Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu PZU. Rynek ubezpieczeń majątkowych pozostaje pod presją

Skomentuj artykuł

O wynikach, sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, inwestycjach, ekspansji zagranicznej oraz dywidendzie, rozmawiano podczas czatu inwestorskiego Grupy PZU, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Tomasz Kulik – CFO Grupy PZU.

 

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU, zapytany o ocenę wyników po trzech kwartałach 2022 roku wymienił najważniejsze kwestie: Wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, wzrost wyniku rok do roku w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych majątkowych oraz wypadkowych i innych komunikacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych, wyższy niż planowany wynik inwestycyjny na Portfelu Głównym w szczególności ze względu na wzrost dochodów Private Credit i obligacji skarbowych zmiennokuponowych oraz inflacyjnych, a także na skutek wyższego wyniku portfela płynnościowego, wyższy niż planowany oraz niższy rok do roku wynik z działalności bankowej, wynik netto przypisany jednostce dominującej Grupy PZU na poziomie 2 140 mln PLN , co oznacza spadek rok do roku o 233 mln PLN. Z wyłączeniem efektów jednorazowych wynik jest powyżej ubiegłorocznego o 65,9 procent. Wzrost względem planu w efekcie spadku wskaźnika szkodowości w PZU (-3,6 p.p. rok do roku), wzrostu wyniku na działalności bankowej oraz wyniku inwestycyjnego na Portfelu Głównym. ROE przypisane jednostce dominującej 17,5 procent (na poziomie ubiegłorocznego).

 

Kontynuują temat rezultatów finansowych, poproszono o wskazanie wydarzeń jednorazowych, które wpłynęły na wynik Grupy PZU za trzeci kwartał 2022 roku.

 

- To przede wszystkim wydarzenia odnotowane w segmencie bankowym a więc: koszty przystąpienia do bankowego Systemu Ochrony, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, rezerwa na ryzyko prawne dotyczące kredytów hipotecznych w walutach obcych, wpływ spodziewanego efektu wyższych indeksacji. Dodatkowo w tym roku mieliśmy do czynienia z odpisami aktywów finansowych i należności w spółkach ukraińskich w wyniku efektów konfliktu zbrojnego. Na porównywalności rok do roku zaważyły także osiągnięte w 2021 wyniki na ekspozycji Inpost – ekspozycja zamknięta w roku 2021 - wyjaśnił przedstawiciel spółki.

Prognoza wyników

W kwestii spodziewanych wyników za cały 2022 rok mówiono: Co do zasady rok 2022, pomimo wszystkich wyzwań z nim związanych, oceniamy dość pozytywnie. Szczególnie cieszą wyniki po stronie ubezpieczeniowej, które pozostawały pod mocną presją ze strony sektora bankowego. Jesteśmy już po trzech kwartałach, w ramach których realizowaliśmy wysokie zwroty na kapitale – w każdym z trzech kolejnych zgodne lub powyżej aspiracji strategicznych. Czwarty kwartał nie powinien być w tym wymiarze istotnie różny – oczekujemy solidnych wyników, które będą potwierdzone przez wszystkie kluczowe segmenty biznesowe – zarówno na poziomie sprzedaży jak i rentowności.

 

Pytano także o wysokość całkowitego przypisu składki Grupy PZU w 2022 roku.

 

- Zwykle o tej porze nie podajemy takich oczekiwań natomiast możemy powiedzieć, że spodziewamy się silnego czwartego kwartału, ze sprzedażą na poziomie dynamik rynkowych+ - podano.

Działalność bankowa

Pytania inwestorów dotyczyły również działalności bankowej Grupy PZU. Pierwsze z nich dotyczyło wpływu wzrostu stóp procentowych na ten segment spółki.

 

- Te wzrosty były widoczne poprzez: wzrosty przychodów odsetkowych; wzrosty kosztów ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej klientów, wpływającą na nową sprzedaż po stronie banków, powiązany z powyższym spadek sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w kanale bankowym, przecenę instrumentów dłużnych przechodzącą w bankach przez kapitał z aktualizacji wyceny, która na poziomie jednostkowym PZU SA była odpowiedzialna za straty finansowe w podmiotach zależnych - wyjaśnił Tomasz Kulik.

 

- Jak fundusz wsparcia kredytobiorców wpłyną na działalność Pekao i Alior Banku należących do Grupy PZU - pytał inwestor.

 

- Przede wszystkim wpłynął poprzez dodatkowe obciążenia regulacyjne, które obydwa podmioty rozpoznały w tym czasie - odpowiedziano.

Zakup akcji PKN Orlen

Kolejnym tematem poruszonym podczas czatu inwestorskiego był zakup akcji PKN Orlen przez PZU od Skarbu Państwa. 

 

Pytano również o cel tej inwestycji oraz czy ma ona charakter spekulacyjny.

 

- Słowo spekulacyjny nie jest właściwe – spółka chce zrealizować, zakładaną na moment zaangażowania, strategię inwestycyjną celem której jest odpowiedni poziom rentowności. Inwestycja jest realizowana zgodnie ze strategiczną alokacją aktywów i dostępnych limitów dla zaangażowań akcyjnych - mówił CFO Grupy PZU. 

 

Dodano, że jest to inwestycja krótkoterminowa, natomiast z oczywistych względów nie podajemy do wiadomości publicznej dokładnego horyzontu czasowego.

Sytuacja na rynku ubezpieczeń

- Jakich tendencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych należy się spodziewać w 2023 roku - pytano.

 

- Rynek ubezpieczeń majątkowych, po okresie recesji wywołanej pandemią, pozostaje pod presją kryzysu gospodarczego wywołanego przez rosnące stopy procentowe, inflację oraz przerwane łańcuchy dostaw (wpływ konfliktu zbrojnego rosyjsko-ukraińskiego). Po okresie ożywienia na rynku sprzedaży nowych pojazdów i finansowania przez firmy leasingowe, obserwowane było ponowne wyhamowanie dynamiki (spadek rejestracji o 8,8 procent rok do roku; spadek finansowania pojazdów leasingiem o 8,4 procent rok do roku) wskutek przestojów w zakresie dostaw i istotnego wzrostu cen pojazdów. Pomimo pogarszającej się rentowności portfela (spadek wyniku technicznego rynku z działalności bezpośredniej w pierwszym półroczu 2022 roku o 18,2 procent rok do roku, w tym w ub. komunikacyjnych o 16,8 procent rok do roku) wynikającej z rosnącego kosztu odszkodowań i świadczeń (wpływ inflacji przekładającej się wzrost cen części zamiennych i kosztów napraw) tempo wprowadzanych podwyżek cen na rynku znacznie niższe od oczekiwanych, co spowodowało wzrost zainteresowania ze strony organu nadzoru w zakresie adekwatności ceny. Brak wprowadzenia zmian w cenach kompensujących wpływ inflacji i rekomendacji KNF w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych może oznaczać dalszą utratę rentowności przez rynek, szczególnie dotkliwą dla mniejszych graczy. Jednocześnie, wprowadzane zmiany w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym krótka ścieżka kwotacyjna oparta na danych z CEPIK-u (historii ubezpieczającego) oraz wgląd ubezpieczycieli w historię wykroczeń kierowców (dostęp do informacji od 17 czerwca 2022 roku) pozwolą na jak najlepsze dopasowanie oferty do ryzyka klienta i uzasadnienie podwyższenia należnej ubezpieczycielowi składki - objaśniono podczas czatu.

 

Zwrócono również uwagę, że w okresie post covidowym obecne jest zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami powiązanymi z prywatną opieką medyczną, w tym wyższej sprzedaży produktów zdrowotnych w formie dodatków ubezpieczeniowych jak i pakietów medycznych w formie abonamentów.

 

Pojawiło się również pytanie o procent ubezpieczeń Grupy PZU sprzedawany w oddziałach stacjonarnych, online oraz przez telefon.

 

- Grupa PZU to z jednej strony tradycyjne kanały własne (agenci i oddziały, z łącznym udziałem w sprzedaży po stronie majątkowej na poziomie ok. 35-40 procent), ale także bardzo dynamicznie rozwijający się kanał Direct (łącznie telefon i online, reprezentowany zarówno przez PZU jak i Link4), którego udział dzisiaj waha się w przedziale 5-7 procent. Jest to też kanał notujący największe, dwu-cyfrowe dynamiki sprzedaży w ujęciu rocznym - podała spółka.

 

Firma w swojej ofercie posiada również karty sportowe. W tym kontekście pytano o rozwój oferty PZU Sport.

 

- Dla PZU to nie jest kluczowy produkt a produkt komplementarny, stanowiący uzupełnienie i wzbogacenie całościowej oferty, kierowanej głównie do dużych zakładów pracy. Z tego też względu nie należy się spodziewać znaczących przyrostów przychodów, generowanych w oparciu o ten produkt. Sam produkt rozwija się sprzedażowo zgodnie z planami - mówił Tomasz Kulik.

Ekspansja zagraniczna

Z informacji podanej podczas czatu, około 9 procent całości przychodów składkowych stanowi rynek zagraniczny.

 

W związku z tym pytano o powody braku rozwoju spółki na rynkach Europy Zachodniej.

 

- Rynki zachodnie są bardzo nasycone i jednocześnie nie gwarantują takich poziomów zwrotu jak rynki lokalne lub CEE. Jednocześnie charakteryzują się znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym - podał przedstawiciel PZU.

 

Z kolei na temat rozwoju działalność w krajach bałtyckich powiedziano: Na bieżąco analizujemy wszelkie możliwości rozwoju (w tym poprzez M&A). Na chwilę obecną jednak nie mogę potwierdzić aby Grupa prowadziła prace zmierzające do przejęcia podmiotu działającego na tym rynku. Cały czas realizujemy dynamiczny rozwój organiczny z dynamiką przypisu składki brutto 20%+.

 

W kwestii rozwoju pojawiło się pytanie o możliwe przejęcie Polskiego Gazu TUW oraz jego wpływ na Grupę PZU.

 

- W przypadku, gdyby transakcja doszła do skutku, pozwoli wykorzystać ogromne doświadczenie, know-how, pozycję lidera rynku oraz siłę kapitałową Grupy PZU do zapewnienia Grupie PKN ORLEN jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, w tym poprzez kontynuację usług świadczonych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Polski Gaz - mówił Kulik.

Dywidenda

Podczas czatu Tomasz Kulik stwierdził, że PZU planuje wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2022 roku, natomiast o planach długoterminowych w tej kwestii dodał: Nasze plany w tym zakresie są i pozostaną zgodne z polityką kapitałowa i dywidendową spółki oraz rekomendacjami KNF w tym zakresie. Rozumiemy że jesteśmy spółką dywidendową i zamierzamy ten profil utrzymać.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie