Chat with us, powered by LiveChat

Ostatni dzwonek na wpłaty na rachunki IKE oraz IKZE w 2022

Skomentuj artykuł

Dzisiaj i jutro to ostatnie dni, które zostały inwestorom na uzupełnienie limitów IKE oraz IKZE w 2022 roku

 

Przypomnijmy wysokość tych limitów, które obowiązują w 2022 roku:

 

  • IKE: 17 766 zł
  • IKZE: 7 106,40 zł, natomiast osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mają ten limit na poziomie 10 659,60 zł

 

Co ważne tych środków nie trzeba inwestować, żeby skorzystać z limitów. Wystarczy wykonać przelew, aby środki były zaksięgowane na naszych rachunkach jeszcze w starym roku.

Inwestowanie bez podatku

Inwestowanie za pomocą rachunków IKE oraz IKZE daje ogromną zaletę, tj. pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Co ważne nie płacimy tego podatku zarówno od zysków wynikających z handlu akcjami, ETF-ami, czy obligacjami, jak również nie płacimy podatku od dywidend, które płacą nam polskie spółki notowane na GPW.

 

Uwaga ta ostatnia zasada nie obowiązuje w przypadku akcji notowanych na giełdach zagranicznych. Przykładowo jeżeli posiadamy na rachunku IKZE lub IKZE akcje np. Spółek amerykańskich, to tzw. Podatek u źródła zostanie pobrany, a na nasze rachunki trafi dywidenda netto.

IKZE to ulga na start, ryczałt na końcu

Wpłaty na rachunek IKE nie dają żadnych dodatkowych korzyści podatkowych. Natomiast wpłaty na rachunek IKZE można w danym roku odliczyć od przychodu (należy w tym celu do naszego rocznego PIT-u dołączyć PIT-O i tam uwzględnić tę wpłatę). Nie ma oczywiście róży bez kolców i tak jak przy wpłatach na rachunek IKZE możemy co roku korzystać z ulgi podatkowej, tak w przypadku likwidacji rachunku, jak już przejdziemy na emeryturę, od całości zgromadzonej kwoty zapłacimy zryczałtowany podatek w wysokości 10%.

Nowy rok, nowe limity

Limity IKE oraz IKZE co roku rosną. W 2023 roku będą obowiązywały następujące limity:

 

  • IKE: 20 805 zł
  • IKZE: 8 322 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą 12 483 zł

 

Uwaga, być może w przyszłym roku doczekamy się rachunków typu OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny), który jest nazywany europejskim IKE.

 

Więcej:

 

 

Zobacz także dyskusję o rachunkach IKE oraz IKZE ze specjalistami z Biura Maklerskiego PKO BP, Emilem Łobodzińskim oraz Pawłem Małmygą:

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie