Chat with us, powered by LiveChat

Portfel SII wyraźnie lepszy od WIG. Podsumowujemy 2022 rok

Skomentuj artykuł
© GPW

Miniony rok na polskiej giełdzie, a właściwie na całym świecie, okazał się wyjątkowy, niestety nie w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli. Nie dość, że giełdy co do zasady mocno spadały, to mieliśmy do czynienia z jednoczesną bessą na rynku obligacji. Portfel SII zakończył 2022 rok z zyskiem.

 

Wojna na Ukrainie, wysoka i rosnąca inflacja, rekordowe tempo podnoszenia stóp procentowych, widmo kryzysu energetycznego, czy w końcu dolanie oliwy do ognia przez polityków (podatek od nadmiarowych zysków, wakacje bankowe itp.) spowodowały, że otoczenie rynkowe było bardzo wymagające. WIG, WIG20 i mWIG40 zanotowały najgorsze roczne stopy zwrotu od 2011 roku. Indeks szerokiego rynku WIG zamknął 2022 rok z wynikiem -17,1%, choć jeszcze kilka miesięcy wcześniej zniżkował nawet o około 35% w ujęciu YTD (od początku roku).

 

🟢 Szersze podsumowanie 2022 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zamieściliśmy w artykule: „2022 r. na GPW. Najsłabiej od 11 lat, ale… mogło być gorzej”.

 

Na tle indeksów Portfel SII zachowywał się dobrze w minionym roku. W ujęciu YTD najniższa stopa zwrotu została odnotowana na początku marca i wyniosła -10,2%. Po ataku Rosji na Ukrainę nie podjęliśmy żadnych nerwowych działań w Portfelu, a nasze podejście podsumowaliśmy w osobnym komentarzu. Ostatecznie rok zakończył się dodatnim wynikiem na poziomie +6,9%, nominalnie wartość Portfela wyniosła 73 397,80 zł. Przypominamy w tym miejscu, że inwestujemy prawdziwe pieniądze, uwzględniając przy tym pełne koszty transakcyjne. Poniżej podsumujemy wybrane najlepsze i najgorsze transakcje minionego roku.

 

Wynik Portfela SII na tle głównych indeksów w formule Total Return

 

Wynik Portfela SII od startu 16 stycznia 2018 roku

Źródło: opracowanie własne.

 

 Stopa zwrotu Portfela SII od początku projektu w poszczególnych latach

Rok Portfel SII WIG
2018* 1,5% -13,2%
2019 15,5% 0,3%
2020 55,1% -1,4%
2021 7,9% 21,5%
2022 6,9% -17,1%

Źródło: opracowanie własne.

   


Portfel SII to projekt, w ramach którego nasi analitycy inwestują realne pieniądze, edukując jednocześnie członków SII. Każda decyzja o zakupie lub sprzedaży akcji jest szczegółowo opisana i uzasadniona.

 

Dostęp do Portfela SII oraz powiadomień wysyłanych w momencie dokonania transakcji mają członkowie SII posiadający rozszerzoną składkę. Sprawdź, jak dołączyć do SII lub podnieść poziom członkostwa i przedłużyć składkę.


 

Najlepsze inwestycje w 2022 roku

Najlepszą inwestycją 2022 roku w Portfelu SII był zakup akcji Votum. Zdecydowaliśmy się na to pod koniec marca. Akcje kupowaliśmy po 16,62 zł, licząc na istotną poprawę wyników spółki, zważywszy na coraz większą liczbę wyroków w sprawach frankowych. Jednocześnie spółka postanowiła publikować miesięczne raporty z danymi operacyjnymi segmentu bankowego oraz kwartalne szacunki wyników segmentu. Sprzyjało to pojawianiu się na rynku dość regularnie nowych informacji, zgodnie z oczekiwaniami pozytywnych, co mogło stwarzać dobry sentyment do akcji. Po drodze nie obyło się „bez strachów”, a główne z nich dotyczyły podatku Sasina i przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Były to jednak tylko przejściowe problemy, po których notowania kontynuowały trend wzrostowy. Część akcji Votum sprzedaliśmy po 32,82 zł z zyskiem 96,7%, a część po 44,4 zł z zyskiem 166%.

 

Drugą najlepszą transakcją była realizacja zysków na walorach Ailleron, inwestycji jeszcze z 2020 roku. Już wtedy wyniki spółki wskazywały na to, że negatywne momentum może się odwracać, co ostatecznie się zmaterializowało, a sentyment do akcji spółki poprawił. Część z tych zysków zrealizowaliśmy jeszcze w 2020 roku, a pozostałe akcje sprzedaliśmy na początku marca, poniekąd zabezpieczając zysk, a poniekąd reagując na wyniki spółki i spadek zysku netto przypadającego na akcjonariuszy podmiotu dominującego. Łącznie na inwestycji w akcje Ailleron zarobiliśmy 102%.

 

Trzecią najlepszą inwestycją były akcje CI Games. Jak można zauważyć na zrzutach ekranu z podsumowaniem transakcji, na spółce tej „sparzyliśmy się” w październiku 2020 roku, realizując szybką stratę rzędu 21,7%. Dlatego „wejście drugi raz do tej samej rzeki”, po tej samej cenie, co za pierwszym razem, tj. po 1,40 zł za akcję, było trudne do zrealizowania. Ostatecznie zdecydowaliśmy się dać drugą szansę spółce. Decyzję motywowaliśmy głównie bardzo udaną premierą kolejnej części Snipera: Contracts 2. Jednocześnie podobały się nam perspektywy przed spółką, m.in. perspektywa kolejnych części snajperskiej serii, a także zbliżająca się kontynuacja Lords of the Fallen. W między czasie spółce zainteresowały się zagraniczne fundusze, a próg 20% w akcjonariacie przekroczył Active Ownership Fund. Zyski realizowany w dwóch częściach, najpierw po cenie 2,14 zł (+51,7%), a później po 2,64 zł (+86,2%). Postanowiliśmy zamknąć całą pozycję zważywszy na rosnące koszty promocji kontynuacji Lords of the Fallen oraz w naszej oecenie brak katalizatorów dla kursu spółki w krótkim terminie.

 

 

Potwierdzenie transakcji

Votum +120% Ailleron +102%
CI Games +70,9%  
 
Źródło: serwis transakcyjny Noble Securities.

 

Najgorsze inwestycje w 2022 roku

Rok rozpoczęliśmy niezbyt dobrze, od cięcia stratnych inwestycji rozpoczętych jeszcze w 2021 roku. Mieliśmy przy tym nieco szczęścia, gdyż pozycje już ze sporą stratą zamknęliśmy przed wybuchem wojny,  zanim rynek załamał się „z dnia na dzień”. Na akcjach Pointpack straciliśmy blisko 40%. Choć spółka zwiększała przychody i zyski, to rynek opczekiwał większego tempa wzrostu, a jednocześnie sentyment do branży e-commerce zaczął się istotnie pogarszać. Jednocześnie na mało płynnym walorze duży akcjonariusz postanowił upłynnić duże pakiety akcji, co również miało istotny wpływ na kurs akcji. Ostatecznie akcje sprzedaliśmy na początku lutego po 39,30 zł, a niedługo później spadły one przez chwile nawet ponizej 30 zł.

 

W przypadku Celon Pharma negatywne czynniki wpływające na zachowanie kursu akcji to m.in. przedłużający się proces zawarcia umowy partneringowej dla trzeciej fazy dobrze rokującego projektu Falkieri, duża emisja akcji (choć ostatecznie przeprowadzona w istotnie mniejszej skali), czy negatywne otoczenie rynkowe, w tym wzrost stóp procentowych, który mocno dotykał spółki z branży biotechnologicznej. Akcje sprzedaliśmy w połowie lutego po cenie 26 zł, realizując stratę blisko 32,9%. Niedługo później kurs akcji spadł w okolice 21 zł, a w dalszej części roku kontynuował trend spadkowy.

 

Trzecią transakcją z wysoką stratą była sprzedaż Answear.com już po wybuchu wojny w ramach cięcia strat. Istotna część sprzedaży spółki pochodziła z rynku ukraińskiego, przez co w naturalny sposób sentyment do walorów był słaby. Ostatecznie akcje sprzedaliśmy z początkiem marca po cenie 22,50 zł, realizując stratę rzędu 32,1%. W kolejnych miesiącach kurs obsunął się nawet do okolic 16 zł. Jak się jednak okazało, sprzedaż na Ukrainę radziła sobie bardzo dobrze, szczególnie zważywszy na okoliczności, a końcówka 2022 roku była bardzo sprzyjająca dla notowań Answear.

 

 

Potwierdzenie transakcji

PointPack -38,8% Celon Pharma - 32,9%
Answear.com -32,1%  
 
Źródło: serwis transakcyjny Noble Securities.

 

Aktualny skład Portfela SII

Członkowie SII mogą zawsze sprawdzić aktualny skład Portfela SII w ostatnim opublikowanym komentarzu. Za pośrednictwem Forum SII mogą także dostawać powiadomienia email z najnowszymi transakcjami portfelowymi.

 

Aktualny skład Portfela SII

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie