 na poziomie 115,32 zł, wraz z przebiegającą w tej strefie średnią MA200. Na tą chwilę scenariusz jest pro-wzrostowy jednak wiele zależy od szerokiego rynku i zbliżających się wyników finansowych spółki. Te zaś poznamy dopiero 13.04.2023 Poprzednie były powyżej rynkowego konsensusu. Zobaczyliśmy tam m.in. wyższy dochód netto, wyższą marżę zysku %, a także polepszone przepływy pieniężne. Suma tych czynników fundamentalnych i technicznych może spowodować, że niebawem doczekamy się ponownej gry o poziom 150 zł, a wybicie tego poziomu sprowadziłoby kurs do walki w konsolidacji, w której kurs znajdował się od maja 2021 do kwietnia 2022, gdzie górną strefą oporu jest poziom 209,24 zł.

 

CD Projekt – analiza wykresu, interwał dzienny

CD Projekt – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Budimex

W ważnym położeniu znajdują się notowania spółki Budimex, bowiem kurs zdołał wybić górą poziom ATH. Opór stanowiła wówczas strefa zakończona na 285,50 zł. W tej chwili kurs wybił wspomniany poziom, a co za tym idzie ostatni lokalny szczyt i notowania zdają się podążać dalej w trendzie wzrostowym. Wsparcia należy oczekiwać na poziomie 281 zł, a także na zbliżającej się od dołu średniej MA50. Warto jednocześnie zauważyć, że układ średnich sprzyja popytowi, bowiem w okolicach lipca 2022 średnie MA50 i MA200 przecięły się w formie złotego krzyża, a obecnie podążają do siebie równolegle, co powinno pomóc wzrostom.

 

Budimex – analiza wykresu, interwał dzienny

Budimex – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

PCC Rokita

Niezwykle pozytywny układ ukształtował się na notowaniach spółki PCC Rokita. Kurs wybił poziom oporu ATH, który przypadał na 94,60 zł (wykres po odcięciu dywidendy). Po tym wybiciu odbył się klasyczny re-test wybicia od góry, a gdy okazało się, że to byki rozdają karty zjawił się mocniejszy popyt, pozostawiając wysokie słupki pozytywnego wolumenu na dolnej części wykresu. Tym samym scenariusz jest pozytywny i możliwe że doczekamy się w ten sposób kontynuacji trendu wzrostowego. Wsparciem będą obecnie okolice 94,60 zł. Natomiast oscylatory ułożone są wysoko, co świadczy o „wykupieniu”. Niemniej w długim horyzoncie czasowym możliwe, że zwyżka cenowa będzie kontynuowana.

 

PCC Rokita – analiza wykresu, interwał dzienny

PCC Rokita – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

  

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie