Chat with us, powered by LiveChat

Kompensacja dochodów i strat z giełdy i funduszy inwestycyjnych tuż za rogiem. Co z CFD i rynkiem Forex?

Skomentuj artykuł
© Fotokon - stock.adobe.com

W dniu 3 stycznia br. Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w podatku giełdowym. Z jednej strony otrzymaliśmy długo oczekiwaną możliwość kompensacji dochodów i strat z rynku giełdowego z dochodami i stratami z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Z drugiej jednak strony otrzymaliśmy potężne wyłączenie, czyli brak możliwości kompensacji tychże dochodów i strat z dochodami i stratami z handlu CFD i na rynku Forex.

 

Jak donosi PAP:

 

„Planowana zmiana wprowadza możliwość kompensaty uzyskanych w roku podatkowym dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych, z wyjątkiem inwestycji w CFD lub na rynku forex” – podało Ministerstwo Finansów w informacji przysłanej PAP.

 

 

Oczywiście proponowane zmiany są zgodne ze Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego, więc mogliśmy się tego spodziewać już od dawna. Przypomnijmy jak brzmi punkt 4.4.2. Strategii, w którym są uwzględnione zmiany dotyczące inwestorów indywidualnych:

 

4.4.2. ZACHĘTY PODATKOWE DLA INWESTORÓW

 

Usuwanie istniejących barier podatkowych i wprowadzenie zachęt podatkowych dla inwestorów

 

  • Kompensacja zysków kapitałowych i strat: powinna istnieć możliwość rocznego rozliczania dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe łącznie z dochodami i stratami w inne inwestycje kapitałowe, natomiast należy rozważyć, czy dochody i straty z inwestycji obarczonych wysokim ryzykiem nie powinny być rozliczane tylko w ramach tej grupy inwestycji (bez łączenia z dochodami i stratami z inwestycji w produkty zaliczone do grupy mniej ryzykownych). Ponadto można rozważyć wprowadzenie limitu rozliczania strat, na przykład na okres 5 lat.
  • Obniżenie opodatkowania dywidendy: podatek od dywidendy powinien zostać obniżony z poziomu 19% do 9% dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez okres dłuższy niż 36 miesięcy dla wszystkich inwestorów, aby przyciągnąć zarówno lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów oraz emitentów do polskiego rynku kapitałowego. Podczas fazy implementacyjnej Strategii zostanie określony limit kwotowy uprawniający do stosowania obniżki podatku.
  • Opodatkowanie odsetek: zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Nie tak powinna wyglądać promocja inwestowania długoterminowego

Uważamy jednak, że promocja inwestowania długoterminowego powinna wyglądać zupełnie inaczej i powinna raczej uwzględniać obniżki podatków dla inwestorów długoterminowych, a nie skupiać się na karaniu tych, którzy decydują się na krótkoterminową spekulację. W myśl tej zasady przypomnijmy po raz kolejny postulaty z jakimi Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwracało się już kilkukrotnie do Ministerstwa Finansów:

Postulaty SII

Propozycje podatkowe Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

 

  1. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu progresywnego podatku od zysków kapitałowych. Takie działanie stanowiłoby nieuzasadnione karanie inwestorów inwestujących większe kwoty oraz dodatkowo skomplikowało polski system podatkowy.
  2. Sprzeciwiamy się zniesieniu lub obniżeniu podatku od zysków kapitałowych jedynie dla tzw. „bezpiecznych form oszczędzania” (np. konta i lokaty bankowe). Takie działanie stałoby w sprzeczności z potrzebą wzmacniania polskiego rynku kapitałowego.
  3. Proponujemy zmniejszenie podatku Belki do 9% dla zysków z utrzymywanych przez ponad 12 miesięcy inwestycji w papiery wartościowe (notowane na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu) oraz jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych inwestujących w tego rodzaju papiery.
  4. Proponujemy wprowadzenie dodatkowej zachęty dla inwestorów długoterminowych w postaci zmniejszenia podatku Belki do 4% dla zysków z utrzymywanych przez ponad 60 miesięcy inwestycji w papiery wartościowe (notowane na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu) oraz jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych inwestujących w tego rodzaju papiery.
  5. Proponujemy likwidację podatku od dywidend w przypadku inwestycji utrzymywanych przez ponad 60 miesięcy.
  6. Przychylamy się do zapisanej w SRRK (punkt 4.4.2.) idei kompensacji zysków i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z zyskami i stratami z innych rodzajów inwestycji. Jednocześnie proponujemy, aby kompensacja ta odbywała się niezależnie od poziomu ryzyka inwestycji (brak sugerowanego w SRRK dzielenia inwestycji na grupy).
  7. Proponujemy wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w papiery wartościowe i jednostki funduszy inwestycyjnych z zyskami od dywidend.

SII jest przeciwne wyłączeniu dochodów i strat z handlu CFD i rynku Forex

👍 Podsumowując, uważamy wprowadzenie możliwości kompensaty dochodów i strat między giełdą a rynkiem funduszy za krok w bardzo dobrą stronę. Inwestorzy chcą tej zmiany praktycznie od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono podatek giełdowy.

 

👎 Z drugiej jednak strony, zdecydowanie sprzeciwiamy się wyłączeniu z tej kompensacji instrumentów CFD i rynku Forex. Przypomnijmy, że przecież dzisiaj jest to możliwe. Inwestor, który jednocześnie inwestuje na rynku kasowym GPW i inwestuje w akcje, obligacje, czy też ETF-y oraz jednocześnie inwestuje na rynku Forex otrzymuje od swojego biura maklerskiego jeden PIT-8C, gdzie wszystkie dochody i straty ma złączone w jedno zeznanie podatkowe. Takie bardzo ostre wyłączenie będzie więc dla aktywnych inwestorów zdecydowanym krokiem wstecz oraz de facto podwyżką podatków i niestety ogromną antyreklamą polskiego rynku kapitałowego. Jednocześnie nie będzie żadną zachętą do inwestowania długoterminowego.

Co z kontraktami terminowymi?

Komunikat Ministerstwa Finansów nic nie mówi o dochodach i stratach z handlu kontraktami terminowymi notowanymi na GPW. Aż strach pomyśleć, ale skoro ustawodawcy przyświeca promowanie „inwestowania w bezpieczniejsze i bardziej stabilne instrumenty finansowe”, to kontrakty futures z pewnością do takich nie należą. Logicznie rzecz biorąc dochody i straty z handlu kontraktami terminowymi też zatem powinny podlegać takiemu wyłączeniu, bo są to przecież instrumenty bardzo ryzykowne. Pytanie więc, jak będą wyglądały ostateczne przepisy.

 

🟢 Zobacz także: 20% podatku Belki to krok w złą stronę. Kwota wolna tego nie zmienia

 


 

Jarosław DominiakKomentuje Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Informacja o długo wyczekiwanej możliwości kompensaty zysków i strat z rynku kasowego i rynku funduszy używając terminologii giełdowej jest już „w cenach”. To jej brak przez tyle lat źle świadczył o podejściu decydentów do rynku kapitałowego i jego znaczenia w gospodarce. Trzeba się cieszyć z każdej, nawet z drobnej acz dobrej zmiany. Wierzymy, że ona się w końcu zmaterializuje.


Niestety od jakiegoś czasu jednak mamy do czynienia z rozwiązaniami, które co do zasady wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i mają go w zamyśle czynić bardziej przyjaznym i przystępnym dla większej liczby Polaków, to jednak towarzyszy temu często gwiazdka lub drobny druk. Tym razem jest nim wyłączenie z możliwości kompensaty zysków i strat osiąganych na rynku Forex oraz dla osób inwestujących w CFD. Jako rynek potrzebujemy aktywnych inwestorów na wszystkich rynkach, a to w jakim wymiarze ktoś chce inwestować w poszczególne typy aktywów, nie powinno być stymulowane przez fiskusa, który będzie swoimi decyzjami preferował te czy inne klasy aktywów, a do innych zniechęcał. Mówimy o rynku kapitałowym, który im bardziej różnorodny, oferujący więcej instrumentów i możliwości, tym jest silniejszy.

 

🟢 Zobacz także: Dyskusja o zmianach w podatku giełdowym na Forum SII

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie