Chat with us, powered by LiveChat

Getin Noble Bank „zwinięty” przez BFG. Akcje i obligacje umorzone

Skomentuj artykuł
© Tomasz - stock.adobe.com

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Klienci swoich pieniędzy nie stracą, natomiast akcjonariusze i obligatariusze nie tylko zostaną z niczym, ale wręcz będą podwójnie poszkodowani.

 

3 października działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG, którego właścicielem będzie zarówno Fundusz, jak i System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska. Taką informację w piątek 30 września o poranku podał BFG w komunikacie prasowym.

 

Powód „zwinięcia” banku przez BFG jest oczywisty. Od 2016 r. Getin Noble Bank notował roczne straty, a kolejne wezwania do dokapitalizowania (i obietnice głównego akcjonariusza) nie przynosiły efektów. 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

 

– Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank S.A. miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań – informuje BFG.

 

Dla klientów Getin Noble Banku zmieni się niewiele – nadal będą obsługiwani przez te same oddziały i placówki, zachowają też dostęp do swoich środków. Jak dodaje BFG, docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getinu, będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. (trwa proces rebrandingu). Warto dodać, że przymusowa restrukturyzacja pozwoli ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł – w kwocie tej zawiera się 3,5 mld depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości banku.

 

–  Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Bank S.A. oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Bank S.A. i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Wsparcie to stanowi znaczne wzmocnienie wspólnego banku – dodaje BFG.

 

Co istotne, wyłączone z przeniesienia będą kredyty denominowane w walutach obcych. Spłacający nadal będą regulować swoje zobowiązania na dotychczasowych zasadach.

 

Akcje i obligacje Getin Noble Banku umorzone

W odmiennej pozycji do klientów znajdą się posiadacze akcji i obligacji Getin Noble Banku. Zgodnie z zasadą pokrywania strat przez właścicieli zagrożonego upadłością banku, akcje Getin Noble Banku zostały umorzone. Podobny los spotkał obligacje podporządkowane.

 

W efekcie akcjonariuszy i obligatariuszy Getin Noble Banku spotka ten sam los, co posiadaczy papierów Idea Banku. Bank tamten, również wchodzący w skład „imperium Leszka Czarneckiego”, został zlikwidowany ostatniego dnia 2020 r.

 

Co istotne dla byłych już posiadaczy umorzonych akcji czy obligacji, nie będą oni mogli rozliczyć straty z tego tytułu. Zgodnie z obowiązującym prawem, do powstania straty potrzeba zbycia papierów wartościowych, do czego nie dochodzi w przypadku przymusowej restrukturyzacji skutkującej umorzeniem. Można więc powiedzieć, że akcjonariusze i obligatariusze Getin Noble Banku zostają podwójnie ukarani – raz za sprawą umorzenia akcji, a drugi raz za sprawą braku możliwości rozliczenia straty. 14 września 2022 r. w sprawie obligacji Idea Banku orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 402/22), o czym informował m.in. Dziennik Gazeta Prawna czy KPMG.

 

🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wielokrotnie apelowało o zmianę przepisów w tej sprawie (m.in. po umorzeniu akcji spółek takich jak CEDC czy KBM Nova Bank), jednak Ministerstwo Finansów póki co nie przychyliło się do naszego wniosku. Z pełną treścią pisma SII do MF z 2014 r. można zapoznać się tutaj.

Miliony wyparowały z Getin Noble Banku

Na wczorajszej sesji akcje Getin Noble Banku notowane były po 0,1477 zł, o 54,55% niżej niż na początku roku. Dawało to bankowi kapitalizację na poziomie 154 mln złotych. 62,67% udziałów należało do Leszka Czarneckiego, resztę stanowił free float.

 

 

W tym kontekście warto dodać, że wczoraj wieczorem pojawiła się informacja o nałożeniu przez KNF kary dla Leszka Czarneckiego w wysokości 20 mln zł. Powodem było niewykonanie zobowiązania inwestorskiego i brak działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez GNB wymogów kapitałowych. Osobną karę (2,4 mln zł) otrzymał wehikuł inwestycyjny LC Corp B.V.

Z kolei wartość umorzonych obligacji GNB wyniosła 680,7 mln zł. W ostatnich dniach wyceniane były dalece poniżej wartości nominalnej.

Harmonogram działań w sprawie Getin Noble Banku

 

  • 30 września 2022 r. (piątek) – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji – obsługa klientów bez zmian. Działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna i placówki Getin Noble Bank S.A.
  • 1-2 października 2022 r. (sobota, niedziela) – klienci obsługiwani bez zmian, działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna oraz te placówki, które są otwarte w weekendy.
  • 3 października 2022 r. (poniedziałek) – SOBK obejmuje 49% akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG S.A., pozostałe 51% ma BFG.
  • 3 października 2022 r. – przeniesienie działalności (z wyłączeniami) Getin Noble Bank S.A. – obsługa klientów bez zmian, klienci Getin Noble Bank S.A. z kredytami walutowymi są obsługiwani przez Bank BFG S.A.

 

Planujemy kontynuację tematu

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie